ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/07/2005

עידוד השימוש בכלי רכב המונעים בחשמל וגז

פרוטוקול

 
הצעת חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3)

2
ועדת הכלכלה
5.7.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 449
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ח בסיוון התשס"ה (5 ביולי 2005), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3),
התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
עודד ברוק - סגן יועמ"ש המשרד לביטחון פנים
רוני לוינגר - קצין תביעות באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים
אמיר גור - קצין חטיבת מודיעין, המשרד לביטחון פנים
רענן כספי - קצין מדור חקירות, המשרד לביטחון פנים
לי דגן - אגף הפיקוח על הביטוח ושוק ההון, משרד האוצר
שאול מרידור - אגף תקציבים, משרד האוצר
עדה וייס - סגן היועמ"ש, משרד התחבורה
משה ימיני - ראש תחום סחר יבוא ויצוא, משרד התחבורה
שמעון אברהם - ראש תחום בכיר שירותי תחזוקה, משרד התחבורה
שמואל מלכיס - מנהל המחלקה הכלכלית, איגוד חברות הביטוח
משה יניב - מנכ"ל "כלל וסע" חברה לביטוח, איגוד חברות
הביטוח
דוד הררי - מנהל מחלקת תביעות הראל בע"מ, איגוד חברות
הביטוח
יוסי כץ - יועמ"ש איגוד המוסכים
יעקב חלווה - יו"ר ועד ענף פחחות ארצי, איגוד המוסכים
חיים מלאך - איגוד המוסכים
יהודה צרפתי - ענף פחחות, איגוד המוסכים
מקסים אללוף - ענף פחחות, איגוד המוסכים
יצחק קלבטג - איגוד המוסכים
זמיר בקל - איגוד המוסכים
יעקב לוי - איגוד המוסכים
יועץ משפטי
עידו בן יצחק - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח


הצעת חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשס"ד-2004
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים לכולם. אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשס"ד-2004. זה המשך דיון לדיון הקודם שהתקיים ב-24 למאי 2005. למעשה, אנחנו סיכמנו כמעט את רוב הדברים. קראנו את החוק ולא הצבענו כי היו אי הבנות או כמה דברים שהיו פתוחים ולא רצינו לקבל החלטות שאי אפשר להטיל אותן. ביקשנו שכל הגופים ישבו עם איגוד חברות הביטוח ותלבנו את הדברים. הם אמרו שאי אפשר. אמרנו שתשבו עם איגוד המוסכים והבנתי מכם שישבתם ויש הבנות. נלמד את ההבנות האלה. אני מבקש לתת פירוט מלא.
לאה ורון
אני מקריאה את הסיכום: "אני מבקש מהמשרד לביטחון פנים לקבל פירוט מלא על ההיערכות המתוכננת שלהם בכל הכרוך ברישום החלקים, איך יעשה, למי יימסר וכיוצא בזה ושישבו עם נציגי המוסכים וכולי, וזאת כתנאי לאישור החוק".
היו"ר אמנון כהן
תנו לנו פרטים על מה דיברנו ולאיזה הבנות הגעתם. אנחנו נשמע את הצדדים ונתקדם עם זה הלאה.
אמיר גור
ברוב רובם של הדברים יש הבנות. ישבנו עם נציגי חברות הביטוח ועם נציגי איגוד המוסכים ובאפן כללי אנחנו אומרים ככה: לגבי מה שהיה טעון ליבון בינינו - -
היו"ר אמנון כהן
תגיד באיזה סעיף, שלא יפלו דברים בין הכיסאות. לגבי מה שיש הסכמות, זה בסדר.
אמיר גור
סעיף 3(א) - חובת המבטח. אמרנו שיש שני סוגי רכבים, רכבים שהם אובדן מוחלט ועוברים לפירוק ויש רכבים שהולכים לתיקון. מה נבקש באופן כללי מהמבטח, כאשר הוא מוכר רכב לפירוק? את פרטי הרכב, את תיאורו, את תאריך המכירה, את חוות דעת שמאי שהחליט שהרכב הזה הולך לפירוק, פרטי הקונה וחשבונית העסקה.
היו"ר אמנון כהן
יפה, אבל בדיון הקודם הועלו בעיות שרכבים שהשמאי קבע שזה "טוטל לוס" והמבוטח קיבל את כספו מחברת הביטוח, הרכב עבר לטובת חברת הביטוח והיו מקרים, ואני לא יודע אם זה חוקי או לא, שהרכבים האלה נמכרו לגופים אחרים בסופו של דבר. אנחנו חשבנו שזה יורד מהכביש אבל בנסיבות כאלה ואחרות הם חזרו לכביש, אולי בזהות אחרת או משהו כזה.
אמיר גור
אני אעשה סדר בדברים: יש שני סוגי אובדנים: יש אובדן מוחלט, שלרכב יש 60% נזק ומעלה והוא הולך לפירוק. חברת הביטוח, אם היא מכרה אותו לפירוק, היא תכתוב: רכב, מי קנה, חשבונית עסקה, מכרו את זה למגרש ב-10 אלף שקל, רכב זה וזה ואז, הרשיונות עוברים למשרד התחבורה ואין בעיה. הבעיה מתחילה להיות ברכבים שהוכרזו למשל 55%, 45% שהם לא אובדן מוחלט, הם אובדן להלכה. רכבים כאלה הגדרנו אותם בחוק כרכבים שעוברים לתיקון. פה אנחנו באמת רואים בעיה עם חברות הביטוח ועם המוסכים, שיכולות להיות כמה בעיות שקשורות לגניבות רכב, שזו התכלית. לכן אמרנו: רכבים שהולכים לתיקון, אנחנו נדרוש את הדברים הבאים: הם פחות מ-60% בחוות דעת שמאי. מה נבקש מחברת הביטוח? את פרטי הרכב ותיאורו, תאריך מכירה, חוות דעת שמאי, פרטי הקונה, חשבונית עסקה, אישור תיקון רכב במוסך שניתן לו רשיון לפי דין, מועד העברת רשיונות הרכב למוכר הרכב. במלים אחרות אנחנו אומרים למבטח: אתה לא תמסור את רשיונות הרכב לאיש שקנה את הרכב של 50% אלא לאחר שתראה ממנו שהוא תיקן את זה על פי דין, במוסך מורשה, עם חשבונית עסקה. יתייצב אצלו הקונה ויגיד לחברת הביטוח: הנה תיקון, הנה חשבונית, הנה בדיקת בטיחות, הנה כל מה שצריך - -
היו"ר אמנון כהן
אני פספסתי משהו. רכב שיש לו מעל 60% - אין בעיה. השאלה מה קורה מתחת לזה. שני אנשים עשו תאונה, שמעון ולוי, הרכב קיבל פחות מ-60%. מה התהליך מפה?
אמיר גור
אם הרכב של שמעון, שניזוק 50% עבר לחזקתה של חברת הביטוח והיא רוצה למכור אותו לתיקון, אנחנו אומרים לחברת הביטוח: תמכרי לתיקון וטוב שתמכרי לתיקון אלא מה? לא תמסרי את רשיונות הרכב לזה שרוצה לקנות אלא לאחר שיציג בפניכם שהוא תיקן את הרכב הזה כדין, במוסך מורשה והנה חשבונית העסקה והנה אישור הבטיחות. כשהוא מציג בפניכם את כל הדברים האלה, מסרו לו כלאחר כבוד את רשיונות הרכב, לא לפני.
היו"ר אמנון כהן
הוא מוכר את זה למגרש, הוא לא מוכר את זה - -
אמיר גור
מי שבסוף ירצה לקבל את הרכב, הוא לא יקבל אלא ממי שיראה את כל הניירות האלה ובכך, נסתום פרצה לעומת המציאות העגומה היום.
היו"ר אמנון כהן
לא נראה לי שזה סגור הרמטי.
אמיר גור
למה? מי שירצה לנסוע ברכב הזה כדין, עם רשיונות רכב כדין - -
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שהצרכן בסוף, אחרי שחברת הביטוח מכרה 10 רכבים למגרש והמגרש תיקן איפה שתיקן והוא אומר למוסך: תכתוב ככה וככה על החלפים - -
עודד ברוק
עכשיו הוא צריך לקבל רשיון.
אמיר גור
הוא לא יוכל לנסוע כי הרשיון מוחזק אצל חברת הביטוח. הוא יגיד להם: הנה התאונה, הנה אישור מוסך כדין, הנה תיקון - -
היו"ר אמנון כהן
ואז הצרכן שיבוא לקנות, לא יודע בכלל מה התהליך שעבר הרכב הזה. הוא לא ידע שהוא אחרי תאונה כזאת.
יעקב לוי
הוא ידע.
היו"ר אמנון כהן
איך הוא ידע?
יעקב לוי
חברת הביטוח תיתן לו את המסמכים שהם קיבלו - -
היו"ר אמנון כהן
אני באתי למגרש וראיתי רכב יפה, אחרי תיקון שהיה קרוע כולו. המוסך תיקן אותו, הוא יודע לתקן יפה והוא בכלל לא אומר לי שהרכב אחרי תאונה.
זמיר בקל
דבר אחד השגת על ידי זה, שהאוטו תוקן כראוי. ברגע שהאוטו הזה חוזר לכביש, מה שהיום לא קורה, הוא מתוקן כראוי על חשבונית ובדיקת 309 והאחריות של המוסך שתיקן אותו כמורשה, כשהיום זה חוזר ללא בדיקה, ללא תיקון כראוי ולא יודעים מה נעשה לו. אז לפחות השגת את העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
למה לחיות על "לפחות"? אני רוצה לסגור את זה.
זמיר בקל
סגרת את זה. מצד שני, חובתו על אותו בעל מגרש שמוכר את זה כחוק, להציג בפניו את עברו. על ידי זה שהוא קונה את זה ויש לזה חשבונית ויש בדיקה, הוא חייב להעביר הלאה כי אחרת, הוא מוכר דבר במרמה גם על פי החוק היום. הקליינט שקונה את זה יודע מה שהוא קונה. השגנו את הבטיחות, עשינו את העניין של למנוע את הגניבות ואת כל המסחר הבלתי חוקי בדברים האלה ועל ידי זה אני חושב שהאזרח קיבל את שלו.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני. חבר הכנסת לשעבר ומכובדנו.
יוסי כץ
לא. אני כאן עורך דין. עשיתי תקופת צינון של שנתיים ואני מייצג את איגוד המוסכים. אני רוצה להעיר הערה אחת לפני שנכנסים לפירוט החוק: ראשית, יושב ראש הוועדה הכניס אלמנט חדש, שהוא מאוד חשוב וזה ציבור הצרכנים, אלה שרוכשים רכבים.
היו"ר אמנון כהן
זה הכי חשוב בסופו של דבר. צריך לתת כלים לכולם.
יוסי כץ
נכון, הכל חשוב אבל אסור לשכוח את הלקוח. לכן, בעניין הזה כשנגיע בהמשך הדרך, אנחנו מציעים בין היתר שהשמאי המלווה שתעודת בדיקה וחשבונית וכל הדברים האלה, חובה לבצע אותם במקרה כזה, השמאי המלווה יצטרך לדוח למשרד הרישוי.
היו"ר אמנון כהן
באיזה מצב? כאשר הרכב "טוטל לוס" או כאשר - -
יוסי כץ
מתיקון. מה ההיגיון? אנחנו באמת התמודדנו עם השאלה מה יהיה במשרד הרישוי? למה להעמיס עליהם? רבותיי, אם במשרד הרישוי יהיה כוכבית ליד הרכב הזה, תדלק נורת אזהרה אצל הרוכש והוא ידע שפה היה משהו. ב"טוטל לוס" אין בעיה אבל בתיקון כזה הוא ידע שיש פה בעיה. לכן, זה מחזק את הרעיון שלנו שצריכים להעביר דיווח.

יש דבר אחד, אדוני היושב ראש, שהוא משותף לכל תאונה ולכל פגיעה ברכב, דוח של שמאי. זה יש תמיד. לכן, אם הדוח הזה יעבור למשרד הרישוי, יש סיכוי שהלקוח שאתה מגן עליו, ידע שיש משהו שצריך להדליק אור אדום.
היו"ר אמנון כהן
מה היתה ההסתייגות שלך?
יוסי כץ
אדוני, לא התייחסתי לדברים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נעבור סעיף סעיף, בעיה בעיה.
לאה ורון
חבר הכנסת כחלון מדבר על אותו דבר.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו סוגרים את זה בנושא הזה?
שמואל מכליס
ראשית, בשמחה הגדולה שמחוקקים חוק מכניסים אלמנטים שלא רלוונטיים לחוק. החוק נועד לצורך מניעת גניבות ולא לצורך הגנת הצרכן ולא לצורך 309 ובהזדמנות החגיגית הזאת לא צריך להוסיף דברים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
מי אמר שלא צריך?
עדה וייס
יש את חוק הגנת הצרכן.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נמצאים בכנסת וכל חבר כנסת יכול לשנות להביא את הרעיונות שלו. משרדים יכולים להביא, גופים יכולים להגיד. אנחנו נקבל החלטה.
שמואל מלכיס
אין לי בעיה עם זה. הרעיון ששמאי בודק כל רכב הוא אולי נחמד אבל הוא לא קיים בפועל. אל תשכחו שלא כל כלי הרכב במדינת ישאל מבוטחים ורוב האנשים שיש לכם רכב שלא מבוטח ונפגע בתאונה בטח לא הולכים לשמאי והוא לא מדווח למשרד הרישוי. לכן, אם זה יוכנס לחוק זו תקלה רצינית מאוד מבחינת אותם אנשים שלא מבטחים את הרכב שלהם.
היו"ר אמנון כהן
כמה אחוזים מכלי הרכב במדינת ישראל מבוטחים וכמה לא?
שמואל מלכיס
בביטוח מקיף מבוטחים בערך כ-65%.
היו"ר אמנון כהן
וחובה?
שמואל מלכיס
חובה זה נזקי גוף. מתקנים אותי שפחות מ-65%.
משה יניב
ההיקף של רכב מבוטח במקיף ירד. אם יורשה לי להגיד פה כמה מלים על הנושא הזה: אני עובד ב"כלל חברה לביטוח" ואני מטעם איגוד חברות הביטוח. אני עוסק בנושא הזה 10 שנים וליוויתי דיונים של הועדות הראשונות שהיו במשרד התחבורה עם החוק ההיסטורי. אני תמיד זוכר שאמרו: אנחנו רוצים למנוע גניבת כלי רכב וחלק מכלי הרכב גונבים כדי להשתמש בחלפים שלהם לתיקון. אז בא נראה מה אנחנו עושים עם החלפים, חלק מהם לא את כולם כמובן. חלק גונבים כדי לזייף, כדי לנסוע בשטחים, כדי לעשות דברים אחרים: במהלך השנים האלה, מאז 96 או 95 חל מהפך בשוק. "אתגר" הראשונה ידעה לפעול וגם בלי שהחוק אומץ בדרך עם תקנות וחובת רישום, "אתגר" הראשונה ידעה להפחית פלאים את הגניבות בפעילויות שיטור שכל אחד מכיר אותם ויודע מה הם. "אתגר" הפחיתה את הגניבות משום שהיא הקשתה עד מאוד על כל התהליך כולו. "אתגר" ישבה במגרשים שאני קשור אתם שנים ארוכות ומעולם אני לא זוכר מקרה שבאו אלי לומר לי משהו לגבי הליך של תיקון נכון או לא נכון. צריך לראות את התמונה המעשית בשטח וצריך להבין איך הדברים עובדים וצריך לראות שלא ניפול בפח של ישיבה פה ואנחנו נרשום ואנחנו ננהל פנקס ואנחנו נפקח וחברת הביטוח תפקח. אני לא עובד בכל התיקונים עם שמאים, אז האמירה "כל תיקון עם שמאי" זו אמירה, אבל זו לא בדיוק תמונת המצב.
היו"ר אמנון כהן
למה אתה לא עובד עם שמאים?
משמה יניב
משום שברכבים שחוזרים מגניבה ומועברים לפירוק אני לא צריך שמאי. יש אלף אירועים שלא צריך שמאי. איפה שצריך שמאי מבחינת מבוטח, יש שמאי, אבל אנחנו לא חד גוניים, שחור לבן.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
משה יניב
אני מציע לא להיכנס לחובת רישום בתהליך שהמשטרה מציעה, כי אני רוצה שהמשטרה תסביר לי, שתבוא לדבר אתי ותסביר לי איך אני, בתור מבטח, אדע ואוודא ואביא לידי מיצוי החוק. אם המשטרה תדע להסביר לי את זה כשהיא תשב אתי, וזה לא דיון של 5 דקות. שתשב אתי ותסביר לי ואני אשתכנע שאני יודע לעשות את זה, אני אעשה את זה, כי אני נפגע מהגניבות.
היו"ר אמנון כהן
כגוף המבטח, אתה תסביר לי, לצרכן, שכשאני קונה את הרכב במגרש שאדע שהוא עבר איזה שהוא תהליך.
דוד הררי
למה אני חייב? אני מכרתי אותו לסוחר רכב מורשה, שמשרד התחבורה אישר את היותו סוחר רכב מורשה.
עדה וייס
אין דבר כזה.
היו"ר אמנון כהן
לא לפירוק, לשימוש חוזר. אדוני, כמו שאתם רוצים הסבר מהמשטרה, אני רוצה הסבר כאזרח. אני רוצה לקנות רכב, באתי למגרש ואני רוצה שבמשרד הרישוי יהיה גילוי נאות ויגידו לי שהיה משהו ברכב הזה. תדע שערכו, כתוצאה מהמשהו הזה, במקום איקס הוא פחות 30 או 40%.
משה יניב
אני אשיב לך: כשאני מוכר רכב למגרש, המגרש מקבל ממני את השומה, את תמונות הנזק. הוא מצלם את הרכב בעת עמידתו במגרש, את התמונות הוא שם לעתים באינטרנט וכשהוא מוכר אותו, אחר כך, הוא מחתים את הרוכש ואומר לו: אני יודע בזאת שקניתי רכב שעבר תאונה שאחוזי הנזק היו כך וכך וידוע לי אל"ף בי"ת גימ"ל - -
היו"ר אמנון כהן
ככה את מחייב אותו? תראה לי את המסמך הזה.
משה יניב
אני אשלח לך. תן לי בבקשה מספר פקס, מחר יהיה לך פה הפקס שבו כתוב גילוי נאות. תדע לך, שזה מצב הרכב - -
היו"ר אמנון כהן
במגרש המכוניות יש את הטפסים האלה?
משה יניב
למי שאני מוכר. זה מה שקורה בשוק הרכב. אתם מכירים את זה, תפתחו את המודעות בעיתונים בכל יום שישי ותטלפנו ותשמעו: אני מוכר את האוטו לדודה שלי שנמצאת בחו"ל וכולי. בשוק הרכב יש גורמים שונים שפועלים, שלא כולם פועלים בדרך שכל הנוכחים בחדר ירצו שנפעל. ואז נופלים המקרים שאתה מדבר עליהם והם בפירוש מקרים מצערים. דרך אגב, המוניטין שלנו נפגע בתהליכים האלה. הסימון או הרישום לא ימנע אותם, כי אני לא אמנע את החוליה שתשקר כי גם 12% נזק הוא אומר שלא היה נזק והוא הולך למכון רישוי, וקראתם בעיתונים מודעות לפני כמה שבועות על מכוני רישוי. הכל ידוע. לכן, שאלת הרישום היא שאלה לא תקנונית ולא חוקית. היא שאלה מעשית לחלוטין, איך עושים את זה. אם יש פתרון ישים לעשייה... תראו, במגרש שמפרקים את הרכבים, יש תמונת ראי של דוח שמאי. אתם יודעים מה זה תמונת ראי של דוח שמאי? אם בדוח שמאי כתוב דלת ימין נפגעה זאת אומרת שדלת שמאל שלמה. הנתונים ידועים וגלויים.

מי שנוסע בדרכים היום רואה המון שלטים על עמודי חשמל ועל עמודי רמזורים: קונה רכבים לפירוק עם מספרי פלאפון. אז אתם מחפשים את תחילת התהליך אצל גופים כלכליים שמנסים ופועלים ומשקיעים מאמצים לפעול טוב ולא הולכים לכל הדברים האחרים. אני לא רוצה לדבר שרה באף אחד מהמשתתפים ושלא ישמע מהדברים שלי כאילו אני מטיל דופי באחרים, אל תטילו דופי בי. 8 שנים שאני בביזנס הזה ולא באו אלי אף פעם ואמרו לי: רכב שלך, תראה איך עשית עליו קומבינה. המשטרה ישבה במגרש שלי, כי הם עשו בית ספר במגרש שלי, הם למדו איך רושמים ומצלמים וממחשבים וכולי. לא צריך פולקלור ולא צריך להיכנס להליכים לא ישימים.
יוסי כץ
רציתי להעיר הערה אחת לגבי העובדה שיש כלי רכב שלא מבוטחים בביטוח מקיף. אנחנו הצענו והמשטרה קיבלה את זה - -
היו"ר אמנון כהן
כשהוא אומר רכבים לא מבוטחים אז אין את השמאי.
יוסי כץ
ציי רכב גדולים, חברות ליסינג, יש גופים שפטורים על פי החוק מביטוח.
קריאות
- - -
יוסי כץ
סליחה, יש לי תכונה אחת שאני לא מזלזל באף אחד אחר. אני אומר לך מתוך ידע, שיש גופים, לא אמרתי כולם, אבל יש גופים שסעיף בחוק בפקודת ביטוח רכב מנועי...
קריאה
מה זה שייך לעניין?
לאה ורון
תרשום את ההערות שלך. עורך דין כץ קיבל את רשות הדיבור.
יוסי כץ
אנחנו מציעים להחיל על הגופים האלה את החובות שמוטלות עליכם ולזה אתה לא מתנגד, נכון?
היו"ר אמנון כהן
עורך דין כץ, מה עם רכבים שלא מבוטחים בביטוח מקיף והם צריכים לעבור את התהליך של שמאות?
יוסי כץ
רכב שלא עובר תהליך של שמאות מסיבה כזאת או אחרת ואת זה צריך לבדוק אם הוא יכול לא לעבור תהליך של שמאות או לא, אבל בהנחה שהוא לא עובר תהליך של שמאות, רכב כזה יצטרך לבצע את תקנה 309. צריך להחיל עליו את החובה הזאת לבצע את תקנה 309. דבר שני, אנחנו נתקדם והייתי מציע שהמשטרה תגיב.
שמעון אברהם
אני מנהל אגף שירותי תחזוקה במשרד התחבורה. אני מכיר מקרוב את הנושא כי אני עוסק בזה. אני לא מבין מה חברות הביטוח התעוררו? בחקיקה ראשית שהתקבלה ב-98 יש חובה עליהם. החובה היא שרכב שהוכרז כאובדן להלכה יעבור לרשותם והם אחראים על התיקון. אנחנו מדברים בערך על סדר גודל של 20 אלף כלי רכב בשנה. מ-1% עד 59.9% נקרא אובדן להלכה. זו חקיקה קיימת. החקיקה בסעיף 3 בחוק סימון כלי רכב מחייבת אותם. אני לא יודע מה התעוררו עכשיו? הם היו צריכים להתעורר ב-98. לכן, החקיקה הזאת קיימת ומשום מה, לא יישמו אותה כי לא יצאו תקנות.
היו"ר אמנון כהן
מה עם תקנות?
שמעון אברהם
אין תקנות ולא היו תקנות. צריכים להוציא באופן דחוף תקנות כי מתוך הכרה קרובה של הנושא, זו הבעיה המרכזית של מניעת גניבות רכב. אני אסביר בכמה מלים: 20 אלף כלי רכב בשנה מוכרזים כאובדן גמור לפירוק ולא להרכבה. אובדן להלכה, אין לנו מספרים מדויקים, ההערכה שלנו היא בערך 12,13 אלף כלי רכב. יכול להיות שלסוכני הביטוח יש הערכה יותר טובה. הרכבים האלה נמכרים למגרשים ונקנים, בדרך כלל, על ידי אנשים שרוצים לעשות כסף קל. מה זה כסף קל? הרכב הזה נמכר על ידי חברת הביטוח למגרש בערך ב-45% מערכו.
לאה ורון
ואז עושים גם שינוי בעלות, כשזה עובר למגרש?
שמעון אברהם
אין שינוי בעלות. צח שרוכש את הרכב הזה רוצה להרוויח. אז הוא ינסה לתקן את זה כמה שיותר זול. זו פרצה שאם נסגור אותה, אנחנו סוגרים את זה, אם נקיים את החוק כפי שהוא. לא צריך שום שינוי בחקיקה. צריך לאכוף את החקיקה הנוכחית. לכן, אני לא יודע מה התעורר עכשיו.
היו"ר אמנון כהן
מותר להם להתעורר מאוחר.
אמיר גור
הם היו צריכים להתעורר ב-98 ולא היום.
שמעון אברהם
לנו יש בעיה לגבי רכבים של ליסינג, שאין חובת ביטוח ואין שמאי. יש חובה חוקית בתקנה 309 שמחייבת מוסך, ברגע שמתגלה שהרכב נפגע בחלקים שמחייבים בדיקה, לחייב את הלקוח, אבל זה לא נעשה. מה שהמשטרה הציעה לי בחוץ, שנמצא פתרון שאפשר לאכוף גם את החקיקה הנוכחית של חובה לדווח על רכב שנפגע גם לאלה שאין להם ביטוח והשמאי לא מעורב.
היו"ר אמנון כהן
איך עושים את זה?
אמיר גור
יש במשרד התחבורה מומחה.
שמעון אברהם
לא, איך עושים את זה מבחינה חוקית...
אמיר גור
זה נושא של שמאי מלווה. אנחנו לא נקטנו עמדה סופית בעניין. אני אומר למר יניב ולאותם תאגידים גדולים שיש להם פטור מלעשות את אותו ביטוח: אני לא יודע את המספרים, אני נשען על מה שאומר מר משעון אברהם, שיש 20 אלף כלי רכב בשנה שהוכרזו אובדן להלכה ולא אובדן מוחלט. במלים פשוטות: נמכרו לתיקון. אם הם נמכרים באמת במחיר של 40%, 50% מערכם, קשה להעלות על הדעת איך אדם יתקן אותם בצורה חוקית, על פי דין מבחינה בטיחותית ועוד ירוויח. לכן, אומרים פה אנשים עם מידה רבה של היגיון לטעמי, שזה מזמין בלגן בתחום גניבות הרכב. מה ביקשנו מחובת המבטח? מה שהיה בחוק מ-98 וגם מחברת הליסינג. מר יניב, מכרת רכב מתיקון ב-30%, 40%, שמור את רשיונות הרכב אצלך. אני, הקונה בסופו של יום, אל תמסור לי את רשיונות הרכב אלא אם אני אראה לך שתיקנתי את זה במוסך מורשה על פי דין, עם חלקים, עם חשבונית מס ובעוונותינו, אנחנו מבקשים משהו נוסף, על הדרך, שזה גם תקנה 309 שהרכב הזה, 50% שאולי חוזר לכביש כפצצה מתקתקת, תטיל עלי, הקונה, להביא לך אישור שהוא גם עבר בדיקה בטיחותית. אנחנו מבקשים גם מוסך כדין, חלקים והכל וגם שהרכב הזה בטוח שלא תהיה פצצה מתקתקת.
לאה ורון
מי עושה את אותה בדיקה בטיחותית?
אמיר גור
אותו מוסך מורשה, יש תקנה. מר יניב, התשובה שלי מאוד פשוטה: תמכור רכבים כמו שמכרת עד היום אבל מה? לפני שאתה מוסר את הרשיונות תראה שתוקן במוסך, תוקן כדין, יש חשבונית עסקה ואפילו רחמנא לצלן, יש אישור בטיחות. הבאתי לך את כל הדברים האלה, תלחץ לי את היד, תן לי את רשיונות הרכב וניפרד כידידים. זאת הדרישה הבודדה שלנו, שעשויה לסתום את רוב החור של גניבות הרכב.
היו"ר אמנון כהן
אז למה אתה מתנגד?
משה יניב
אני רוצה לתת זיכרון היסטורי, זה חשוב מאוד לשמעון אברהם. כשישבנו ב-96 במשרד התחבורה על תקנה 309, אמרנו שמאי יהיה אחראי לתקנה 309, קמה התנגדות ואמרו: אחריות להוציא רכב מהמוסך היא על המנהל המקצועי של המוסך. זמיר, אתה מכיר ואתה יודע, נכון?
זמיר בקל
נכון.
משה יניב
מאשר בעל מוסך שהוא מתקן רכב שיש בו היבט בטיחותי, הוא מחויב לעשות לו 309. כשהוא עושה 309 אני משלם את זה. משרד התחבורה רצה את זה כך.
לגבי העברת בעלות על רכב
מחלקה אחרת במשרד התחבורה שקוראים לה: אגף הרישוי, פתרה את אחת הרעות החולות של סחר ברשיונות רכב מבוטח שהולך ל"טוטל לוס". היום אני לא משלם למבוטח לפני שהבעלות על הרכב עוברת. הוא מעביר את הבעלות לבעלות וירטואלית ורשיונות הרכב מופקדים, הרכב אסור בנסיעה. מי שלא יודע את זה, שילך לבדוק את זה.
היו"ר אמנון כהן
מה זה מפריע לך כרגע?
משה יניב
לא התנגדתי ב-98 ואני גם אומר עכשיו שישב אתי אמיר גור ויסביר לי איך עושים את זה מעשית, כי מ-98 לא תוקנו תקנות, כי לא מצאו את הדרך המעשית.
היו"ר אמנון כהן
יש לך את הטלפון שלו? אחרי הדיון תשבו על הטכניקות.
יעקב חלווה
מר יניב אמר שיש משהו של העברת בעלות וירטואלית וזה נהדר. אז אולי כדאי שמר יניב יבדוק מה קורה לרכב, כשהוא עובר בעלות לאותו שוכר והוא בא למכור אותו ויש אפס בעלים במקום 4,5 ידיים. זה לא בדיוק המצאת המאה לא לכם, לא לשמכם ולא לאזרחים.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אנחנו חוזרים להצעת החוק.
עודד ברוק
לגבי הנוסח הכחול, הנושאים שהיינו צריכים להסדיר מול איגוד חברות הביטוח זה התקנות.
לאה ורון
סליחה, אבל יש בקשה להוסיף בסוף פסקה 2 את: בצירוף חוות דעתו של שמאי מורשה וגומר. אתם לא שותפים לבקשה הזאת?
עודד ברוק
אנחנו לא מתנגדים לה אבל זה של איגוד המוסכים.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה להבין איפה יכנס התיקון בכחול?
עידו בן יצחק
בסעיף 4(1)(ב) ואם אנחנו מקבלים את זה אז נוסיף שם: ובסופו יבוא התוספת בצירוף חוות דעת של שמאי...
היו"ר אמנון כהן
תוסיפו.
שמואל מלכיס
לא, אין דבר כזה.
היו"ר אמנון כהן
כן, אתה מוסיף.
משה יניב
אני לא רוצה להתחייב לחוות דעת של שמאי, כי אם אתה מבוטח וקרתה לך תאונה לרכב והכנסת את הרכב למוסך ובעל המוסך אומר לי: הרכב הזה 46% ולא שווה לתקן אותו ואני נותן לך הצעת מחיר לתיקון, תמכור לי אני אתקן אותו ואין לי שמאי, אז אסור לי לעשות את התהליך הזה?
היו"ר אמנון כהן
זו שאלה עניינית שיכולה לקרות מחר בבוקר, נקבל תשובה.
רענן כספי
זו לא שאלה משטרתית.
דוד הררי
רבותיי, מטילים פה עול על חברות הביטוח כאילו שהיינו מפקחי העולם. אני לא מבין את כל העסק הזה. אני לא מפקח ולא כלום. אני לא מפקח על סחר חלפים במדינת ישראל. בסך הכל הייעוד שלי זה לפצות את המבוטחים שלי על נזקים שקרו להם. בשביל זה אני קיים בעולם.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שכל אחד ידבר בזמן שלו ואם מישהו לא מסכים במאת האחוזים, שלא יפריע. הוא ירים את היד ואנחנו ניתן לו זכות דיבור.

יש פה טענה אמיתית, יומיומית. אנחנו אולי צריכים לשנות משהו בחקיקה כדי שנפתור את הבעיה. יש מצב אמיתי, נתון, שהוא פיצה את הלקוח. הוא גם גוף עסקי, הוא צריך להרוויח מהעסק הזה. את הרכב השני שהוא פחות מ-60%, הוא הביא אותו למוסך כי לא היה ביטוח מקיף, מה קורה אתו?
שמעון אברהם
כשאין שמאי, החובה של ביצוע תקנה 309 שרק רכב תקין יצא לכביש, חלה על שלושה אנשים: על בעל הרכב - -
היו"ר אמנון כהן
בעל הרכב כבר פוצה. הוא קיבל את הכסף והלך.
שמעון אברהם
בסדר, אבל אנחנו מדברים על בעל הרכב, המנהל המקצועי של המוסך וקצין הבטיחות בתעבורה. קצין הבטיחות בתעבורה בחברות ליסינג, גם שם יש קצין בטיחות תעבורה וגם לו אסור לאפשר לרכב לצאת לכביש רק לאחר שתוקן לפי החוק. זה לא נאכף.
היו"ר אמנון כהן
רק רגע. יש לי רכב שעלותו 15 אלף שקל ולא עשיתי ביטוח מקיף. קרתה תאונה ולא הגעתי ל-60%. באתי בדין ודברים עם חברת הביטוח, נתנו לי 8000 שקל - -
דוד הררי
אין לך ביטוח.
היו"ר אמנון כהן
נכון, אין לי ביטוח. תנו לי להבין. מה קורה אם אני בא למוסך ואני אומר לו: אין לי ביטוח, כמה אתה נותן לי? הוא נתן לי 8000 שקל ולקחתי את הרכב.
שמעון אברהם
קנית את הרכב. באיזה שהוא שלב הוא צריך לתקן את הרכב במוסך מורשה ועל המוסך המורשה חלה החובה הזאת. חובה לתקן את הרכב ובמידה והרכב נפגע במה שצוין כתקנה 309, צריך לדאוג לבדיקה מיוחדת שקבענו אותה.
היו"ר אמנון כהן
אני מכרתי למוסכניק הזה את הרכב או למגרש. הוא תיקן ומוכר אותו ולא אומר שהיתה תאונה. מה קורה עם זה?
שמעון אברהם
זה בניגוד לחוק הגנת הצרכן. הוא צריך לדווח על מצב הרכב לרוכש.
עודד ברוק
יש לנו בעיה עם מי שלא מבוטחים בביטוח מקיף, רק אז המוסך - -
משה יניב
50% מכלי הרכב היום - -
לאה ורון
אז אם המוסך יכול לעשות את הרישומים אז למה גם לא לכלל הרכבים בלי השמאי?
יעקב חלווה
אדוני, אני לא מכיר שום חוק במדינת ישראל שסוגר הרמטית את כל הנושאים. המטרה היא למנוע גניבת רכב ומעבר לזה, למנוע פצצות מתקתקות שנוסעות בכבישי מדינת ישראל. די שחסכנו הרוג אחד. האדונים מבטחים 65-70% מכלי הרכב. אם השגנו תוצאה של 99% ב-65% מכלי הרכב, תאמין לי שזה נהדר ויפה ואחר כך, אפשר לחשוב על דברים נוספים. זה הפתרון.

אני לא מבין דבר אחד: גם בישיבה הקודמת ואני פונה אליכם, מכובדיי מחברות הביטוח, האינטרס המשותף הוא שלנו מעבר לנושא הכלכלי. אני ספגתי ב-5 השנים האחרונות פעמיים שפרצו לביתי תוך כדי שינה, גנבו לי שני רכבים בשני מקרים שונים, הילדה שלי עד היום לא עולה במדרגות בבית לבד. יש בזה חדירה לפרטיות. כל מה שאתה רק רוצה קיים בזה. אם נסתכל בנושא הכלכלי, צריך להיות לנו אינטרס משותף: לי, שלא יגנבו לי את האוטו ואתה, שצריך לשלם.

יש לי הרושם שבעיית גניבת הרכבים היא של כולנו, מלבד של חברות הביטוח. אם אני טועה, אני אקבל את זה אבל אם לא וזו גם טובתכם, בואו תתמכו למען האזרח, למען ביטחונו, למען רכושו ולמען בטיחותו. זה דבר פשוט.
היו"ר אמנון כהן
מר כץ, האם אפשר שחובת הדיווח תהיה של מנהל המוסך ולא של השמאי?
יוסי כץ
ראה, למרות שלכאורה המוסכים היו צריכים להתנגד לזה, המוסכים תומכים בזה. אלא מה? החובה שמוטלת כאן היא חובה של מבטח. אז ברור שמדובר פה רק במקרים שבהם יש ביטוח מקיף לעניין המבטחים.
היו"ר אמנון כהן
מי שיש לו ביטוח מקיף, השמאי ידווח. מי שאין לו - המוסך.
יוסי כץ
נכון מאוד. מצוין. אבל צריך להוסיף עוד דבר אחד - -
יעקב חלווה
אנחנו מוכנים לדווח לכל גוף שיחליטו אלא שצריכים סיוע של חברות הביטוח. באיזה מקרים? במקרים של רכבים שלא מבוטחים ואינם, אנחנו מתחייבים בחוק לדווח למשרד הרישוי, למשרד התחבורה.
עדה וייס
על מה תדווח?
לאה ורון
וכשמשרד הרישוי מדווחה, האם בעת שינוי הבעלות הוא מוסר לרוכש הרכב שהיתה בעיה לגביו, כמו במקרים - -
יעקב חלווה
אנחנו מוכנים להתנדב לדווח. אנחנו גם מוכנים לדווח על מכוניות שמגיעות אלינו למוסך ומפה מתחיל תהליך של המצאת השנה – אובדן להלכה שלדעתי זה קטליזטור רציני לגניבת רכבים ותיקון מכוניות מתחת סככות, מתחת מדרכות שמסתובבים כפצצות מתקתקות. אנחנו מוכנים שכל רכב כזה שמגיע אלינו, נדווח על פי חוק, שחברות הביטוח יתחייבו גם לדווח ושהשמאים שלהם בלחיצת כפתור ידווחו למשרד הרישוי או למשרד התחבורה על רכב. השמאי הרי קם בבוקר, מגיע אלי למוסך ורואה אוטו ורק הוא יודע שזה נזק מעל 40%. אז הוא מיד מדווח לחברת הביטוח אובדן להלכה, לא לפני שהוא עורך את הדוח לפרטי פרטים. הוא מוציא דוח והודיע לחברת הביטוח. הוא מקבל הוראה מחברת הביטוח: תעבירו את זה למגרש. יש כבר דוח מוכן. הוא צריך גם להעביר את הדיווח למשרד התחבורה ואז נדע מה קורה עם כל הרכבים האלה. אגב, אפשר יהיה לבדוק מה קרה אתם אחרי התיקון, בכמה תאונות היו מעורבים שוב הרכבים האלה, וכמה הרוגים יש.
היו"ר אמנון כהן
תודה. משרד התחבורה ומשרד הרישוי, אם יש לי בבנק חוב והוא אומר לי: שעבדתי לך את הרכב בגין החוב שלך, עד שלא תפרע אותו. לכן, גם פה יגידו: אדוני, הרכב שאתה רוצה לקנות אחרי תאונה ותבדוק מה המצב או שהוא ילך למקום שמכרו אותו ויש דוח שמאי, יש דוח מוסך וכולי.
שמעון אברהם
היום חלה חובת דיווח של השמאי רק כשהוכרז רכב כאובדן גמור ולא כאובדן להלכה. ההצעה כרגע היא שגם לאובדן להלכה השמאי יודיע.
משה יניב
אתה חייבת את השמאים לפני כמה שבועות לעשות את זה.
שמעון אברהם
הוא הקדים אותי בשנייה אחת. אני, אישית, בעד זה שהשמאי ידווח לאובדן להלכה. הוא הזכיר שניפקתי נייר, מסמך לכל השמאית ולעת עתה אני עושה ניסוי לראות איך זה עובד. אני רוצה להגיד לכם שהניסוי הצליח מאוד, כי בשבוע אחד קיבלתי 100 הודעות משמאים על רכב שיש לבצע בו בדיקה של 309, שזו בדיקה מיוחדת, אם הרכב תוקן נכון. אבל היום, בחקיקה, אין חובה כזאת לא לשמאי ולא לאף אחד.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נכניס פה.
שאול מרידור
מה אתה עושה עם הדיווח? נגיד שהשמאי מדווח לך - -
שמעון אברהם
יש חובת דיווח לרשות הרישוי. אם לא נתנה תעודת בדיקה - -
שאול מרידור
עכשיו הלכתי למוסך, הרכב שלי היה 40%, המוסך אמר לי אני אקנה את האוטו. מה אתה עושה עכשיו עם הדיווח שהעביר לך השמאי שאומר שנמכר רכב שיש בו אובדן להלכה. אתה מפרסם את זה?
שמעון אברהם
אובדן להלכה יכול להיות מכמה סיבות: אובדן להלכה שנגרם נזק כתוצאה מליקוי בטיחותי ויכול להיות מגניבה.
שאול מרידור
רגע, אני מנסה להבין: הלכתי לזמיר, האוטו שלי עבר תאונה והוא אמר: אני אקנה ממך. הוא תיקן את האוטו כדת וכדין.
יעקב חלווה
האוטו מבוטח או לא?
שאול מרידור
תיקח את שני המקרים.
יעקב חלווה
לא, אין שני מקרים, כי אם הוא מבוטח, תשכח מלתת אותו לזמיר. הוא הולך למגרשים - -
שאול מרידור
אז הרכב לא מבוטח. קנית את האוטו ותיקנת אותו כדת וכדין. השמאי שבדק את האוטו שלי אצל זמיר - -
זמיר בקל
לדעתי, חובה שלי היום להעביר את זה למי שאני מוכר ולדווח על זה שהיתה תאונה. זאת אומרת, אני, בתור בעל מוסך - -
שאול מרידור
הבנתי. ובעל מגרש זה אותו דבר? לא. אז בואו ניקח מקרה שבו דיווח השמאי על אובדן להלכה, שמכרו למגרש ולא למוסך מורשה. מחר בבוקר אני, שאול, בא לקנות את הרכב הזה מאותו בעל מגרש. כשאני עושה את העברת הבעלות מישהו בא ואומר לי: אל תקנה, יש בו בעיה?
דובר
אף אחד לא יגיד לך.
שאול מרידור
אז בשביל מה אתה צריך את המידע?
שמעון אברהם
תלוי כתוצאה ממה נקבע האובדן להלכה. אובדן להלכה קובע אחוז הנזק. אם זה גניבה של חלקים שהיו ברכב, אין בעיה בטיחותית פה ואותנו זה לא מעניין. אם חברת הביטוח או רוכש הרכב השלים את החלקים החסרים, זה לא מעניין את אף אחד. מתי זה כן מעניין אותי או אותך כרוכש רכב? אם הרכב הזה נפגע בטיחותית. אני כרגע עושה את זה בצורה ניסיונית, שהשמאי מודיע לנו כדי שאני איידע את רוכש הרכב בעתיד, שהוא ידע שהרכב הזה נקבע לו אובדן להלכה כתוצאה מליקוי בטיחותי.
יוסי כץ
אנחנו רוצים להתייחס לסעיף 2 להצעת החוק: מתקנים כל מיני הגדרות של סעיף 1. אנחנו ביקשנו להכניס 2 הגדרות: 1. רשות הרישוי כמשמעותה בפקודה, כי אחרי זה אנחנו מתייחסים לרשות הרישוי ועכשיו דיברנו על זה. הגדרה: רשות הרישוי – כמשמעותה בחוק. הסעיף השני זה תאגיד פטור. הואיל ויש הסכמה בינינו לבין המשטרה שכל מה שחברת ביטוח חייבת יחול גם על תאגיד שפטור, ציי רכב, ליסינג וכדומה, אנחנו מבקשים להגדיר תאגיד פטור: תאגיד שחל עליו סעיף 5 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

אחרי סעיף 4 להצעת החוק, צריך לבוא סעיף 5 שיהיה כתוב בו: חובת תאגיד פטור. אנחנו ציינו את זה על תאגיד פטור כמו שהגדרנו אותו, יחולו הוראת אותם סעיפים - -
היו"ר אמנון כהן
עם מי ישבתם לתאם את זה?
יוסי כץ
עם המשטרה.
דוד הררי
מה זה שייך? זה לא קשור אחד לשני.
לאה ורון
אדוני היושב ראש, אני מבקשת שמר כץ יגיד: על תאגיד פטור יחולו הוראות... איזה הוראות יחולו?
יוסי כץ
אני אקריא: חובת תאגיד פטור: על תאגיד פטור יחולו הוראות סעיף 3(א)(1) ו-(2) וסעיף 3(ב) בשינויים המתחייבים כתבתי. אם המשפטנים רוצים לנסח את זה אחרת - בבקשה. אפשר להטיל על תאגיד פטור את החובה לעשות כך וכך.
לי דגן
סעיף 5 שאותו ציטטת, על מה הוא מדבר בדיוק?
יוסי כץ
אני אקריא את הסעיף - -
דוד הררי
הוא דן בביטוח חובה, על מה אנחנו מדברים פה?
לי דגן
הוא דן בביטוח חובה ובפועל, כל כלי הרכב בארץ לרבות אלה שהזכרת חייבים בביטוח חובה. לכן, הפטור הזה לא רלוונטי.
יעקב חלווה
אנחנו מבקשים לכלול בפרט את חברות הליסינג וההשכרה וכל ציי הרכב או כל מי שיש לו 44 רכבים ומעלה, שאינם מבטחים בביטוח מקיף. הרי במה אנחנו עוסקים? רכבים שהולכים לפירוק או לא לפירוק יפסיקו להסתובב במקומות כקריצת עין לגניבה נוספת של רכב נוסף. רוצים לחייב גם את אלה שירדו ל-65%, השאר יהיו חייבים - -
דוד הררי
- - -
יעקב חלווה
אתה לא הבנת את הנקודה, מה הררי. תאר לעצמך שאני, בתור פחח, הבנתי את זה. מה שהוא מנסה לעשות זה לכלול את יתרת 30% מהרכבים או 20% מהרכבים במדינת ישראל לנהוג באותה התנהגות שרוצים לחייב את חברת הביטוח, שזה ממילא נמצא בחוק, חובת המבטח. כל כך פשוט.
לי דגן
אני מבינה למה הוא חותר אבל ההקשר לא רלוונטי. הפטור שעליו מדובר - -
יעקב חלווה
זה תאגיד פטור, אלה 30% מהרכבים המסתובבים ברחוב ללא ביטוח, שיהיו מחויבים בחוק בהתאם לחובת המבטח.
שמעון אברהם
אם נמצא פתרון שזה יכלול גם את אותם רכבים, אנחנו נשמח מאוד. אני לא משפטן ואני לא יודע לנסח את זה.
היו"ר אמנון כהן
המשפטנית שלך יצאה דווקא עכשיו, כשצריכים אותה. למה אתה לא בא מוכן?
שמעון אברהם
החוק לא דיבר על הנושא הזה. משנה לשנה מספר הרכבים האלה גדל כי חברות הליסינג רוכשות הרבה רכבים ומסיבות שלהן לא מבקשים ביטוח מקיף ואין פה מעורבות של שמאי וזה פרצה שצריך לסגור אותה.
יעקב חלווה
זו המטרה, שכמה שיותר אנשים יכללו בתוך החוק הזה והתאגיד הפטור כולל בערך 20%, 30% מכלי הרכב שאינם מבוטחים. יש להם רק ביטוח חובה. השתמשנו בשם תאגיד פטור אז זה נופל על הצד של חברת הביטוח.
דוד הררי
רבותיי, אני חושב שבכל העניין הזה מטילים על חברות הביטוח חובה של דיווח וערימה של דיווחים שאני, אישית, יכול להגיד כאזרח, אני לא מאמין שהיא שיקרה אותם אי פעם ונציג משרד האוצר אמר מה יעשה עם זה המדווח. אני אומר לכם שהוא לא יעשה עם זה כלום. היתה לנו בעיה שלא יישמו חוק שתמכנו בו ומאוד רצינו שיבוצע כמו שהוא כיוון שלא נמצא תקציב מה עשו? מרחו איזו שהיא מריחה של חובת דיווח, משהו מאוד ערטילאי שאני לא מבין איך ידווחו את זה עם כל ההסברים, כי אני לפחות קיוויתי, שלדיון הזה יובאו תקנות מסודרות שנוכל לדעת מה כוללת בתוכה בצורה מסודרת וערוכה כהלכה חובת הדיווח, הלכה למעשה. לקחו חוק כזה, עשו ממנו, סליחה על הביטוי, "דרדלה", כלום, ואמרו: עכשיו נתלבש על חברות הביטוח, הם יהיו סעיף 3, שבהן יהיה כל החובה.

אני יכול להגיד רק דבר אחד: אנחנו מעבירים את הרכב לתיקון לסוחרי רכב, כמו שאנחנו מבינים, שהם מורשים ועושים את הכל. לדעתי, החובות של הדיווח למיניהן צריכות להיות על מי שמחזיק ברכב בפועל. אם הרכב נמצא במועד מסוים בחזקתו של סוחר רכב, במחילה מכבוד כולם, הוא יהיה זה שצריך לדווח והוא יהיה גם זה שיעמוד במבחן הדיווח למשרד התחבורה.

לגבי השימוש בסעיף 5 לפקודת ביטוח רכב מנועי. צריך להבין שזוהי פקודה שעוסקת בביטוח נזקי גוף בתאונות דרכים. אין לה שום קשר לנושא הדיון שלנו. לדעתי, כלי הרכב שנמצאים ברשות חברות הליסינג מבוטחים בביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי. לקחו וערבבו מין שאינו מינו ואין לזה שום קשר.
היו"ר אמנון כהן
תודה. אני, לתומי, קבעתי שעה לדיון וחשבתי שתוך שכה אני סוגר כמה קצוות שנשארו מהפעם הקודמת ונשמע את הצדדים והמשטרה תגיד לי איך אנחנו נערכים, איך אנחנו מכינים, ישבנו עם המוסכים וכולי וסגרנו עניין. לא רק שלא סגרנו, פתחנו מחדש.
עודד ברוק
מה יהיה בתקנות - זה מוכן. יש פירוט במכתב שהפנינו אליך.
היו"ר אמנון כהן
אבל עלו כאן דברים חדשים.
עודד ברוק
מבקשים לתקן לא את התקנות אלא את הפקודה.
לאה ורון
אם תחכה לוועדה, נוכל לעשות את זה אחרי הפגרה. תרכזו כמה גרסאות. המשטרה מאוד מעוניינת - -
עודד ברוק
אנחנו, כגורם שאין לו סמכות, לא יכולים להגיע להכרעה בין איגוד המוסכים לבין חברות הביטוח.
לאה ורון
לא ביקשנו ולכן כתבתי בכמה גרסאות.
משה יניב
האינטרס הוא של כולם. אתה מושך כל הזמן לסיפור של המכירה, וזה לא בדיון הזה. יש לך משהו ואמרת פה את הנקודה ושמעון אברהם התעלם. אמרת: כשאני בא לקנות רכב אני הולך לדואר, אז למה לא אומרים לי שזה "טוטל לוס", אבל זה לא שייך לדיון הזה.
עודד ברוק
יש גרסה אחת שיש מספר שינויים שמבקשים לעשות איגוד המוסכים. אין הבדל בין מה שאני אוכל להביא לוועדה בעוד חודש למצב היום.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני לא יכול לאשר חצי חוק.
עודד ברוק
יש נוסח של חוק מסוים שהובא בפני הוועדה, שנקרא בפניה ועליו אני חושב שאין מחלוקת מכל הכיוונים. יש בקשה של איגוד המוסכים להוסיף מספר פרטים נוספים לחוק, מאוד מצומצם. הנושא של השמאי המלווה - -
משה יניב
אבל אין תמיד שמאי.
עודד ברוק
אני רק אומר מה שאיגוד המוסכים מבקש להוסיף. הנושא של שמאי מלווה, נושא של תאגיד פטור וחובת העברה - -
היו"ר אמנון כהן
אתם מסכימים לתוספות האלה?
עודד ברוק
על חובת דיווח אנחנו הבהרנו שחלק לא צריך, כיוון שיש כברה היום בחוק וחלק, אנחנו חושבים שלא שצריך כעיקרון. ככל שנוגע לתאגיד פטור, אם יצליחו למצוא ניסוח שיכניס בפנים את כל חברות הליסינג והחברות האחרות אשר אינן מבוטחות בביטוח מקיף ובפועל מבצעות את זה בעצמן, אז מה טוב. בקשר לשמאי מלווה, כפי שאנחנו הבנו, ככל שקיים שמאי מלווה ובהתייעצות עם משרד התחבורה, אכן הדבר הזה היה יכול לצמצם גניבות רכב.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר שנלך על זה?
משה יניב
לא, כי לא בכל המקרים יש שמאי וחובת הדיווח קיימת ממילא. האחריות על בעל המוסך ועל קצין הבטיחות של צי הרכב והדברים מוסדרים בחוק הקיים ובכל ההליכים - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש מאיגוד המוסכים, חברות הביטוח, משרד התחבורה, המשטרה וכל מי שנמצא פה יש לו נגיעה לעניין, תעבירו את כל ההשגות והעמדות שלהם ליועץ המשפטי של הועדה.
לאה ורון
לא, שיעבירו את זה למזכירות הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
היועץ המשפטי, אתה תנסח לי כמה גרסאות. אם באים להבנות - מה טוב. ולא, הוועדה תכריע איזו גרסה ונתקדם עם זה הלאה. אתם צריכים את זה דחוף כי זו הוראת שעה ופג תוקף, אז בתוך שבוע ימים אני מבקש מכם שהכל יהיה גמור. ברגע שאראה על השולחן שלי הכל, אני קובע דיון והוא יהיה רק הצבעות. אני יותר לא דן בשום דבר. יהיו מספר גרסאות ונסגור עניין.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.(הישיבה ננעלה בשעה 15:10)

קוד המקור של הנתונים