ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 11/07/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 7) (החלת הפקודה על מקום שבו עוסקים במסחר או שניתן בו שירות לציבור), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים