ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/07/2005

חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט
6.7.2005_

הכנסת השש עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 472
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, כ"ט סיוון תשס"ה, (6 ביולי 2005), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק בית התפוצות – התשס"ד 2004


של חברת-הכנסת ענבל גבריאלי (פ/2684 )
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר


אורי אריאל


ענבל גבריאלי


חיים כץ


יוסי שריד
מוזמנים
עו"ד שנית פנחסי - לשכה משפטית, משרד החינוךעו"ד ליאת מרגלית – משרד המשפטים


יונתן רגב – רפרנט חינוך, משרד האוצר
עבד עימאד – מתמחה בלשכה המשפטית


צח גרניט – משרד האוצר
אורן מגנזי – יועץ רה"מ לקשר עם הכנסת, משרד ראש הממשלה


רני פינצי – מנכ"ל מוזיאון בית התפוצות


שלמה להט – יושב ראש הדירקטוריון


לואיזה וליציק – קרן "נדב"
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
יועצת משפטית
מרב ישראלי
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק בית התפוצות – התשס"ד – 2004

של חברת-הכנסת ענבל גבריאל (פ2684/)
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
על סדר יומנו הצעת חוק בית התפוצות, של חברת-הכנסת ענבל גבריאלי. המציעה איננה, ולמרות הכל אנחנו נתחיל, אולי גבירתי היועצת המשפטית תיתן הסבר בהעדר המציעה?!
מרב ישראלי
טוב. אני אקרא את דברי ההסבר: "..בית התפוצות הוקם בתל-אביב ונפתח לציבור בשנת 1978, במטרה לשמש מרכז עולמי לחקר יהדות התפוצות, לתעד את סיפורה של יהדות התפוצות, על מגוון קהילותיה ולרכז מאגרי מידע ייחודיים. בית התפוצות אף שימש מרכז מורשת חינוכי, שהיווה אבן שואבת למגוון רחב של אוכלוסיות, לרבות בני נוער, מהארץ מהתפוצות, ופעל להעמקת הזהות היהודית ולהכרת העבר והשורשים של העם היהודי. ייחודיותו של הבית נבעה מן האפשרות שהוענקה למבקרים למצוא את אילנות היוחסין של משפחותיהם באופן ממוחשב, שנחשב בשנים הראשונות למתקדם וחדשני.
למרבה הצער, ובעיקר בשל המצב הביטחוני, מספר המבקרים בבית התפוצות ירד באופן ניכר במהלך שנות ה90-, ומזה מספר שנים מרחפת מעליו סכנת סגירה שהחריפה מאוד בשנת 2003. לנוכח חשיבותו הלאומי וחשיבות הפעילות המתקיימות בו, מן הראוי לשמור על הבית ולהבטיח המשך פעילותו הרציפה.
מטרתו של חוק זה היא לעגן את מעמדו של בית התפוצות בחוק, ולהבטיח הקצאת המשאבים לפעילותו באופן שיאפשר לו להמשיך ולהוות מרכז תיעוד, חינוך ומורשת לתולדות העם היהודי..".
היו"ר אברהם פורז
תודה רבה. מר להט, אני מבין שאתה יושב-ראש הדירקטוריון, אני מציע שאדוני ייתן לנו הסבר למה החוק חשוב, אם בכלל.
שלמה להט
החוק הזה חשוב כי בית התפוצות הוא מוסד חשוב עבור העם היהודי. הוא מתעד, מזכיר, מחנך ומורה, את כל המורשת הבלתי כתובה מזה אלפיים שנה, שהיתה של ישראל שיש לעם היהודי בתפוצות על כל מגווניה.

אגב, יש כאן בהצעה פירוט טוב מאוד של חברת הכנסת ענבל גבריאלי, יש רק תוספת אחת שאנחנו עכשיו עוסקים בה ברצינות, זה ההפניה של העם היהודי לא רק לתרבות בעולם אלא למדע, לרפואה, לעיתונות, למוסיקה. לכל הדברים העצומים שחשוב שידעו אותם הדורות הצעירים שלנו ואחר-כך בעולם שזה יישאר חקוק לעולם ועד שלא יבואו כל פעם ויספרו סיפורים.

דבר שני, החשיבות של המוסד הזה היא בקשר שהוא לדעתי מאוד חשוב וקרדינלי בין מדינת ישראל לבין יהדות העולם. וכאשר האחד ילמד על השני, וידע ויבין, זה כמובן יחזק את הרמה שבינינו.
לכן, נראה לי שצריך שהבית הזה של בית תפוצות, יהיה מוסד שהוא לאומי באחריות מדינת ישראל. תקציבים כל פעם משרד האוצר יחליט יותר או פחות, זה נושא שהוא לא צריך לבוא כאן לידי הכרעה, אבל כעקרון לא לתת לו להתמוטט.
היו"ר אברהם פורז
אני מבין שפה בחוק עדיין אין הבטחה של התמוטטות, כתוב שהשתתפות אוצר המדינה בהעסקתו של בית התפוצות תיקבע בתקציב המדינה, בסעיף תקציבי נפרד, 18 מיליון ש"ח לשנה.
שלמה להט
אני בכל זאת סומך על התבונה. ולכן אנחנו מבקשים שזה יהיה חוק האמת, אבל היינו רוצים שיהיה מוכר כמוסד כמו "יד ושם".
היו"ר אברהם פורז
חברת-הכנסת גבריאלי בהעדרך אנחנו קראנו את דברי ההסבר שנכתבו. האם את רוצה להוסיף משהו?
ענבל גבריאלי
לא, אני רק אומר משפט אחד שאני מניחה שהוא יהיה חזרה גם על דברי ההסבר וגם על דברים שאמר מר להט. אני נרתמתי לבית-התפוצות די בשלבי ההתמוטטות שלהם, לפני כל ההבראות והקיצוצים שגם הם לא כל-כך עזרו.
אני חושבת שאך ורק בשל החשיבות של בית-התפוצות כמקום יחיד ומיוחד במינו, מקום שמנציח את החיות של היהדות ואת מורשתה. והוזכר כאן "יד ושם" שמנציח בדיוק את ההפך, ומכאן החשיבות לעגן אותו בהצעת חוק ייחודית ונפרדת.
היו"ר אברהם פורז
טוב, תודה רבה.
יוסי שריד
קודם כל אני מתנצל שבשעה 10:00 אני צריך לעזוב את הוועדה. אני לא בטוח שאני יודע מה פירושו של העניין, אבל לפני שנתיים נדמה לי הוגשה הצעת חוק של כל הכנסת כמעט, של ענבל גבריאלי, גלעד ארדן, אורי אריאל, גילה גמליאל רוני בר-און, משה גפני, איתן כבל, מרינה סולודקין, גילה פינקלשטיין, אילן שלגי, יוסי שריד.
ענבל גבריאלי
אתה רוצה לומר שכל חברי ועדת חינוך דאז?
יוסי שריד
נכון, ומשום מה זה נעלם.
היו"ר אברהם פורז
מה זאת אומרת נעלם, הוא לא הובא להצבעה?
יוסי שריד
לא, הצעת החוק הזו הועברה בהצעת חוק אחרת.
ענבל גבריאל
חבר-הכנסת שריד יודע על מה הוא מדבר, אלו שתי הצעות חוק נפרדות.
יוסי שריד
אני לא אומר את זה מחמת הרצון לקבוע זכויות יוצרים, אלא מחמת הטעם שבין הצעה א' לבין הצעה ב', כנראה חלו שינויים. האמת היא שלא היה לי מספיק זמן לפני הישיבה לעמוד על השינויים האלה. ומן הסתם אני מרשה לעצמי לנחש שהשינויים הם לא בהכרח לטובה.

מדוע לא לטובה. אתה כבר רמזת ברמז דק שאין פה שום התחייבות האוצר ירצה ייתן שקל, ירצה ייתן מיליון. לכן אני לא בטוח אם יש חשיבות בהצעת החוק הזו ואם אתם מעונינים אז מי שאני אגיד שהוא חסר חשיבות. אני כמובן אתמוך בו. יחד עם זה, היה ראוי לראות מה בכל זאת ההבדלים בין ההצעה - - -,
היו"ר אברהם פורז
אנחנו נעבור על זה.
יוסי שריד
בסדר, אבל בכל מקרה הייתי מבקש להוסיף בהצעת החוק החדשה, משהו מעין לימוד והוראת תחומי הדת הקשורים בעם היהודי. הנחלת נושאים אלה לקהלים בארץ ובחוץ-לארץ.

העניין הזה של לימוד הוא עניין חשוב. אל"ף זה משקף את החומר העיקרי של בית התפוצות. ובי"ת, זה גם יכול, איך לומר את הדברים בגילוי לב, שזה יכול גם לקשר בין בית התפוצות לבין משרד החינוך.
היו"ר אברהם פורז
לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את סעיפי החוק, האם מישהו רוצה להעיר עוד משהו?
שלמה להט
לגבי דברי חבר-הכנסת יוסי שריד, וחברת-הכנסת ענבל גבריאלי על היוזמה. אנחנו מייחסים חשיבות עצומה לחוק הזה. כי אחת הבעיות הקריטיות של הבית הזה במשך שנים היתה שהוא לא מוכר כמוסד באופן רשמי, כמוסד לאומי. על כל המשמעויות. לכן אני מבקש לומר שבשם בית התפוצות זה חוק מאוד חשוב, תיקונים הערות וכדומה, יש שנים רבות.
יוסי שריד
מר להט, חברי, היה רצוי להקפיד, אני אומר את זה ככה, שאנשים לא יטהרו את שרציהם באמצעות בית התפוצות או כל בית אחר שקשור לזיכרון העם היהודי.
שלמה להט
נכון. אבל תרשה לי, פנו אליי בנושא הזה, ואני אמרתי: 'רבותיי, אנחנו לא שופטים ולא דיינים'.
היו"ר אברהם פורז
זה בסדר גמור שקיבלתם את התרומה, אם היה מוכן להכפיל אותה, אני ממליץ לך לקחת. אני למדתי פעם שבמדינה דמוקרטית כל אדם הוא חף כל עוד לא הוכחה אשמתו ולכן האשמות ודברים כאלה, בעיקר אנחנו עם שלא מפרגן לאנשים שיש להם כסף.
לואיזה וליצקי
אני נציגה של קרן "נדב", שזו קרן המסייעת לבית התפוצות. אני רק רוצה פשוט לציין רק עובדה אחת, בית התפוצות נמצא כרגע בעיצומו של הקמת חבר נאמנים, ובאמצעותו לגייס המון תורמים שיבואו ויתרמו.
היו"ר אברהם פורז
בסדר. אנחנו נתחיל לקרוא את החוק.
ליאת מרגלית
אני רוצה לציין שמשרד המשפטים מתנגד באופן עקרוני להצעת החוק הזו.
היו"ר אברהם פורז
משרד המשפטים הוא לא אינסטנציה בפני עצמה, הממשלה כולה אני מניח.
ליאת מרגלית
עמדת הממשלה היא כרגע להתנגד להצעת החוק.
היו"ר אברהם פורז
אני מבין שהכנסת העבירה את זה בקריאה מוקדמת. אז אתם יכולים רק לנסות להשיג רוב במליאה כדי להתנגד.
יוסי שריד
זה על-פי התקדים של המוסד להנחלת מורשת גנדי? שם בטח תמכו אני מניח. אם זה למרכז הנצחת מורשת גנדי, זה בסדר אבל - - -,
היו"ר אברהם פורז
אני לא בטוח. חבר-הכנסת שריד מצפה מהממשלה לנהוג באמות מידה שוויוניות ונטולות כל פניה פוליטית, מה שבלתי אפשרי כמובן. אבל את תעזרי לנו בניסוח מתור הנחה שיכול לקרות הדבר הנורא מכל, שהחוק יעבור.
ליאת מרגלית
זו הנחה שקיימת תמיד, אבל אני רק הייתי רוצה להגיד בכל זאת שהסיבה העיקרית להתנגדות היא, שזו פגיעה קשה בעקרון השוויון משום שמדובר למעשה בחברה פרטית שמאוגדת כחברה מעורבת.
היו"ר אברהם פורז
תציעו לנו שינוי, כשנגיע לסעיף, תגידו שאם נשנה את זה ונעשה את זה ככה, אתם אולי תתמכו.
ליאת מרגלית
משרד המשפטים חושב שאין סיבה לתמוך בגוף כזה. זאת אומרת, לתמוך בצורה הזאת בגוף מסוג - - -,
היו"ר אברהם פורז
זו חברה שלא למטרות רווח, אז מה?
ליאת מרגלית
נכון, אבל זו חברת פרטית, חברה מעורבת שלחברה יש פחות ממחצית.
יוסי שריד
אם המדינה תרצה אגב יותר מחצי, אנחנו ניתן לה, אין שום בעיה. אנחנו נשמח מיד לאפשר למדינה לקבל יותר מחמישים אחוז מהמפעל החשוב הזה.
ליאת מרגלית
המשמעות היא שלמעשה גם בחוק אין שום מנגנון ביקורת שמאפשר למדינה לפקח.
היו"ר אברהם פורז
תציעי. אני מציע ככה, אני נותן לך הצעה וזאת ההצעה. תצאו מהנחה שיש סיכוי גדול מאוד שהחוק הזה יעבור כי הוא בקונצנזוס. ולכן אין טעם לנהל מלחמת מאסף על דברים שאין סיכוי. כשנגיע לסעיפים תציעי לנו דברים שמשפרים. אפשר כל הזמן להגיד "אני נגד" וזהו בסדר, הבנתי. אבל תנסו לשפר.
אורן מגנזי
החוק הזה הוצע מסיבה אחת. כי אחרי כל דברי השבח שכל אחד שמגיע למקום הזה אומר, המדינה לא הצליחה למצוא דרך לתקצב את המקום הזה בצורה שראוי לתקצב. בגלל זה הגיע. זה בדרך-כלל אגב קורה, אם הממשלה מסרבת לפתור את הבעיה, אז בדרך-כלל דברים כאלה לא צצים.
ענבל גבריאלי
אני מוכרחה שמעבר לפן התקציבי, אני כן מצאתי חשיבות בלעגן את המקום.
אורן מגנזי
החברה הממלכתית חשובה לא לפחות, אבל אני רוצה לשים דגש על שני דברים. אחד, נכון שזה הפך להתנגדות לצורך העניין כיוון שלפי תקנון הממשלה ברגע ששר מגיש ערר - - -,
היו"ר אברהם פורז
מי הגיש את הערר?
אורן מגנזי
שר האוצר. אבל בכל מקרה כשזה עלה פעם ראשונה לוועדת שרים, ראש הממשלה עשה משהו מאוד חריג וביקש מהמנכ"ל שלו לכתוב מכתב לוועדה כדי להודיע, אין לי פה את העותק, אבל אם תרצו אני אעביר את זה, שראש-הממשלה תומך בזה באופן אישי ומבקש מהוועדה לאשר את זה.
"לכבוד
י"א בכסלו תשס"ה


מר יוסף (טומי) לפיד


24 נובמבר, 2004


שר המשפטים


שלום רב,
הנדון
תמיכה בהצ"ח פ/2684 - הצעת חוק בית התפוצות, התשס"ד2004- של חה"כ ענבל גבריאלי

ראש הממשלה ומנכ"ל משרדו ערכו ביקור בבית התפוצות בחודש מרץ 2004, במעמד זה הביע ראש הממשלה תמיכה בחקיקת חוק בית התפוצות כאמצעי להבטחת מעמדו החושב של המוסד.
אבקשך להעביר את בקשתו של ראש הממשלה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה לעניין התמיכה בהצעתה של חברת הכנסת גבריאלי, בכפוף לכך שחברת הכנסת תתאם את נוסח הצעת החוק עם נציגי הממשלה.


בברכה,


אילן כהן"
העתק: מר אריאל שרון – ראש הממשלה


גב' לימור לבנת – שרת החינוך, התרבות והספורט


חה"כ ענבל גבריאלי "
היו"ר אברהם פורז
אז ועדת השרים אישרה?
אורן מגנזי
פורמלית, חברי הקואליציה היו מוכנים להתנגד, אבל אנחנו ננסה לפתור זאת במסגרת מליאת הממשלה, להחזיר את זה לוועדת שרים לחקיקה שוב. העמדה העקרונית של ראש המשלה היא בעד זה, הוא כמובן ביקר שם, אני לא זוכר מוזיאון אחר שהוא ביקר בו בכזו התלהבות.
יוסי שריד
לא הצלחנו דרך אגב במהלך הדיונים בוועדה הזו, שלא לדבר על ועדות אחרות, לא הצלחנו לקבל כאן ולו פעם אחת עמדת ממשלה. זה דבר מדהים, אין לזה תקדים. אני כבר הרבה זמן בבית הזה, לא היה כדבר הזה שבכל עניין, אפילו בדברים בטלים, אין עמדת ממשלה.
היו"ר אברהם פורז
אדוני לא מתכוון לומר שבית-התפוצות זה דברים בטלים.
יוסי שריד
לא, אפילו בדברים בטלים.
יונתן רגב
תרשה לי, למרות מה שאמרת, מבחינת החוק בכללותו שאנחנו מתנגדים לעיגון של החוק הזה בחקיקה ראשית. כי הדבר יצור חוסר שוויון בין מוסדות דומים ולא פחות חשובים שלא מעוגנים בחוק, לבין המוסד הזה.
יוסי שריד
תן לנו דוגמה?
יונתן רגב
מוזיאון ישראל הוא חשוב, אין ספק. זה דבר אחד. יש פה חוסר שוויוניות עם מוסדות דומים.
היו"ר אברהם פורז
איזה כלי אתה מציע לחבר-כנסת שעומד מנגד ורואה שנעשה דבר עגום. מה הוא יכול לעשות? אין לו השפעה על תקציב המדינה.
יונתן רגב
קטונתי להסביר לחברי-הכנסת.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שכאשר נוצרת בעיה ואתם ברמת ממשלה לא מוצאים לה פתרון, אז הכנסת, חברי-כנסת בצדק מנסים למצוא פתרון.
יונתן רגב
מתוקף תפקידי, אני אומר את עמדתנו. לא אציע לאף חבר-כנסת מה לעשות, ולדעתנו הדבר צריך להישאר במסגרת הקריטריונים והתמיכות של משרד החינוך. כמובן צפויות השלכות רוחב גדולות, מאותה סיבה שאמרתי, שמוסדות דומים חשובים לא פחות, יבקשו לעגן את מעמדם בחקיקה ראשית.
היו"ר אברהם פורז
טוב רבותיי, הואיל והחוק הזה עובר בקריאה מוקדמת, מצוות התקנון שאפשר לדון בו ונציע למליאת הכנסת אחת משתיים. או לאשר אותו בקריאה ראשונה או תסירו אותו מסדר היום. אבל לפני שנעשה את זה, קודם כל נעבור עליו, ננסה לשפר אותו ואז נראה מה נקבע.
מרב ישראלי
1. "מטרת החוק -
חוק זה נועד לתת הכרה חוקית לבית התפוצות, שמקום מושבו בתל-אביב, לקבוע כמרכז הלאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם ולהבטיח את קיומו."
היו"ר אברהם פורז
הסדר הוא כזה, היועצת המשפטית קוראת את הסעיף. אם יש למישהו הערה, הוא מרים יד, אם לא, ההנחה היא שכולם מסכימים ועוברים לסעיף הבא.
מרב ישראלי
2. "מטרות בית התפוצות:
מטרותיו של בית התפוצות יהיו הקמת מרכז עולמי בישראל, למחקר לידע ולתיעוד יהדות בת זמננו שישמש להעמקת ידיעותיהם של תושבי ישראל ויהודי התפוצות על קהילות ישראל ברחבי תבל, וללימוד תולדות פיזור העם היהודי בעבר ובהווה; בית התפוצות ינציח את עשייתם של היהודים בתפוצות על מנת לשמר את ערכי המסורת היהודית מתפוצות עולם ולהציג מיצירותיה, לרבות:
1) הנצחת העשייה והמסורת של בתי אב ומשפחות מתפוצות העולם;
2) תיעוד קהילות, בתי-כנסת, תנועות וארגונים, מוסדות ציבור, תרבות, חינוך דת וחסד שנבנו ונשמרו בתפוצות העולם;
3) תיעוד יצירותיהם ועשייתם של יהודים לשמירת ערכי היהדות;
4) תיעוד עשייתם של היהודים בתחומי התרבות השונים;
5) שמירת מאגר אילן היוחסין ומאגר שמות המשפחות היהודיות בעולם;
6) קיום מאגר מידע, תולדות ומחקר בדבר הקהילות היהודיות בעולם;
7) תיעוד והנצחה של פריטים, ספרים, כלים וחפצים הקשורים לקהילות יהודיות בעולם;
8) תיעוד מאבק היהודים בתפוצות לשמירת היהדות, המנהגים וההלכות".
היו"ר אברהם פורז
ועכשיו תוסיפי מה שחבר-הכנסת להט הציע ומה שחבר-הכנסת שריד הציע.
מרב ישראלי
או-קיי. מה שמר להט הציע, זה "טובת העם היהודי על תחומים שונים כגון: "מדע בעולם". אני לא מנסחת, אני רק אומרת מה היתה הצעה. תרומת העם היהודי בתחומים שונים.
היו"ר אברהם פורז
ואת תוכלי לנסח את זה אחר-כך. מה התחומים שהזכיר?
מרב ישראלי
הוא הזכיר, מדע, רפואה, עיתונות ומוסיקה ואומנויות. זאת אומרת, מעבר לתרבות. והוא הזכיר גם קשר בין מדינת ישראל לעולם שזה מוזכר ברישא.
היו"ר אברהם פורז
לא, את יהדות העולם.
מרב ישראלי
כן. זה מוזכר אמנם ברישא, אבל אפשר להזכיר. וחבר-הכנסת שריד הציע להוסיף "לימוד והוראת תחומי הדעת הקשורים בעם היהודי". הנחלת נושאים אלה בארץ ובחוץ-לארץ.
היו"ר אברהם פורז
טוב, אני מציע שאנחנו נוסיף את זה. זה דברים "שמשביחים" את המוצר.
מרב ישראלי
1. "תקציב -
השתתפות אוצר המדינה בהחזקתו של בית התפוצות תיקבע בתקציב המדינה, בסעיף תקציבי נפרד.

וכאן באמת מה שנאמר לפי חוקים אחרים, אם מופיע תקצוב, בדרך-כלל הגוף המתקצב יש לו איזה שהיא בקרה על הגוף המתוקצב. כאן לא מוזכר המילה הזאת. אז השאלה אם אפשר את הסעיף הזה - - -,
היו"ר אברהם פורז
הבעיה היא שנכון לרגע זה, מתוך החוק הזה, אנחנו לא יודעים מה זה בית התפוצות, אנחנו רק יודעים שיש לתת אגרה חוקית לבית התפוצות.
מרב ישראלי
נכון. לפי מה שנאמר כרגע, זו חברה מעורבת, שזה אומר שלממשלה יש בה פחות מ50- אחוז. זה כרגע המצב, זה כרגע המצב המשפטי. עכשיו זה כבר החלטת ממשלה בעניין שיפור העניין. אם אתם רוצים איזה שהיא בקרה, אתם צריכים להגיד - - -,
היו"ר אברהם פורז
אם אתם רוצים להיכנס לעניין הזה, אז צריך להגדיר את בית-התפוצות כחברה מעורבת.
ליאת מרגלית
זו הגדרה משפטית בהתאם למציאות העובדתית שקיימת היום בדירקטוריון. צריך להגדיר את זה בחוק.
היו"ר אברהם פורז
כן, אבל השאלה היא האם יש לכם עניין לקבוע למשל שבית התפוצות יהיה חברה מעורבת והמדינה תשתתף בתקציבו. אם למשל יקרה אל"ף, בי"ת, גימ"ל, דל"ת.
ליאת מרגלית
כמו שהחוק הזה נראה כרגע אני לא יודעת, אנחנו לא בדיוק מבינים מה המשמעות התקציבית שלה או המטרה. זאת אומרת, מה המשמעויות התקציביות של החוק הזה, כמה המדינה תתקצב בה, זה יהיה מימון מלא, חלקי. אבל ככל שמדובר במימון מלא שכך אולי אפשר להבין, יכול להיות שכדאי להציע שבית התפוצות יהיה בדומה למשל למוסד "יד יצחק בן-צבי" כתאגיד סטאטוטורי.
היו"ר אברהם פורז
יש לנו עדיין אפשרות אחרי קריאה ראשונה לעשות מקצה לשיפורים. אני מציע שנגדיר מהו בית התפוצות ונאמר שבית התפוצות הוא חברה ממשלתית מעורבת. בדברי ההסבר, את תוסיפי שבית-התפוצות הוא חברה ממשלתית מעורבת. נכון להיום המצב הוא - - -,
מרב ישראלי
הגדרה מעורבת.
היו"ר אברהם פורז
אני מבין שהמדינה, אוניברסיטת תל-אביב, הקונגרס הלאומי העולמי והסוכנות, נכון?
רני פינצי
האוניברסיטה, הקונגרס היהודי העולמי, הסוכנות היהודית, יש כרגע שינויים בתקנון, אנחנו נמצאים במעבר. חלוקת המניות נכון להרגע, וזה משתנה בטווח הקרוב, שבע מניות בידי הממשלה;
היו"ר אברהם פורז
כמה מניות בסך-הכל?
רני פינצי
26.
היו"ר אברהם פורז
מתוך ה-26, 7 בידי הממשלה.
רני פינצי
7 בידי הממשלה, 7 בידי הסוכנות, 7 בידי האוניברסיטה?
מרב ישראלי
אני הגעתי ל- 21.
רני פינצי
ההסתדרות הציונית העולמית, וחמש בידי הקונגרס היהודי העולמי. כרגע יש שינוי או מוצע שינוי בחלוקת המניות מתוקף השקעת בעלים שעשתה הממשלה, ומניה אחת מכל אחד מהגופים תעבור לממשלה, כך שהמספר יהיה 10.
היו"ר אברהם פורז
יש הסכם כזה?
רני פינצי
יש הסכם כזה.
היו"ר אברהם פורז
תכתבי בדברי ההסבר, יש הסכם. מתי נוסד ההסכם?
רני פינצי
ההסכם נוסד לפני שבוע וחצי. תכתבי שנכתב הסכם שלפיו כל אחד מכך וכך יעביר מניה אחת לידי הממשלה והתוצאה לאחר העבירה תהיה 10, 6,6 וארבע.
מרב ישראלי
בסדר.
היו"ר אברהם פורז
תראו, בעל המניה הוא גם בעל הדעה. אז קודם צריך לשאול את בעל הדעה.

כרגע אנחנו לא מעבירים את זה לטובת סל תקציבי ואנחנו לא מכינים אתכם לכלום. אחרי קריאה ראשונה יש לכם זמן לחשוב. את שומעת עקרונית כולם מוכנים למדינה אפילו שליטה מלאה. ובלבד שתיקחו עליכם אחריות יותר ממה שאתם לוקחים בחוק עד היום. שמעתם ראש-הממשלה בעד, משרד האוצר נגד.
יונתן רגב
היום, כתמיכה הביקורת על התקציב שלהם נעשה על חלק מהקריטריונים של התמיכות. ברגע שזה יעבור כחוק, צריך איזה שהיא ביקורת על התקציב שלהם ועל הפעילות שלהם.
היו"ר אברהם פורז
איך היית מציע שזה יהיה?
יונתן רגב
אני לא מכיר.
היו"ר אברהם פורז
יושבת לידך משפטנית. יהיה גוף מבוקר על-ידי מבקר המדינה וכו' וכו'.
צח גרניט
הדבר היחיד שצריך להבטיח, שבית התפוצות ימשיך להתקיים באותה בקרה שמחייבת את כל המוסדות הנתמכים על-ידי המדינה. אז זה הדבר היחידי שאולי צריך לציין. צריך למצוא את הדרך לנסח את זה. כמו שיש בנוהל תמיכות … היום בית-התפוצות יש עליו בקרה כזו.
היו"ר אברהם פורז
תוסיפי סעיף שאומר שככל שתהיה השתתפות המדינה, תתקיים בקרה תקציבית כמקובל לגבי מוסדות - - -,
מרב ישראלי
אני חושבת שצריך לעשות איזשהו הליך לפי החוק של בקרה על התקציב. אני יכולה להגיד כמו רופאים מתמחים, כי זה יכול גם להשתנות. צריך להגדיר את אופן הבקרה. תגידו לי מה הבקרה פשוט.
שנית פנחס
הבקרה של משרד החינוך. שר החינוך הרי ממונה על החוק.
היו"ר אברהם פורז
תגידי לי, איך אתם משפטית מפקחים, איך זה עובד?
שנית פנחס
כרגע בית התפוצות נמצא - - -,
היו"ר אברהם פורז
לא, איך אתם מבקרים מוסד כמו "הקאמרי".
שנית פנחס
הקאמרי והבימה הם מוסדות נתמכים. אצלנו בתמיכות יש כלים לבקרה תקציבית, הם מעבירים אלינו את התקציב ואנחנו במשרד מאשרים את התקציב לפני שהוא מועבר.
יונתן רגב
יש לי שאלה. האם הוא לא עומד בפעילות, הקריטריונים מדווחים על פעילות שלהם. והוא לא עמד בפעילות, אז אפשר להוריד את התקציב?
היו"ר אברהם פורז
כן. לא קבענו פה שום דבר, זה יכול להיות גרוש, זה יכול להיות שלושה מיליון.

חברים, אני חושב לצורך קריאה ראשונה, אין לחוק הזה משמעות תקציבית נכון לרגע זה. אדוני, אתם מסכימים שכרגע כפי שהוא נוסח כרגע אין לו עלות תקציבית?
יונתן רגב
יש לו עלות תקציבית כרגע.
היו"ר אברהם פורז
כרגע אין.
יונתן רגב
תקציבי בהגדרה.
היו"ר אברהם פורז
כרגע אין. אני חושב שסיימנו, יש מישהו שרוצה להעיר משהו, לא. אני מעביר להצבעה. מי בעד להעביר את החוק לקריאה ראשונה:
הצבעה
4 בעד
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר אברהם פורז
ההצעה התקבלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים