ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 11/07/2005

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - מס' 27) (מינוי, ביטול אצילה וחדילה מכהונה של סגן ראש רשות), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים