ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/07/2005

חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך

4.7.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 470

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום שני, כ"ז סיוון התשס"ה (4 ביולי, 2005), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2004 של חבר הכנסת אריה אלדד וקבוצת חברי כנסת (פ/2863).
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אברהם פורז

אריה אלדד

גלעד ארדן

דניאל בנלולו

ענבל גבריאלי

אהוד יתום

משולם נהרי

גילה פינקלשטיין

יולי תמיר

עמרי שרון
מוזמנים
אורן מגנזי – יועץ ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה

עו"ד קובי שפירא – משרד המשפטים
יועצת משפטית
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה: שושנה מקובר

הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2004 של חבר הכנסת אריה אלדד וקבוצת חברי כנסת (פ/2863)
היו"ר אברהם פורז
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא: הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2004.

ליועצת המשפטית יש כמה הערות טכניות לפני שנקיים הצבעה.
מירב ישראלי
בזמן הניסוח עלו שתי נקודות שרציתי להביא בפני הוועדה, זאת משום שבצענו שינויים, וברצוני שהוועדה תהיה מודעת להם.

ראשית, בקשת שתהיה אופציה במקרה שבו העמותה התפרקה או לא קיימת יותר. אנחנו נסחנו זאת כך: יהיו "ארבעה חברים לפי המלצת עמותת מור"ג (מורשת גנדי) (בחוק זה - "העמותה");" משרד המשפטים הציע לכסות את כל האופציות. כלומר, גם אם היא התפרקה, וגם אם ביקשו ממנה והיא לא המליצה. אם כן: "לא המליצה העמותה כאמור בתוך 45 ימים מיום דרישת הממשלה, או שחדלה העמותה מלהתקיים – ארבעה נציגי ציבור נוספים, כאמור בפסקה (3)." אלו הם נציגי הציבור בעלי הידע בהיסטוריה של עם ישראל, בחינוך ובידיעת הארץ.
היו"ר אברהם פורז
כלומר, הממשלה תמנה במקומם.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר אברהם פורז
טוב.
מירב ישראלי
מספר חברי המועצה נשאר 11 – הוא לא יורד ל-7.
היו"ר אברהם פורז
האם התיקון הזה מקובל על החברים? אף אחד לא מתנגד – אנחנו קובעים שהוא מאושר.
מירב ישראלי
הנושא השני הוא תחילת החוק. בהצעת החוק, כפי שהיא היתה בפני הוועדה בזמן הדיונים, נאמר שהסעיף שבו המועצה ממליצה לגבי התקציב יתחיל בשנת התקציב 2006. לעומת זאת, הסעיפים האופרטיביים של התמיכות והמלגות לכאורה יתחילו מייד. כלומר, היתה סתירה בענין הזה. לפיכך, בהצעת החוק כפי שנוסחה כאן, כל הנושא התקציבי – כולל התמיכות והמילגות – מתחיל בתחילת שנת הכספים 2006, כאשר למעשה רק יום הזיכרון, שחל בל' בתשרי, יתחיל כבר השנה.
יולי תמיר
מי יתקצב את יום הזיכרון?
אורן מגנזי
על פי החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, זה תקציב של מטה הסברה – כלומר, משהו שמכוסה בלי קשר לחוק.
יולי תמיר
כלומר, זה תקציב נוסף.
אורן מגנזי
תקציב קיים.
יולי תמיר
אני רוצה להבין - - -
אורן מגנזי
רק נושא האזכרה – הוא מכוסה על פי החלטת הממשלה
גלעד ארדן
כשם שיש תקציב "מרכז רבין" וביום הרצח יש - -
יולי תמיר
אל תשווה את רבין לגנדי – כבר דברנו על כך.
גלעד ארדן
לצורך ההנצחה אני יכול להשוות.
יולי תמיר
ממש לא. האם מדובר רק באזכרה בבית הקברות, או גם אזכרות בבתי ספר, למשל?
אורן מגנזי
יש פורמט של עצרות ממלכתיות, אותו קבעה ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים. זהו סוג אחיד של פורמט: מדובר באזכרה ממלכתית שמתקיימת בנקודה אחת בלבד – בקברו, ולא בשום מקום אחר.
היו"ר אברהם פורז
רבותי חברי הכנסת, הואיל ואני לא מאפשר הגשת הסתייגויות סתם כך, לאחר אישור החוק, אם למישהו יש ענין בהסתייגות לרשות דיבור, צריך לדון בה כעת.
יולי תמיר
הסתייגות לשם החוק.
גלעד ארדן
אתה לא מאפשר הגשת הסתייגויות במליאה?
היו"ר אברהם פורז
רק מה שנדון כאן בוועדה. אם כן, חברת הכנסת תמיר מציעה לשנות את שם החוק – כולנו נגד, וזה יירשם כהסתייגות.
גלעד ארדן
ההסתייגות שלי היא שההנצחה תעסוק גם במורשתו הפוליטית. אולי יש רוב בעד ההסתייגות הזאת?
מירב ישראלי
אתה רוצה להוסיף את זה לסעיף המטרה?
גלעד ארדן
אני מוכן למליאה.
מירב ישראלי
האם חבר הכנסת ארדן רוצה הסתייגות או לא?
היו"ר אברהם פורז
כן, הוא מסכים שזה נדחה.
יולי תמיר
אני רוצה מאוד לשמוע את חבר הכנסת ארדן עומד במליאה ואומר שלדעתו טרנספר הוא מורשת שצריך ללמד בבתי ספר.
גלעד ארדן
כשם שאני חושב שצריך ללמד את מה שרבין אמר – לשבור להם את הידיים ואת הרגליים – אולי צריך לדון - - -
יולי תמיר
תלך עד הסוף ותגיד שאתה בעד טרנספר.
גלעד ארדן
אני לא בעד טרנספר; אני בעד חילופי שטחים.
קריאות
- - -
גלעד ארדן
אני נגד הטרנספר אבל אני בעד זה שיקיימו דיון בנושא, ושילמדו איפה עושים טרנספר במדינת ישראל ואיפה לא עושים טרנספר במדינת ישראל. שיהיה ברור שאת בעד טרנספר ליהודים בלבד. זאת מורשת יולי תמיר.
יולי תמיר
אני בעד טרנספר של כל מי יושב בשטחים – בחזרה למדינת ישראל.
קריאות
- - -
יולי תמיר
אתם באים להפוך את גנדי לקדוש? להפוך את המורשת שלו למשהו שצריך ללמד? תתביישו לכם. בושה וחרפה.
אהוד יתום
יש כאן מי שבעד טרנספר ליהודים. זה בסדר גמור – טרנספר ליהודים. תחוקקו חוק – טרנספר ליהודים.
יולי תמיר
כבר חוקקנו, והוא גם יתבצע.
ענבל גבריאלי
יש לי הצעה להרכב המועצה הציבורית: שהמועצה תהיה בת 15 חברים.
היו"ר אברהם פורז
כולם נגד – והצעתך נרשמת כהסתייגות. מיהם 15 החברים, אם זה יתקבל בכל זאת?
ענבל גבריאלי
ארבעה נציגי ממשלה נוספים, בנוסף לקיימים.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, אין הצעות נוספות ולכן אנחנו כשירים לקיים את ההצבעה ברגע זה. מי בעד העברת החוק לקריאה שניה ושלישית?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את החוק לקריאה שניה ושלישית - רוב

נגד – מיעוט

ההצעה לאשר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, נתקבלה.
יולי תמיר
אדוני היושב ראש, עליך אני מתפלאת – מילא כל הליכודניקים.
גלעד ארדן
מספיק כבר עם ההתנשאות הזאת שלכם.
יולי תמיר
זאת לא שאלה של התנשאות, זאת שאלה של ערכים.
גלעד ארדן
שר יהודי נרצח על ידי מחבלים, ובמקום שאת תדאגי שתהיה הנצחה, מה שמעניין אותך זה לטרפד את זה?
יולי תמיר
שר יהודי נרצח, וזה דבר חמור מאוד.
גלעד ארדן
זה חמור, אבל אם הוא ימני זה לא חמור.
יולי תמיר
אני גאה להיות האדם היחיד שמתנגד כאן לענין הזה, כי זה יום עצוב למערכת החינוך במדינת ישראל, כשמכניסים את מורשת - - -
אהוד יתום
יום עצוב למפלגת העבודה.
אריה אלדד
אחרי שהעבודה התנגדה הבוקר להקמת ועדת חקירה לשחיתות?
גלעד ארדן
היא ראש המטה של עמיר פרץ.
יולי תמיר
- - -
היו"ר אברהם פורז
רבותי, ברוב גדול ההצעה עוברת לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.
אהוד יתום
מזל טוב.
יולי תמיר
תתבייש, פורז, על שהצבעת כך.
היו"ר אברהם פורז
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
11:45
חבר הכנסת שריד הגיע עם סיום הישיבה, וביקש להוסיף את קולו למתנגדים.

קוד המקור של הנתונים