ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/07/2005

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ה 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים