ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/07/2005

חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים