ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/07/2005

הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון - הגדרתו של "רכב-עבודה"), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה")

2
ועדת הכלכלה
5.7.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 447
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ח סיוון התשס"ה, (5 ביולי 2005), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה"), התשס"ד - 2004
של חברת הכנסת נעמי בלומנטל. (פ/1809).
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר
נעמי בלומנטל
דניאל בנלולו
ענבל גבריאלי
אבשלום וילן
דוד טל
אליעזר כהן
אילן ליבוביץ
מוזמנים
שאול מרידור - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר
בועז סופר - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר
קובי בוזו - כלכלן, רשות המיסים, משרד האוצר
שולמית שמעון - ר' חוליית תעבורה, אגף התנועה, המשרד לבטחון פנים
דפנה עין דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה
שרית זוכוביצקי-אורי - לשכה משפטית, משרד התחבורה
מיכאל לזר - רב בוחן ראשי, אגף הרישוי, משרד התחבורה
רן יחזקאל - הנהלת ארגון מורי הנהיגה
אבי גולן - יו"ר ארגון מורי הנהיגה
שמשון עידו - סיו"ר ארגון מורי הנהיגה
אבי קרמר - דובר ארגון מורי הנהיגה הארצי
אורן מחלב - יועץ שדולה, ארגון מורי הנהיגה
דני גונן - חבר ועד עמותת אוטובוסים זעירים ציבוריים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
רותי וייסהצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה"), התשס"ד - 2004
של חברת הכנסת נעמי בלומנטל. (פ/1809)
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לעמיתי, למציעת החוק, למוזמנים. אני פותח את הדיון בנושא של הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה") התשס"ד - 2004, של חברת הכנסת נעמי בלומנטל. בפתיח אני רוצה להגיד שהוועדה כבר קיימה דיון בנושא ב-9 לנובמבר 2004, ואז קבעו שתוך שבועיים צריכים להביא לסיכום של הוועדה מספר מסמכים, כולל היועץ המשפטי של הוועדה, משרד האוצר ומשרד המשפטים. שבועיים עברו ועוד כמה חודשים, בעקבות חילופי יושבי ראש ובעקבות משא ומתן שכנראה היו בין המציעה לבין משרדי הממשלה, על פי בקשתה אנחנו ממשיכים את הדיון הזה היום ואני מקווה שכל אחד מצדו עשה את המאמצים המרביים על מנת שבסופו של דבר היום נשמע את הדברים ונכין את הצעת החוק החשובה הזאת לקריאה ראשונה.

בגדול אני חושב שהנושא של מורי נהיגה ונהיגה כרכב עבודה הוא חוק חשוב, לפחות להשוות אותם לאותם מגזרים בחברה שעובדים, ואנחנו עשינו מספר דיונים בנושאים שלהם ולכן גם הנושא הזה מאוד חשוב ובאמת פעם אחת צריך לבוא ולהסדיר את הנושא, לבדוק את כל האלמנט של רכב עבודה, לא רכב עבודה, כמה רכבי עבודה, האם להשוות אותם למוניות? לא להשוות אותם למוניות? מבחינת מיסוי, מבחינת אגרות, וזה למעשה המסקנה והסיכום שהיה, ואני קורא מהסיכום שהיה כדי לרענן את זיכרוננו, שהיושב ראש הקודם שלום שמחון, שר דהיום פונה לחברי כנסת, הבנו את הפרינציפ ואנחנו יכולים להצביע על מה שאנחנו רוצים, מדובר בשני דברים, גם אם הצעת החוק לא נוסחה כך, צריך למצוא איך לנסח אותה ניסוח משפטי.

הישיבה הבאה הייתה כאמור צריכה להיות כעבור שבועיים אבל אנחנו כבר זמן רב אחרי, אנחנו מדברים דבר ראשון על פטור ממס קנייה לרכב של מורי הנהיגה ועל הורדת אגרת הרישוי מ-4000 שקלים ל-600 שקלים. אם נצביע על העיקרון הזה, נבקש לישיבה הבאה מהיועצת המשפטית לוועדה למצוא את הניסוחים המתאימים ונבקש מהאוצר שיודיע לנו בכתב אם זו הוצאה תקציבית או לא. על ההצעה הזאת למעשה הצביעו חברי הכנסת פה אחד, השתתפו כאן רוחמה אברהם, דוד טל, ארדן, בנלולו, ועוד. אנחנו רוצים היום לשמוע ראשית ממשרד האוצר, החוק ברור לנו, או שאולי המציעה רוצה לומר כמה משפטים בפתיח אז בבקשה המציעה, חברת הכנסת נעמי בלומנטל.
נעמי בלומנטל
תודה רבה. אני רוצה לומר שמאז שעלתה הצעת החוק, ואני רוצה שוב לציין איך היא עלתה. זה עלה לגמרי במקרה שמישהו שנתקלתי בו דיבר אתי על המצוקות שהיום מורי הנהיגה נתקלים בהם, אולי בעבר פחות נתקלו משום שהמקצוע היה גם יותר יוקרתי וגם ההכנסות לא נשחקו כפי שהן נשחקו לאחרונה. הוא דיבר על כך איך לעומת נהגי המוניות, אין למעשה למורי הנהיגה אין כמעט הטבות בשימוש ברכב שבו הם משתמשים כמורי נהיגה. השחיקה של הרכב, העלות הגבוהה של הדלק, בעבר זה היה קצת פחות היום יותר. המחיר הלא גבוה שנקבע על ידי התלמידים, תלמידי הנהיגה. זה מהצד האחד. אני התרשמתי שמורי הנהיגה מאורגנים, אני מוכרחה לומר שהתרשמתי מהקבוצה הזאת, אני כבר נמצאת איתם בקשר לא מעט, שיש באמת התארגנות יפה מאוד עם הרבה רצון טוב של מורי הנהיגה כקבוצה, כגוף, הם מקיימים כנסים מדי פעם, כדי לשפר, ורצון אמיתי לשפר גם את המודעות שלהם ואת הידע שלהם.

מורי הנהיגה בהחלט ערים, כמו גם כל עם ישראל, לתאונות הדרכים, למכה הקשה מאוד של תאונות הדרכים כאשר אנחנו יודעים שהגורם המרכזי לתאונות הדרכים הוא הגורם האנושי. זה מופיע בכל בכל המסקנות של כל הוועדות למיניהן שקמו. מי זה הגורם האנושי? זה אותו תלמיד שיושב ולומד ממורה הנהיגה. כך שנראה לי שציבור כזה שאמון על המקצוע ואמון ללמד את תורת הנהיגה, חשוב שמצד אחד ייתן את המרב לתלמידי הנהיגה, ולכן אני חושבת שחשוב מאוד שנראה שיש קוריקולום ביטה, שכמו שכל מורה בכל מקצוע הוראה צריך למלא כך וכך משימות בהוראה שלו, לא רק לדעת להחזיק כך וכך את ההגה, אלא גם את כל כללי הזהירות, הרבה מאוד נהיגה מונעת, המצב בכביש, האוכלוסייה שמסתובבת סביב הכביש, סביב הדרכים, ולכן אני חושבת שראוי ורצוי מבחינת משימה שלנו כחברי כנסת וגם משרדי הממשלה, גם הממשלה, לראות כיצד לשפר את מעמדם מצד אחד של מורי הנהיגה אבל גם שהמקצוע יהיה פתוח, נגיש מן הצד האחד, יהיה יותר יוקרתי מן ההיבט האחר וייתן לנו מענה מבחינת הקלות. עכשיו מבחינה פרקטית, אנחנו רואים דברים אובייקטיביים, פשוט דברים אובייקטיביים שאני חושבת שמן הצדק, צריך לשנות אותם. אז פתאום באים לכאן, וכשאני הצעתי חשבתי שזאת אולי ההצעה הנכונה יותר, עצם הגדרת הרכב שבו הם משתמשים ושיש שחיקה גדולה וכאמור כל המורטיזציה וכו', שעצם ההגדרה של הרכב תיתן את המענה מבחינת מיסוי. אני מבינה שלא כך הם פני הדברים ואנחנו אולי צריכים לתקוף מכיוונים אחרים. יחד עם זה כאשר אני רואה את ההגדרות השונות לגבי אילו רכבים, אני פה רואה את כל ההגדרות לעניין רכב רשום - - -
היו"ר אמנון כהן
גבירתי המציעה, חברת הכנסת נעמי בלומנטל, האם היו לך מגעים, המטרה שלי לדעת אם הגעתם להבנות כי שבועיים כבר עברו ואחריהם עברו כבר כמה חודשים טובים. השאלה היא, כדי שלא ייעשו עוד כמה דיוני סרק, ואני שומע מהיועצת המשפטית ככה בשקט, איפה הנוסח, איפה הניסוח? היא אומרת שהיא לא קיבלה שום דבר. זאת אומרת אם היא לא קיבלה שום דבר היא לא יכולה לנסח שום דבר. אז אני שואל איפה המאמצים של המציעה אם עשית משהו? הבאת הצעה כלשהי?
נעמי בלומנטל
אני הבנתי שהיועצת המשפטית, אז דובר על כך שהיא תמצא את הנוסח הראוי - - -
היו"ר אמנון כהן
אחרי שתקבל את ההצעה הבסיסית.
אתי בנדלר
התהליך היה דו שלבי. קודם כל הייתה צריכה להיות החלטת ממשלה, באיזשהו שלב אני גם עמדתי בקשר עם גברת סיטון והיא אמרה לי שהיא רוצה להביא את זה שוב לוועדת שרים לענייני חקיקה, אני אפילו עשיתי לעצמי תרשומת כי עקבתי אחרי העניין, בדיוק 20 יום אחרי ישיבת הוועדה שוחחתי איתה והיא אמרה שבהתחשב בהבהרות בעניין מטרת הצעת החוק כפי שבאו לידי ביטוי בישיבת הוועדה, חוזרת ההצעה לדיון בממשלה משום ששר האוצר מתנגד למתן פטור ממס קנייה.
היו"ר אמנון כהן
ידוע לך משהו על כך? עשית משהו בנידון?
אתי בנדלר
לא קיבלתי שום פידבק, לא יכולתי לקדם שום דבר, אם אני לא יודעת מה ההצעה אני לא יכולה לנסח אותה.
לאה ורון
גברת בנדלר, אני שוחחתי גם עם עורכת הדין יעל ייטב ב-16 במאי, והיא מסרה לנו באופן רשמי שהיא תצטרך שוב להביא לוועדת השרים, אם חברת הכנסת בלומנטל תבקש גם פטור ממס קנייה.
היו"ר אמנון כהן
ברשותך המציעה, חברת הכנסת בלומטנל, אני רוצה להתקדם. בועז, אתה מייצג את האוצר, בבקשה.
בועז סופר
שמי בועז סופר ואני סמנכ"ל רשות המסים במשרד האוצר. קודם כל, החלטת הממשלה דיברה על תמיכה בקריאה טרומית בלבד תוך כוונה שיתנהלו מגעים ושיהיה תיאום.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן מגעים? 20 שנה?
בועז סופר
אני אעדכן אותך אדוני.
היו"ר אמנון כהן
עצם הקביעה הזאת להגיד לחבר כנסת אתה תעביר בטרומית ותשתוק, זה עצמו כבר מיותר, מה אתם, מנהלים את חברי הכנסת? עם כל הכבוד.
בועז סופר
אבל אדוני, זו הייתה החלטת ממשלה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר מאה אחוז, אז תגיד לי שבועיים, אוקי, תמשיך בבקשה.
דוד טל
בועז גם קיבל את זה באופן אישי, הוא כועס עלינו - - -
בועז סופר
אתה כנראה לא מכיר אותי מספיק, שום דבר אני לא לוקח באופן אישי. ברשותך, אני אעדכן אותך. אז קודם כל, דברים השתנו במהלך החודשים האחרונים, בין היתר בנושא של תנאי המיסוי. אנחנו נפגשנו בראשית השנה עם נציגי ארגון מורי הנהיגה. נפגשנו וכפי שאתה מציין, ביקשנו תגובה תוך חודשיים, עד היום לא קיבלנו תגובה וגם לא נקבל.
היו"ר אמנון כהן
תגובה ממי?
בועז סופר
מארגון מורי הנהיגה.
היו"ר אמנון כהן
על מה?
בועז סופר
על מה, הם הגישו 5 בקשות. הראשונה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר על הצעת החוק, מה אתה מכניס את זה?
בועז סופר
הוועדה ביקשה לצורך העניין לקיים מגעים עם מורי הנהיגה כדי לתאם. בעקבות בקשת חברת הכנסת בלומנטל ובעקבות בקשת חבר הכנסת בנלולו, נפגשנו עם ארגון מורי הנהיגה.
דוד טל
יש רק ארגון אחד של מורי נהיגה?
בועז סופר
לפחות ממה שאני יודע, יש ארגון אחד אבל הוא קצת מפולג.
דוד טל
כפי שאמרת הם גם לא הגישו אז תהיתי - - -
היו"ר אמנון כהן
עזוב את זה עכשיו, ביניכם תריבו אחר כך, לא פה.
בועז סופר
מכל מקום היו לארגון מורי הנהיגה כמה בקשות. הראשונה למתן פחת מואץ מעבר למה שקיים היום וכבר היום מורי הנהיגה זוכים לפחת של 20 אחוז בניגוד לכל רכב מסחרי שהוא 15 אחוזים, זה דבר ראשון.
היו"ר אמנון כהן
5 אחוז יותר.
בועז סופר
בקשה שנייה דיברה על לבטל את האגרה המוגדלת. מכיוון שיש הסדר סולר שמתהווה, ואנחנו כבר הודענו על זה וכבר התחייבנו בפני ועדת הכספים, אנחנו כבר מיישמים את זה, שלמרות שרכב ללימוד נהיגה זוכה למעין מחיר מופחת, מה שאומר שלכאורה עדיין היה צריך לתת לו קנס על האגרה, אנחנו מוותרים והאגרה הנוספת בגין, נקרא לזה תעריף מוזל של סולר, לא תחול על רכבי נהיגה, כלומר, לא יהיה כל הבדל בין רכב בנזין לדיזל בנושא הזה והם עוברים יותר ויותר לדיזל ונכון שעדיין יש הבדל למוניות, אבל עדיין מדובר בהטבה של אלפי שקלים בשנה. דבר שלישי, נושא של מע"מ. ב-1 ביולי הפסקנו לקזז מע"מ בגין רכב מסחרי. תקנה 14 לחוק המע"מ קובעת שיש כמה חריגים. החריגים הם אלה שבעצם הרכב הוא כלי העבודה היחידי, לא העיקרי, היחידי, זה מורים לנהיגה, אלה מוניות, רכבי הסעה ורכב להשכרה.
ענבל גבריאלי
למה בנקודות אחרות כן צריך להיות הבדל בין המוניות והמורים לנהיגה?
בועז סופר
ברשותך, אני עובר סעיף סעיף. לא נגענו בזה כלומר, נהגי המוניות ומורים לנהיגה אכן זוכים לתנאים שווים מבחינת המע"מ אבל מועדפים ביחס לכל רכב מסחרי אחר שבוודאי לא משמש פחות לעבודה מרכב לנהיגה, ואנחנו מתקדמים. הייתה עוד בקשה של המורים לנהיגה בנושא של הכרה בהוצאות למס הכנסה. היום כל רכב עסקי זכאי לקזז הוצאות החל מהקילומטר ה-9900 ומעלה. אין החרגה. גם לא מונית, גם לא זוטובוס, אף אחד, אין שום החרגה בעניין זה. נאמר לנו על ידי מורי הנהיגה שיש להם בעיה, כי חלקם מחזיקים שני כלי רכב ואז יוצא שאנחנו בעצם מחשבים על כל אחד מהם 10,000 ק"מ וזה לא הגון. והועלתה הצעה ואנחנו הבטחנו שנשקול את זה בחיוב לכשהם יענו על מספר שאלות שהיו לנו. וכמובן נושא הפטור ממס קנייה, אנחנו ביקשנו דבר אחד פשוט, תגישו לנו מסמך שמכיל התייחסות לאחד, שתיים שלוש. עכשיו, למה אני אומר, מכיוון שקיבלתי כל מיני טלפונים, חלקם אנונימיים וחלקם לא, חלקם מדובר ארגון מורי הנהיגה מר שלומי אטיאס או שם אחר, שאמר לי בזו הלשון, יש לנו בעיה להגיש לך מסמך בין היתר בגלל שיש לנו חילוקי דעות פנימיים לגיטימיים, אני לא מתערב.
ענבל גבריאלי
מי הדובר שלהם?
היו"ר אמנון כהן
לא משנה השם, בואו נתקדם.
בועז סופר
אני מתנצל שבלבלתי בשם. בכל מקרה לראייה, איך אמרת, שבועיים, אנחנו כבר חצי שנה אחרי, לא קיבלנו שום מסמך. אנחנו מתוך רשימה של לא מעט דברים בהחלט היינו מוכנים לבוא לקראת. אנחנו עדיין מצהירים ואומרים שאנחנו בהחלט מוכנים לשקול את הנושא של פחת מואץ כפי שחברת הכנסת בלומנטל אמרה, ואנחנו בנושא של האגרה כבר פעלנו, נאה דורש נאה מקיים. בנושא של מע"מ לא נגענו בהטבה, כלומר, יש פה מספר תנאים שבהחלט הלכנו לקראת. לצערי, יש תחושה שכשיש בעיה בענף מסוים, ואני אמרתי את זה קבל עם ועדה לארגון מורי הנהיגה ואני אומר את זה גם לאדוני, שאם יינתנו הטבות מס אז הענף מייד יוסדר. בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל כשאתה מנמיך חסמי כניסה לענף, ואני אומר את זה לא כאיש אוצר אלא לכאורה כאיש ארגון הנהיגה, אתה גורם נזק מכיוון שהתחרות היא יותר פרועה, נקרא לזה כך כפי שבעצם צוין קודם שעלול להיות מצב בו אין מספיק דגש על הפן הבטיחותי. ואז אנחנו מגיעים לפה, ועם כל הכבוד למורי הנהיגה ויש לנו כבוד אליהם, ואכן נפגשנו, ואני שוב חוזר ואומר, התבקשנו לתאם אבל אני לא יכול לתאם כמו שגבירתי אמרה, אני לא יכול להגיש תגובה על מה שלא קיבלתי. והרישום היה עם כל אנשי מס הכנסה וכל אנשי מע"מ ואנשי משרד התחבורה ונפגשנו כמה פעמים במשרדנו במס הכנסה ובמשרדינו במע"מ.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת שהכדור היה אצלם ונשאר שם.
בועז סופר
הוא שם.
היו"ר אמנון כהן
מה עם פטור ממס קנייה?
בועז סופר
פטור ממס קנייה העמדה שלנו מאוד ברורה.
אבשלום וילן
לא הבנתי. אתה אומר שאם אני אוריד מיסים, אני אגדיל את ההיצע של מורי הנהיגה, עוד אנשים יכנסו לשוק לנגדם, למה נגדם? אתה מגדיל את התחרות, מיסוי זה תמיד קשר שוק עקרוני, הצרכן יקבל שיעורי נהיגה במחיר יותר נמוך ובא שלום לישראל. כלומר הכיוון של חברת הכנסת בלומנטל הוא נכון עקרונית.
בועז סופר
חבר הכנסת וילן, אתה מכיר אותי, אני רציני, עשינו חשבון, לקחנו את המחירים שמשולמים למורי הנהיגה היום, בדקנו, זה פחות או יותר העלות המשתנה, פחות או יותר. אין עסק, עם כל הכבוד לכל עסק בעולם, שיכול לקיים את עצמו לאורך זמן על עלות לא משתנה ובהקשר הזה אני תומך מאוד בארגון מורי הנהיגה. הם באים ואומרים יש פה בעיה. אם זאת הבעיה, מה יעזור לי שאני אציף, ברשותך, את הענף בעוד מורי נהיגה?
ענבל גבריאלי
אתה לא תציף, חסם הכניסה העיקרי הוא הרישוי ולא הרכב.
בועז סופר
לא גבירתי. חסם הכניסה העיקרי הוא לא הרישוי, חסם הכניסה העיקרי, וזו טענתם, שיש פורשים כאלה ואחרים, מצה"ל, מאגד, אני לא נכנס לזה, שבעצם רוכשים רכב ואומרים, בואו נעשה קורס ויהיה בסדר. עכשיו מה אני עושה? אני רק מוריד. בדיוק בנושא הזה אענה על שאלתך. הלכנו ואמרנו לאנשי המוניות. מכיוון שהמוניות הם הגוף היחידי בעצם שיש לו פטור ממס קנייה - - -
היו"ר אמנון כהן
אל תפגע בהם עכשיו.
בועז סופר
אני לא התכוונתי לפגוע, אני אמרתי את זה בצורה מפורשת. מוניות ורכב אשכול הם הרכב היחידי שמקבל פטור ממס קנייה. אין רכב אחר. לטעמנו זה לא מוצדק אבל אני לא נכנס להיסטוריה. אני גם לא אומר למה זה נעשה ולא נעשה. אני הצעתי הצעה מאוד פשוטה, גם לחבר הכנסת בנלולו שמנסה לאגד אותם, אני אמרתי כך. אני לא רוצה כסף, כלומר אם אני אבטל את מס הקנייה ואקבל X כסף, אני מתחייב להעביר לכם את הכל. באגרות, בפחת, לא משנה איך. להחזיר לכם את הכסף, באמת מטרתי היא לא כסף. למה? כי זה בדיוק הרציונל לבוא ולסייע אבל משהו שבאמת יסייע. לא משהו שיהיה אמירה ריקה מתוכן. לפטור ממס קנייה אנחנו מתנגדים בצורה נחרצת. גם לנושא של הקלה בהוצאות אנחנו מתנגדים בצורה נחרצת, רק כפי שאתה רואה ואני אומר את זה, יש דברים שאנחנו לא מתנגדים בצורה נחרצת וכבר עשינו אותם. אנחנו אפילו לא צריכים להוכיח את עצמנו אחר כך. לכן אני חושב שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שמטרתה כמובן חיובית וטובה ואין לי שום מה להעיר עליה - - -
אליעזר כהן
אמרת לנו שאתה מתנגד לא אמרת לנו למה.
בועז סופר
נדמה לי שאדוני אחר כי אני פשוט ציינתי את הדברים אבל בקצרה אומר שוב שאנחנו אומרים שמתן הטבות מס היא לא בהכרח הדרך לסייע לענף מסוים. אני ציינתי את הרשימה של הדברים שאנחנו עזרנו ומוכנים לעזור, לא פטור ממס קנייה ולא הקלה בהוצאות.
היו"ר אמנון כהן
בועז, אני רוצה לשמוע את ארגון מורי הנהיגה, בבקשה. תגיד לנו דבר אחד, גם המציעה, גם חברי הכנסת שיושבים כאן רוצים לעזור לכם, השאלה היא אם החלטתם במה אפשר לעזור לכם. מונחת על השולחן הצעת חוק והייתם צריכים לעבור על ההסכמים, ואני שומע כאן שהכדור אצלכם כבר הרבה זמן אז תאמר בבקשה, אם יש לכם משא ומתן שבעקבות הצעת החוק אתם פחות או יותר מסתדרים, לא צריך הצעת חוק. אם אתה אומר, תשמע, לא יוצא איתם ראש, לא הולך, אנחנו חברי הכנסת נחליט מה אפשר לעשות. המטרה של כולנו היא לעזור אבל בוא נמצא את המינוחים הנכונים.
אבי קרמר
שמי קרמר אבי ואני דובר ארגון מורי הנהיגה. שלומי אטיאס זה מישהו אחר - - -
בועז סופר
אז לא טעיתי בשם, טעיתי בתפקיד.
אבי קרמר
מה שאני בא לומר הוא כזה. ענף הוראת הנהיגה מצוי במצוקה והמצוקה הזאת מושלכת ישירות לתוך כבישי ישראל, וזאת הנקודה שבגללה ענף מורי הנהיגה יושב פה היום. כי אמר בועז ביושר, שענף מורי הנהיגה בקושי מקיים את עצמו היום בגלל תחרות פרועה, בגלל הוצאות מטורפות, בגלל אלף ואחד דברים. לכן אנחנו יושבים פה ומנסים בעזרת חברי הכנסת שאני חושב שהמטרה שלהם היא לא לבוא היום ולהגיד חבר'ה, מורי הנהיגה אני רוצה שיהיו מיליונרים. זו לא מטרת חברי הכנסת. חברי הכנסת רוצים פה שיהיו מורי נהיגה אמיתיים, שיכשירו תלמידים בצורה מקצועית ולכן אנחנו בחנו את כל הדברים לעומק ורצינו לראות איפה אנחנו יכולים לשפר את היכולת של מורי הנהיגה להתפרנס כי היום הוא לא מתפרנס בכבוד וזה מושלך אוטומטית על לימוד הנהיגה.

אחת הדרכים שעלתה היא להוזיל את עלויות העסק של מורי הנהיגה. והעלות הגדולה ביותר של מורי הנהיגה היום זה הרכב. הרכב היום זה נטל מאוד כבד בהשפעה של היורו והדולר, זה הפך להיות משהו כבד, שמצד אחד אומרים לנו תשמעו, תעלו את מחיר שיעורי הנהיגה לאין סוף ואז אתם יכולים לתגבר את זה. אבל מעשית בשטח זה לא מצליח. ואז מנסים למצוא את הפתרונות וצודק גם בועז, ישבנו איתם במשא ומתן ועלו עוד כמה רעיונות. הרעיונות האלה זה סל ממכלול שלם. מה שבועז נגע, לגבי המע"מ זה מה שהיה לנו גם קודם, זאת אומרת מצבנו לא שופר היום בגלל זה שהשאירו אותנו במע"מ, המצב שלנו נשאר קשה כי היה לנו מע"מ לפני ויש לנו את המע"מ אחרי.
בועז סופר
לאחרים אין.
אבי קרמר
לאחרים אין, פגעו, אבל אנחנו כבר פגועים ואתה אמרת בסדר, אנחנו פגועים כלכלית אז זה הדבר שנשאר לנו מקודם אבל לא שיפר את מצבנו. לגבי הנושא של אגרת רישוי, אני פעם ראשונה שומע את הקטע הזה שאנחנו לא משלמים 4000 שקל אגרת רישוי. אם התכוונת לזה שהסולר לאט לאט מתאזן ב-2007 לכל המדינה, זה משהו אחר. אני לא שמעתי שרכב לימוד נהיגה היום משלם 1300 שקל במקום 4000 שקל.
בועז סופר
הנה הצהרתי.
נעמי בלומנטל
רגע, בואו נהיה כאן על קרקע מוצקה. עד עכשיו מורי הנהיגה שילמו בסביבות 4000 שקל ברכב סולר.
בועז סופר
האגרה בנויה מרכב בסיס בנזין פלוס דיזל ברכב שמדברים עליו זה הסדר גודל שהזכרנו.
נעמי בלומנטל
ועכשיו מורידים להם את התוספת של הדיזל. מעכשיו אגרת הרישוי תהיה - - -
היו"ר אמנון כהן
מר קרמר, הנושא שהציג כרגע בועז הוא הרישוי - - -
אבי קרמר
עד 2007 כל נושא המיסוי של רכב הסולר, לידיעתי, ותקנו אותי אם אני טועה באוצר, יורד לכל האוכלוסייה, זאת אומרת שמה שעשיתם עכשיו הקדמתם לנו את ההטבה בשנתיים?
בועז סופר
לא אדוני.
לאה ורון
אולי תבהיר לוועדה בדיוק על מה אתה מדבר?
בועז סופר
בספטמבר 2009 אמור להיות מושווה הבלו על סולר ועל בנזין. מכיוון שהבלו יהיה מושווה כבר אין לנו שום סיבה לקחת אגרה נוספת. אנחנו למען הרצון הטוב ולמען השקיפות אפילו הקדמנו את זה, אני מדבר על כלל האוכלוסייה, זה אפילו יקרה ב-2008. מה חריגים מורי הנהיגה? שמורי הנהיגה בדיונים בוועדת הכספים נקבעו מספר חריגים למי משלם את המס הגבוה, הובלה, זוטובוסים מוניות, לא משנה ומורים לנהיגה. אלא החריגים מבחינת רכב תעבורה. למרות שהם למעשה ישלמו מס שהוא בקירוב 50 אחוז מכלל האוכלוסייה. שוב, 2.2 שקלים זה יהיה בקרוב המס על סולר ב-2009, כמו בנזין, ואז אין לאיש סיבה לקחת אגרה נוספת ואכן לא ניקח. מכיוון שמורי הנהיגה ישלמו בקירוב מס של 1.2 שקלים לליטר, לכאורה עדיין, מכיוון שיש להם הטבת מס, עדיין יש לי אינסנטיב לקחת עוד אגרה. מה שאני אומר, אותה אגרה אני לא אקח למרות שהם למעשה מוטבים בסולר ברכישה, אז אני אומר, פה אני מוותר.
היו"ר אמנון כהן
אז במקום אגרת רישוי שהייתה 4000 שקל תהיה האגרה - - -
בועז סופר
בהתאם לקבוצה, אבל רכב שזו הקבוצה שלו זה סדר גודל של 1300 או 1500 שקל.
אבי קרמר
זו לא הטבה - - -
בועז סופר
אבי, זה לא לכלל האוכלוסייה.
אבי קרמר
אנחנו מקבלים שקל ועשרה החזר על ליטר סולר - - -
בועז סופר
וכלל האוכלוסייה לא מקבלת.
אבי קרמר
לא מקבלת אבל זה לא שייך לאגרה, המוניות דרך אגב ב-600 שקל.
בועז סופר
אתה מטעה את חברי הכנסת. למען הסר ספק, האגרה קיימת אך ורק מסיבה אחת, מפאת העובדה שיש פערים בין הבנזין לסולר אנחנו לוקחים עוד אגרה כדי לאזן במידה מסוימת, גם שלא ליצור תמריץ מוגבר לנסוע ברכבי דיזל וגם למנוע הפסד הכנסות ניכר למדינה. מרגע שיש אצלך כענף פער במיסוי ואתה מקבל ממני החזר, אז אני לכאורה צריך לקחת אגרה. אז אני פה מצהיר, ואם הם לא יודעים הנה הצהרתי, האגרה תהיה זהה.
אבי קרמר
ממתי? מהתקופה ב-2007 או מהיום?
בועז סופר
אנחנו נעשה את זה מספטמבר 2006.
נעמי בלומנטל
מאוחר מדי, מספטמבר 2005.
היו"ר אמנון כהן
תאמר לי אבי בבקשה, שיעור הנהיגה היום עולה בערך 80 שקלים או 85 שקלים, זה הברוטו. שורה תחתונה - - -
אבי קרמר
18, 19 שקל נשאר למורה במקרה הטוב והוא יכול לעבוד במקדונלס.
אילן ליבוביץ
אני מממן לבייבי סיטר של הילדים שלי את שיעורי הנהיגה דרך הבייבי סיטר, אני יודע כמה היא משלמת, תאמין לי, היא כל פעם מבקשת לבוא ולעשות עוד בייבי סיטר כי עולה לה 110 שקל שיעור.
אבי קרמר
איפה?
אילן ליבוביץ
ברחובות.
אבי קרמר
110? זה אולי שעה, אני מדבר על שיעור 40 דקות כמוגדר בחוק הוא 80 שקלים ואני אביא לכם פרסומים בכל העיתונים ב-70 וגם ב-55 שקלים. אין 110 בשום מקום.
היו"ר אמנון כהן
אבל אם יש מורה נהיגה מוכשר שאומר שהוא רוצה 110 שקל, ואם אני רוצה לבוא אליו - - -
אבי קרמר
מה שאני בא להביא לכם ופה בועז אמר את זה ובועז מכיר את השוק ותאמין לי - - -
היו"ר אמנון כהן
קודם כל יש לך הישג היום שהרישוי ירד, קודם כל יש את זה.
אבי קרמר
מה שאני רוצה זה שתיכנסו לנקודה. מה שבועז התחייב להוריד ואני בטוח שהוא יוריד כי גם הוא רואה את הבעיה של הענף, הוא רואה את זה מצד אחר ואנחנו רואים מצד שני ועלה פה איזשהו נושא אחר שנמצא במסגרת המשא ומתן, כי מה שהוא נתן היום זו איזושהי הטבה שהיא לא תציל ותגרום פתאום לענף הזה להתאושש - - -
היו"ר אמנון כהן
למה לא הבאת את המסמכים שהוא ביקש?
אבי קרמר
אני פעם ראשונה שומע שאנחנו צריכים מסמכים. את ה-5 נקודות העלינו בפגישה הראשונה. ישבנו אצלך בועז, ירדנו למטה אמרת תנו לנו הגשה. הגשנו את כל הדברים שוב חזרנו אליך ואז משם אמרתם, תשקלו את נושא הפחת תשקלו את הכל - - -
בועז סופר
לשקול זה לא באוויר. לשקול זה להעביר לי מסמך, להגיד לי אנחנו מסכימים, לא מסכימים, זה לשקול.
אבי קרמר
זה משא ומתן, אני לא הבנתי שאני צריך להביא לך איזשהו מסמך כי אני לא יודע אפילו איזה מסמך להעביר.
בועז סופר
לפחות תדבר איתי תגיד לי לא.
היו"ר אמנון כהן
אבי, יש לך את הטלפון של בועז? כי אם לא אני אתן לך.
אבי קרמר
יש לי והוא תמיד נענה לנו בחיוב ותמיד הלך לקראתנו, אבל יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים היום במצב שהענף הזה נמצא ליצור איזשהו מצב להתגלגל מחדש. כל שנה עולים 60,000 תלמידים והמורים קורעים את עצמם.
דוד טל
אבל תראה מר קרמר, אם אתם לא תבואו בדברים אתו ואני מוכרח לומר, זו כמעט פעם ראשונה שאני מופתע מנציגי הממשלה, זאת אומרת הוא מציג את הדברים בצורה ברורה ביותר. והוא אומר, תבואו, אני רוצה אולי יותר מכם. הוא מציג את הבעיה שלכם, אני חושב בצורה הכי טובה בלי לפגוע באף אחד מכם שלא הציג את הבעיה, הוא מציג אותה היטב והוא מודע לזה שאתם נמצאים על הקנטים. הוא אומר, אדרבא, תבוא עם משהו, אני רוצה לדעת, אתם רוצים אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אתם צריכים ליצור דיאלוג. אם תיצרו דיאלוג, עכשיו גם שמעתי בין השיטין, הוא דיבר על 2006 , יש אולי על מה לדבר שזה יהיה אולי בתחילת 2006 אבל צריך לדבר, ואם אין דיבור הוא לא יכול לעשות על דעת עצמו שום דבר.
אבי קרמר
מר טל. אני אגיד לך, הנושא העיקרי, ואני לא יודע למה בועז לא הזכיר אותו, הנושא העיקרי שיכול להוות איזושהי חלופה אמיתית לשיפור, כי באמת 3000 שקל לפה ו-2000 שקל לפה, זה בסדר, זה מצוין אבל זה לא מה שיגרום לענף הזה להתעורר - - -
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
אבי קרמר
מה שעלה ברעיון עם בועז, וזה אחד הדברים ולכן לא הבנתי איפה המשא ומתן עומד, עלה הנושא של איזושהי הגבלת תחרות, איזושהי קביעת מינימום מסוים שממנו אי אפשר לרדת. שלא יווצר מצב שהיום התחרות בינינו - - -
לאה ורון
סליחה מר קרמר, לא הבנו למה הכוונה קביעת מינימום מסוים, של מה? של מספר מורי הנהיגה?
אבי קרמר
לא רק זה, לקביעת מחיר מינימום לשיעור נהיגה. חבר'ה, זה דברים שעלו בדיון כי זו החלופה העיקרית והיחידה. כי אם לא רוצים לפגוע בזה, אז אם המורה היום - - -
היו"ר אמנון כהן
בשוק יש תחרות, למה לקבוע מחיר? השוק מכתיב את המחיר.
אבי קרמר
אני רוצה להראות לכם, במכרז שעכשיו הפריטה המדינה את מכון הרישוי בשיטת הניקוד, היא קבעה מחיר מינימום והנימוק שלה היה מחיר מינימום כדי לפגוע ולמנוע תחרות פרועה שלא תביא לרמה מקצועית של למידה. ואם אנחנו היום משאירים תחרות פרועה ברמה מקצועית של למידה, אז לנו בתור ארגון קשה מאוד לקחת אחריות על המורים שלנו ולעשות. חברים, זה נכון. אני מוכן תחרות מסוימת.
בועז סופר
ברוב עוונותיי אני גם משמש ועדת מחירים - - -
היו"ר אמנון כהן
השאלה שלי היא האם חופש העיסוק ופגיעה בתחרות שלא תהיה, אבל מצד אחד שלא יהיה מצב שמישהו רוצה לשבור את השוק ואומר, 50 שקל לשיעור ויש גם שיעור ב-60 שקל שמעתי. אז בין חופש העיסוק, התחרות לבין זה שגם הרכב יהיה איכותי ושיהיה מודל מסוים, כי אם הוא לוקח מחיר נמוך זה בא על חשבון משהו, לכן אולי שקילה, אולי נאמר סף מסוים זה המינימום, מקסימום זה תחרות, פחות מזה אי אפשר. שקלת את זה בועז? כי זה קיים בתחומים אחרים, במוניות יש תעריפים, נכון? האם שקלתם?
בועז סופר
הנושא הזה של מחירי מינימום, מחיר סף, חוק פיקוח מחירים לצרכים ושירותים עלה במסגרת הכוללת. אמרנו את זה מאוד גלוי, אנחנו לא שוללים כלום. אבל אנחנו בהחלט רוצים לבדוק, למה? כי צריך לראות את חבילת ההטבות שנותנים לענף. אי אפשר לקחת נושא אחד ולהגיד, זה טוב, זה רע. גבירתי המפקחת על המחירים במשרד התחבורה הייתה איתנו, אישרה שיש אפשרות - - -
אתי בנדלר
החוק מאפשר את זה.
בועז סופר
מה שאני אומר ברור אני אומר לא. ומה שאני אומר יש מקום לשקול אבל רק במסגרת חבילה כוללת.
אבי קרמר
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אבי, אני שואל עוד פעם אם יש לך את הטלפון של בועז. השאלה היא, הוועדה שלי עמוסה מאוד בחקיקות אבל בגלל שאני מאוד מכבד את המציעה אמרתי שאני אקיים דיון. לא עשיתי בדיקה קודמת, לפי הפרוטוקול של הדיון הקודם שקראתי, הבנתי שבאתי לחתוך היום. אבל גם היום אני מתלבט שאולי צריך עוד לדבר אבל מדיבורים לא יצא אצלי כלום, אני רוצה לחתוך. לכן אתה לא הבאת מסמכים זה לא מעניין, אני רוצה לחתוך עכשיו. אבל אני צריך לדעת על מה אני מצביע.
נעמי בלומנטל
הנה גם דני בנלולו הגיע והוא היה במגעים בעניין והוא יוכל אולי לדבר על הנושא.
היו"ר אמנון כהן
אבי, תסתכל עלי, אני מבקש ממך. כל מה שהעלית בוא נסכם עכשיו. בועז נמצא פה, כי אם אני אגיד תלכו לשבועיים, לא ייצא מזה שום דבר. תגיד לי מה אתם רוצים, נבוא עכשיו, נסגור את הסיפור הזה. אני לא רוצה לתת לך עוד שבוע שבועיים, אני רוצה לסגור את זה.
נעמי בלומנטל
אני רוצה להעיר רגע לעניין זה.
היו"ר אמנון כהן
להעיר עוד פעם, אני רוצה להתקדם כי אין לנו הרבה זמן.
נעמי בלומנטל
מאה אחוז. אני רוצה משהו לומר, אני הייתי רוצה לשמוע את חבר הכנסת דני בנלולו שבתוקף תפקידו כמרכז הקואליציה בוועדת הכספים ניהל גם הוא מגעים שוטפים עם מורי הנהיגה ועם האוצר כדי להגיע לאיזה שהן הבנות. אני חושבת שחשוב שנשמע אותו איפה זה עומד מבחינת איך שהוא שמע.
היו"ר אמנון כהן
אז חבל דני שלא באת בתחילת הדיון.
נעמי בלומנטל
רגע אחד. דבר נוסף נראה לי שבנקודות האלה באמת בתוך הארגון הם לא חד משמעיים. משום שיכול להיות מישהו שיתמוך בהצעה של מחיר סף ויהיו רבים אחרים שהם נגד מחיר סף, זה לא דבר פשוט.
היו"ר אמנון כהן
אי אפשר לרצות את כולם.
נעמי בלומנטל
נכון, ולכן הם יצטרכו להגיע להבנות ביניהם מה שהם חושבים לנכון. אבל אולי רק נשמע מהר את דני בנלולו, ברשותך היושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
דני, תרשה לי רק לעדכן אותך. אתה בדיונים קודמים היית פעיל מאוד, פשוט חבל שלא הגעת קודם כי רציתי לסיים את הנושא הזה היום כי יש לי מלא דברים בוועדה ואנחנו מתקרבים לפגרה. הסיכום שהיה בדיון הקודם היה שתוך שבועיים יישבו, תוך שבועיים מאז, זה היה ב-9 לנובמבר 2004 עם שלום בן שמחון, סוכם שתוך שבועיים יישבו האוצר, אגף המיסים והיועצת המשפטית לאחר שקיבלו עניין של תקציב, דובר על שני דברים. האחד, הפטור ממס קנייה לרכב של מורי נהיגה והשני אגרת רישוי מ-4000 ל-600 שקלים. את נושא אגרת הרישוי בועז פתר את הבעיה, הוא אמר שאת הלו"ז נקבע, אבל בגדול הוא מוכן להוריד את הסכום הזה מ-4000 ל-1300 עד 1500 שקלים, תלוי בסוג הרכב. בנושא של מיסוי רכב, אומר כאן בועז שיש סל של הטבות שרצו לשבת, הוא נתן לארגון המורים את המסמכים, היו צריכים לחזור אליו, לא חזרו. אני לא יכול לחזור שוב על כל הדברים. אני רוצה לסכם ולגמור את הנושא הזה היום. אז תגיד לי אתה דניאל איפה אתה עומד ואני רוצה לסכם את הדיון היום, או להעביר חקיקה או שנגמור את הסיפור הזה בסיכום דברים.
דניאל בנלולו
תראה אדוני היושב ראש. זה נכון שאני מעורה בכל הנושא, פחות או יותר בנושא תחבורה, וזה התחיל עם נושא של מוניות ונושא של אוטובוסים זעירים ומורי נהיגה. מה שקורה פה והבעיה מתחילה כאן זה קודם כל להגדיר מה זה רכב עבודה. כי אם אנחנו נאשר היום למורי נהיגה, מחר יבואו אוטובוסים זעירים מדוע לא אישרנו להם, ויבואו המוניות למה לא אישרנו להם, אז קודם צריך להגדיר מה זה רכב עבודה לפני שאנחנו נאשר את החוק.
אליעזר כהן
קודם צריך לפתור את הבעיה שהועלתה פה היום.
דניאל בנלולו
חבר הכנסת אליעזר כהן, בוא אני אסביר לך איפה בדיוק הבעיה פה. כל הנושא הזה נמצא בדיון, אנחנו היינו אמורים להיפגש ב-25 לחודש עם בועז וכל החברים מבחינת האוצר על מנת לבוא ולמצוא פיתרון לדבר הזה, ולבוא לכאן עם פיתרון, מוכנים, כי כרגע, אני כבר קיבלתי 10 טלפונים בדרך שאמרו לי, דני לך מוועדת הכספים לכלכלה תגדיר קודם כל מה זה רכב עבודה. זאת הבעיה הכי קשה שיש לנו בכל הדיונים. זה דבר אחד. דבר שני, אני מציע למורי הנהיגה, תראו, אני מדבר עם קבוצה אחת, אני כבר יודע עם מי לדבר, יכול להיות שהקבוצה שאיתה אני מדבר היא לא בסדר, אני לא יודע. אני יודע שכשאני עומד מול קבוצה אחת אז אני יודע שאני בא לפתור את הבעיה של כל הדברים.
היו"ר אמנון כהן
אז מה סיכמת, דניאל?
דניאל בנלולו
אני לא יכול לסכם כי ב-25 לחודש יש מפגש עם האוצר על מנת למצוא פתרון.
היו"ר אמנון כהן
פתרון למה?
דניאל בנלולו
לנושא של המיסוי.
אליעזר כהן
מה לא טוב בהצעה של חברת הכנסת בלומנטל?
דניאל בנלולו
אני לא אמרתי שהיא לא טובה .
אתי בנדלר
היא חסרת משמעות כפי שהיא.
דניאל בנלולו
הבעיה היא קודם כל להגדיר רכב עבודה, זאת הבעיה.
אתי בנדלר
ואחרי שהגדרת רכב עבודה אתה צריך להבין גם מה זה עושה, זאת אומרת מה זה נותן? זה שאתה מכניס נניח רכב ללימוד נהיגה להגדרת רכב עבודה בפקודת התעבורה, מה המשמעות של זה? מה ההשלכות של זה? לא ברור. אני אומרת שההצעה שהציע חבר הכנסת בן אליעזר שהוועדה תאשר את ההצעה כפי שהיא, ואני מנסה לומר שכרגע זה לא נותן שום דבר- - -
היו"ר אמנון כהן
כרגע אין כלום בהצעה.
אתי בנדלר
כי נניח שמקבלים את ההצעה ורכב נהיגה מוגדר כרכב העבודה, מה המשמעות של זה? מה ההשלכות של זה, מה זה נותן?
ענבל גבריאלי
אין כלום בהצעה? לדעתי יש הרבה בהצעה. ברגע שאנחנו מכניסים את זה להגדת רכב עבודה שמבחינה עובדתית אני לא חושבת שיש בינינו מחלוקת, זה הכלי היחידי שמשמש אותם לעבודה, הרכב והטלפון, זה כלי העבודה של מורי הנהיגה.
היו"ר אמנון כהן
רכב של אבטחה ושמירה מה זה? גם זה רכב עבודה.
אתי בנדלר
מה המשמעות של זה חברת הכנסת גבריאל?
ענבל גבריאלי
את המשמעות אני לא יודעת, אני מניחה שההקלות הן הרבה יותר גדולות ממה שמוצע להם כרגע - - -
אילן ליבוביץ
אבל הוא מוכן לדבר על סל של הקלות, על הרבה מאוד נושאים שהוא מוכן לדבר - - -
היו"ר אמנון כהן
וזה לא פחות ממיסוי.
אילן ליבוביץ
והוא אומר, פה הוא ייתן יותר ופה פחות, ופה הוא יוותר, וסך הכל הוא מוכן לדבר על מחירי מינימום.
נעמי בלומנטל
מה שהאוצר בעצם בא ואומר הוא כזה דבר. להתחיל להגדיר רכב עבודה, מה שאומר חבר הכנסת בנלולו זה בעייתי. את מי הכל נכניס? אנחנו רואים כאן בהגדרות מונית למשל. מונית קיבל סטטוס נפרד. אבל אם נתחיל להגיד לגבי רכב עבודה אז זה מורה נהיגה, זה בטיחות - - -
בועז סופר
גם מונית איננה רכב עבודה גבירתי.
נעמי בלומנטל
גם מונית, יכול להיות שצריך היה לעשות בזה איזושהי ראורגניזציה, יכול להיות.
דוד טל
אבל במקום זה אפשר לדבר על הקלות.
נעמי בלומנטל
במקום זה באים ואומרים, בא האוצר ואומר, אני רוצה לבוא לקראתכם, אני יכול לבוא לקראתכם ב- X Y Z - - -
ענבל גבריאלי
אוקי, אז את יודעת מה, אנחנו יכולים לא להגיע לשלב של הצבעה גם כי אנחנו לא באמת יודעים מה הנפקויות - - -
היו"ר אמנון כהן
הצבעה אני רוצה לעשות היום. מתקרבים לפגרה, אני רוצה להעביר קריאה ראשונה, שנייה ושלישית נגמור עם זה, סוף סוף נטיב עם מורי הנהיגה.
אליעזר כהן
למה אי אפשר לעשות את הדיונים האלה, לתחום זמן, ולעשות את הדיונים האלה אחרי ההצבעה?
אתי בנדלר
על מה תצביע? אני מבינה שרוצים להצביע אבל תגידו לי על מה?
ענבל גבריאלי
אני אומרת, אנחנו לא צריכים להצביע על הצעת החוק. כולנו מסכימים שזה רכב עבודה שמשמש לעבודה, אפשר שנייה בשקט?
היו"ר אמנון כהן
אפשר, תסיימי בבקשה.
ענבל גבריאלי
כולנו מסכימים שזה רכב שמשמש לעבודה. רובנו לא יודעים מה הנפקויות ברגע שאנחנו מכניסים רכב שמשמש להוראת נהיגה ובעיקר איך זה פוגע בהכנסות המדינה. ולכן מכיוון שיש רצון מאוד גדול כפי שאני רואה מצד הממשלה, ובוודאי רצון של מורי הנהיגה, אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר להם, אבל בתוך מסגרת זמן - - -
היו"ר אמנון כהן
לא.
ענבל גבריאלי
אל תגיד לא - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר, את אמרת משהו, אני לא חייב לקבל אותו.
ענבל גבריאלי
אמרת תמיכה בטרומית ונדבר, אני יודעת שחיכיתי גם שנה לקריאה טרומית, זה כבר מובא מחר, ברוך השם.
היו"ר אמנון כהן
מה מובא מחר? אצלי?
ענבל גבריאלי
לא אצלך, בוועדה אחרת.
היו"ר אמנון כהן
חשבתי שאת מדברת עלי.
ענבל גבריאלי
אצלך זה בטוח לא היה עובר.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, בועז, אני רוצה להתקדם ולקבל החלטות היום. אני מבקש את החמש שש נקודות שהיו לכם ביניכם, תעלה אותן עכשיו, נראה מה העניינים, נראה איך אנחנו מתקדמים עם זה. אנחנו לא נרצה את כולם, יש עוד קבוצה פה, עוד קבוצה שם, נפגע במישהו, נעשה משהו, אנחנו רוצים להגיע לרוב ההבנות.
דוד טל
ומה תעשה? תכניס את זה בחוק או שזה יהיה בהסכמה?
היו"ר אמנון כהן
בוא נשמע קודם כל. יתכן אם זה פותר לנו את הבעיה וזה מקובל על המציעה וגם על האנשים האלה, אנחנו יכולים כסיכום של הוועדה, אם צריך אז נכניס את זה בחוק, אין לנו בעיה. המטרה שלנו היא לפתור את הבעיה בחקיקה או לא. אני מעדיף לגמור את זה ככה, אבל אם צריך חקיקה יש חקיקה על השולחן. הרי לקראת קריאה ראשונה אנחנו יכולים להכניס פה מה שאנחנו רוצים. ככה זה הולך.
דניאל בנלולו
זה לקריאה שנייה ושלישית.
אתי בנדלר
לא. זו הכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר אמנון כהן
לכן פה אנחנו יכולים לשנות את הכל. אני מעדיף שנבוא להסכמות, אני לא רוצה לכפות שום דבר. אני רוצה שתדבר כרגע בועז על ההבנות, הבנה ראשונה, תקשיבו טוב, כן, לא, מתקדמים הלאה.
בועז סופר
הבנה ראשונה בנושא של האגרות כמו שציינתם - - -
היו"ר אמנון כהן
סגור, הלאה.
בועז סופר
אנחנו אמרנו בספטמבר 2006,
היו"ר אמנון כהן
2005.
בועז סופר
ספטמבר 2005 זה בלתי אפשרי מבחינת הליכי חקיקה.
היו"ר אמנון כהן
ינואר 2006.
אתי בנדלר
איזה הליכי חקיקה זה טעון?
בועז סופר
פשוט מאוד. צריכים להחתים את שני השרים, להעביר את זה לוועדת האגרות, להעביר את זה לוועדת הכספים ושלוח את זה חודש וחצי לפני - - -
דוד טל
זה 4 שנים לפחות מה שאתה אומר, להחתים שני שרים זה שנה, רק מכיוון - - -
נעמי בלומנטל
אז אפשר בראשון בינואר 2006?
בועז סופר
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
ראשון לינואר 2006, אוקי, הלאה.
בועז סופר
נושא של מחירי מינימום אנחנו בהחלט מוכנים לשקול, אנחנו נשב.
היו"ר אמנון כהן
לא לשקול, מחירי מינימום.
בועז סופר
זו לא וועדת מחירים, אני לא יכול ככה. אתה אומר תציין את הנקודות ותגיד לי איפה יש הבנות ואיפה לא.
היו"ר אמנון כהן
אוקי תתקדם. אני כותב לי בצד, מחירי מינימום – עדיין לא.
בועז סופר
מחירי מינימום כן. עכשיו, פטור ממס קנייה אנחנו לא מוכנים, והכרה בהוצאות רכב קרי כמו רכב עבודה אנחנו לא מוכנים אבל אמרנו, אנחנו בהחלט רוצים לשקול בחיוב, עוד פעם אני מצטער, לא קיבלנו חומר על זה. למשל ביקשנו כמה מורי נהיגה יש להם 2 כלי רכב? רק מי שיש לו שני כלי רכב זה רלוונטי כי אז אני מונע ממנו הכרה בהוצאות על ה-10,000 ק"מ הראשונים. הם אומרים תתייחס - - -
היו"ר אמנון כהן
אז אתה תעשה ככה, מה בעצם זה חשוב לך? 10 או 100 ? מה זה מעניין אותך?
בועז סופר
אדוני, אני צריך לדעת את המשמעות על הפסד ההכנסות.
היו"ר אמנון כהן
אתה צריך לחשב את זה.
בועז סופר
לא מעבר לזה. העיקרון ברור, זה באמת לא משנה אם זה 10 או 1000.
היו"ר אמנון כהן
אבל אם ככה זה ייקח עוד שנתיים. אתה תגיד להם, מי שיש לו שני כלי רכב - - -
בועז סופר
בוא נסכם, ההבנה היא שבאופן עקרוני אנחנו נאפשר למי שיש לו שני כלי רכב, להתייחס לרכב השני כאילו זה המשכו של הרכב הראשון.
היו"ר אמנון כהן
תכתוב את זה ככה. למי שיש שני כלי רכב תתייחס אליו כאילו הרכב השני הוא המשכו של הרכב הראשון.
נעמי בלומנטל
בסדר.
בועז סופר
שלוש, מס קנייה דיברנו, הכרה בהוצאות אמרתי.
היו"ר אמנון כהן
פחת, תגדיר את הפחת.
בועז סופר
רבותי, שוב. אנחנו ביקשנו את הנתונים כדי לדעת מה הפסד ההכנסות. אני לא יכול ללכת עם האצבע כנגד כיוון הרוח, ולא קיבלתי. באופן עקרוני הרעיון - - -
היו"ר אמנון כהן
מה אתה רוצה בשביל הפחת, איזה נתונים?
בועז סופר
את אותם נתונים לגבי מספר כלי ה רכב. אני באתי ואמרתי, יש כך וכך דיזל, אמרו לא נכון, אמרתי מאה אחוז, תביאו את הנתונים שלכם, לא קיבלתי. אני לא יכול לעבוד בלי בסיסי נתונים.
היו"ר אמנון כהן
מאיפה אתה מצפה שהוא יביא לך?
בועז סופר
לי יש בסיס נתונים, הוא חולק על הבסיס שלי אז בבקשה, שיביא לי נתונים אחרים.
אבי קרמר
סליחה, בדיון שקיימנו אתה אמרת שאתה יודע בדיוק מה יש.
בועז סופר
ואתה חלקת על הבסיס שלי. אתה יודע מה? אין בעיה, אני אעשה לפי הבסיס שלי.
דוד טל
אבי, אתה צריך לקבל מה שהוא אומר אלא אם כן אתה סבור אחרת על פי מה שיש לך.
היו"ר אמנון כהן
חבר'ה, בואו נתקדם. אבי אתה מסכים על פי נתונים שיש לבועז - - -
אבי קרמר
אני אבדוק את הנתונים ואראה.
היו"ר אמנון כהן
אין מה לבדוק, אנחנו מתקדמים הלאה. מה זה אומר אם זה לפי נתונים שלך? כמה אתה מעריך להם את הפחת?
בועז סופר
קשה לי להעריך ככה באופן מיידי. זה כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה. אבל עוד פעם אני אומר, אם אנחנו מגיעים לחבילת הטבות,
היו"ר אמנון כהן
על כל החבילה אנחנו מסכמים עכשיו.
בועז סופר
הרעיון הוא שאני לא אהיה בסיטואציה שאני אומר אני מסכים על אחד, שתיים, שלוש, ואז מחר אני אקבל משהו אחר.
היו"ר אמנון כהן
בועז, אנחנו מתאמים כרגע חבילת הטבות של מורי נהיגה. מה לכתוב בפחת?
בועז סופר
להגדיל את זה מ-20 ל-25 אחוז.
היו"ר אמנון כהן
אז זה יהיה 10 אחוז פחת יותר מאשר אחרים. מ-20 ל-25 אחוז.
נעמי בלומנטל
יפה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 4.
בועז סופר
אני סיימתי, כלומר על כל שאר הדברים אני אומר לא.
היו"ר אמנון כהן
סולר.
בועז סופר
סולר זה כבר מוסכם. אני לא רוצה להציג משהו שכבר נתתי, למען הגילוי הנאות.
ענבל גבריאלי
ביניכם לא דיברתם בנושא של הפחת על 33 אחוזים?
בועז סופר
הם ביקשו 33 אחוז.
נעמי בלומנטל
יש לי רק שאלה. לגבי מס קנייה. מי מקבל היום הטבות נגיד, עולים חדשים או מוניות, יש עוד?
בועז סופר
את ציינת את כולם.
דוד טל
נכים גם מקבלים.
בועז סופר
בואו נעשה סדר זה מאוד חשוב. מוניות ורכב אשכול פטורים ממס קנייה. אני חושב שזה לא נכון אבל לא משנה, אני ממפה לכם. עולים חדשים, עד לפני חצי שנה שילמו 25 אחוז, העלינו את זה במסגרת הבנה עם משרד הקליטה והיום זה 50 אחוז. נכים זה לא פטור. משרד הביטחון מממן את המס ולחילופין ביטוח לאומי מממן את המס, אני לא שם. הם מעבירים לי את המיסים. זהו, בזה זה הסתיים.
נעמי בלומנטל
בהקשר הזה יש לי מר סופר עוד שאלה אחת. הלא כל הזמן יש פרסומים שבכלל האוצר מתכוון להוריד את מס הקנייה על רכבים. נכון שאנחנו משלמים הון תועפות ובחו"ל משלמים הרבה פחות וכו'. האם לא היה נכון להתחיל לקחת קבוצות קבוצות ולהתחיל להוריד מהן, אני מדברת מבחינת משרד האוצר, הוא עושה כל כך הרבה רפורמות. אז בואו נתחיל באוכלוסיות שיש בזה מן הצדק. אני לא מדברת על בן אדם פרטי. הוא מתפרנס מזה יש לו את הפחת, זה המקצוע שלו. למה לא להתחיל באוכלוסיות, למה לא לבוא ולומר לכל האוכלוסייה, למה לא ללכת בדרך הזאת?
בועז סופר
ברשותך גבירתי. קודם כל שיהיה ברור, היום רכב מסחרי משלם מס קנייה של 75 אחוז בהשוואה לרכב פרטי שמשלם 95 אחוז. זאת ההערכה.
נעמי בלומנטל
והם? מורי הנהיגה?
בועז סופר
מורי הנהיגה, אם זה רכב מסחרי שמשמש להם זה 75, ואם זה רכב פרטי, אני לא מתערב, אז בעצם מה שאת אומרת תבחר סקטורים, בחרתי. אמרנו רכב מסחרי, יש בעיות עם ההגדרות אבל אני עוזב את זה. רכב מסחרי משלם פחות מרכב פרטי. אני לא כזה חכם לדעת איזו קבוצה אני צריך להעדיף? את מי? את השליחויות? את מורי הנהיגה? את הקבלנים? את מי? ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה שזה כבר לא נקודה פה ונקודה שם, זה מה שאמרתי עכשיו, תאמיני לי, אני לא זורק מספרים סתם, עברתי את המיליארד שקל.
ענבל גבריאלי
אבל אתה בעצמך שהענף הזה הוא מאוד בעייתי מבחינתם.
בועז סופר
לא פחות מהקבלנים גבירתי, ולא פחות מהחקלאים. אני לא מתווכח איתך.
ענבל גבריאלי
החקלאים, זה כלי העבודה שלהם? הרכב?
בועז סופר
החקלאים שנמצאים בשטח. יתרה מזאת, רכב בשטח שלא יוצא מהשטח בגלל התנגדות שלי אליך בנושא של המע"מ, יכול לבקש קיזוז מע"מ, למה? מכיוון שהוא בעצם לא יוצא מהשטח וזה בעצם רכב שאנחנו מכירים בו את כל המע"מ. האם הוא פחות או יותר? לא יודע לקבוע. ולכן אני אומר, אין לי קו לתחום. ואז אני לא זורק מספרים, בדקתי, בערך מה שאמרתי עכשיו, כבר חציתי את המיליארד שקל.
לאה ורון
בועז סליחה, לאיזה סכום מגיעות ההפחתות במיסים?
בועז סופר
בהנחה שאנחנו מדברים על רכב שמשמש לצרכים עסקיים, חציתי את המיליארד שקל והייתי מאוד עדין.
אתי בנדלר
לא על זה היא שאלה, הטבות במיסים שמוכנים לתת?
בועז סופר
בנושא של מס הקנייה?
לאה ורון
דיברת על הטבות.
בועז סופר
אני מתקשה לענות - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא לא יודע את הכמות של הרכבים.
דניאל בנלולו
רציתי רק לומר עוד נושא חשוב. כל הנושא הזה התחיל כאשר התחלנו בוועדת הכספים על הסולר, ואחת הבעיות הקשות שהיו לנו שם זה שוב, להגדיר נושא של רכב עבודה על מנת לכלול אותו בכל הדבר הזה. ואז למשל הכנסנו את מורי הנהיגה, ואת האוטובוסים ואת התעשייה ואת הכל הכנסנו לתוך כל הנושא של ההנחות שאמרנו שנעשה בסולר. גם פה אני מבקש אדוני, פעם אחת ולתמיד בואו ותחליטו מה זה רכב עבודה.
נעמי בלומנטל
אז בוא נעזור להם. כמו שגם חברת הכנסת ענבל גבריאלי אמרה, בואו ננסה לקדם את זה.
דניאל בנלולו
זאת אומרת, שכל ההטבות האלה - - -
ענבל גבריאלי
מה עשית עם זה? הגדרת מה זה רכב עבודה?
בועז סופר
לא, קבעתי שרכב ללימוד נהיגה זכאי למס מופחת.
דניאל בנלולו
זה בסדר.
בועז סופר
אדוני היושב ראש, מה שנאמר פה עכשיו על ידי חבר הכנסת בנלולו הוא ככה. אחרי שגמרנו לעשות את ההבנות בוא נגדיר מה זה רכב עבודה וניתן לו את ההכרה מהתחלה וניתן לו את מס הקנייה. אני אומר, מכיוון שאתה מאוד הגון וגלוי וגם אני. אם מדברים על הבנות אלה ההבנות, וההבנות הן שאין פטור ממס קנייה ואין הכרה בהוצאות כמו רכב עבודה. ולכן אם תגדירי את רכב העבודה זה לא משנה כלום.
ענבל גבריאלי
לא משנה למי?
בועז סופר
שום דבר. את כל מה שאמרתי עכשיו אני לא צריך שתגדירי אותו.
דניאל בנלולו
רכב רשות הדואר הוא לא רכב עבודה?
בועז סופר
לא.
ענבל גבריאלי
בואו נעשה הבחנה, אנחנו כוועדה עוסקים בענף הוראת הנהיגה. אנחנו מודעים למצב הקשה של הענף הזה ואנחנו רוצים לסייע. יש לנו שתי דרכים, דרך אחת היא לקיים דיון כזה שבעצם אנחנו משמשים כאן מעין מגשרים בין הממשלה לבין מורי הנהיגה. ודרך אחרת, הרבה יותר נוחה, והיא פשוט חקיקה, זו הצעת החוק וזה החוק שיכול לסייע והוא נכון.
בועז סופר
אבל לא בעיני.
שרית זוכוביצקי
אני שרית זוכוביצקי מהלשכה המשפטית של ממשרד התחבורה. אני רוצה להבהיר שכל אחת מהחלופות שהוצעו אף אחת מהן הדרך להשיג אותן בחקיקה היא לא תיקון פקודת התעבורה. צריך להיות ברור שבכל מקרה על ההצעה הזאת כפי שהיא, רכב עבודה הוא מערבל בטון, יש הגדרה מאוד ברורה ורכב ללימוד נהיגה לא יכול להיכנס להגדרה כפי שהיא קיימת. זה לא רכב המשמש לעבודה, אני רק אקריא כדי שיהיה ברור מה זה רכב עבודה.
היו"ר אמנון כהן
בנלולו תקשיב.
שרית זוכוביצקי
רכב של ציוד עבודה המורכב עליו באופן קבוע או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת נוסע או להסעת נוסעים. זאת אומרת שבהגדרה רכב לימוד נהיגה לא נכנס להגדרה הזאת.
לאה ורון
לכן גם מוניות לא נכנסות להגדרה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, נציגת המשרד לביטחון פנים, בבקשה.
שולמית שמעון
משהו להוסיף על הדברים שלה, בוועדה הנכבדת הזאת ישבנו לפני תקופה לא ארוכה ותיקנו את כל ההגדרות של סוגי כלי רכב בתקינה האירופית. השתדלנו מאוד לא ליצור ערבוביה בסוגי כלי הרכב וכל תוספת כזו של רכב עבודה להגדרה, תעשה מהומות בפקודת התעבורה ובתקנון שלה.
היו"ר אמנון כהן
מהומות אנחנו לא רוצים, יש מספיק מהומות במדינה.
שולמית שמעון
זו לא האכסניה הנכונה, בפירוש לא האכסניה.
אבי קרמר
אבל זה מה שאמר יושב ראש הוועדה, הוא אמר שאפשר לשנות.
דוד טל
אני חייב להוסיף, אדוני היושב ראש, אנחנו יכולים כפי שענבל גבריאלי אמרה, אין בעיה להגדיר בחוק הזה, להלביש עליו כרגע שכל רכב ללימוד נהיגה יהיה פטור ממס קנייה, ויהיה פטור ממס בלו על הדלק, ויהיה פחת מואץ של 50 אחוז לא 25 אחוז כפי שהוצע, ולא ישלמו אגרה ויוכר מהק"מ הראשון ועוד כהנה וכהנה כיד הדמיון הטובה עלינו, זה אפשרי. אומר בועז, אתם חברי כנסת, תעשו, תעבירו את זה. אני כרגע לא בצד הזה של חקיקה. מבחינת הבנות, אני מוכן להגיע להבנות אל"ף, בי"ת, גימ"ל, אני מניח שאם יישבו אתו קצת יותר, אפשר יהיה להשיג עוד הבנה אחת או שתיים, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה למורי הנהיגה יהיה טוב יותר ההבנות שאפשר יהיה להגיע עם בועז מפני שאת זה יהיה להם ביד ועדיף להם את זה מאשר ללכת לחקיקה שאני אומר לכם שהיא לא תעבור.
היו"ר אמנון כהן
מי אמר את זה?
דוד טל
אני אומר את זה.
היו"ר אמנון כהן
שלא תעבור חקיקה? תלוי כמה חברי מרכז ליכוד יש אצל המורים לנהיגה. אבל ברצינות, אבי, ההבנות שדיבר עליהן בועז, מקובל? אנחנו יכולים לסכם? ישנן 2 דרכים,ה אחת זה לשבת על ההבנות, על מה שסיכמנו כרגע.
דניאל בנלולו
אתה רוצה להכניס אותן לחוק?
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בנלולו. אתה לא יכול להיכנס ולצאת מחדש וכל פעם לשמוע מחדש חצי מהדברים.
אילן ליבוביץ
ברגע שהוא התחייב על זה פה אז זה רשום בפרוטוקול, הוא לא יכול אחרי זה להגיד לא אמרתי.
היו"ר אמנון כהן
ישנן 2 דרכים. אחת שאנחנו מגיעים להבנות כרגע עם נציג האוצר ואנחנו נרצה תוך פרק זמן כזה וכזה שיוציא לנו מסמך כתוב מתחייב על פי סיכומים שסיכמנו ולמעשה מכאן אנחנו יוצאים לדרך. או שאנחנו לא מאמינים לאף אחד, מספיק טחנתם לנו את הזמן, טחנתם הכל, אי אפשר לסמוך על אף אחד, לוקחים את החקיקה הזו, מכניסים לפה מה שאנחנו רוצים, מעבירים אותה להכנה לקריאה ראשונה ואז תתמודד במליאה שם. מה אתה מציע חבר הכנסת בנלולו?
דניאל בנלולו
מה שאתה רוצה.
היו"ר אמנון כהן
מה טוב לעם ישראל?
דניאל בנלולו
מה שטוב למורי הנהיגה.
היו"ר אמנון כהן
אבי, אתה רוצה חקיקה או אתה רוצה את ההבנות שהגענו?
אבי קרמר
מה שאני אומר זה שני דברים. מאחר ובועז, ואני אומר את זה קבל עם ועדה, בועז ישב איתנו ואני מאמין בידיים נקיות, אני חושב שהחלופה של החוק יכולה לחכות עוד רגע אחד - - -
היו"ר אמנון כהן
חלופה א' או ב'?
בועז סופר
סליחה רגע, אם מגיעים להבנות זה הבנות, זה לא שאם תיכשלו במליאה אז נלך להבנות.
אבי קרמר
אני רוצה לסגור אתך הבנות, אם לא אז נחזור בחזרה לחוק, את זה תמיד אפשר, את זה יש לנו, אני אמרתי לא להוריד את זה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא מורידים כלום. זה ועדת הכלכלה, לא משנה אם יהיה פה אמנון כהן, דניאל בנלולו, דוד טל, זה לא משנה. החקיקה מונחת. העיקר שתצא המציעה מרוצה.
דניאל בנלולו
מה עם אילן?
היו"ר אמנון כהן
אילן ליבוביץ? הוא ישר שר.
אילן ליבוביץ
כל עוד לא עבר קריאה ראשונה - - -
נעמי בלומנטל
בוא נשמע מה דני בנלולו מציע.
דניאל בנלולו
אדוני היושב ראש. בעצם לפי מה שאתה אמרת, אני מקווה שחברת הכנסת נעמי בלומנטל תסכים גם לזה, אנחנו קבענו לעוד שבוע דיון עם בועז סופר והנציגות של מורי הנהיגה, על מנת שנביא- - -
היו"ר אמנון כהן
יש לך כבר דברים כתובים?
דניאל בנלולו
כן. ההבנות האלה שבועז כרגע אמר, זה פחות או יותר הדברים שאנחנו כבר סיכמנו.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע חבר הכנסת בנלולו?
דניאל בנלולו
אני מציע שתרשה לנו לשבת עוד ישיבה אחת, אני אקדים את זה על מנת שזה יגמר לפני סיום המושב - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא עושה עוד דיון עד סוף המושב, אין לי זמן.
דניאל בנלולו
לא, אני מבקש שתטיל עלי להגיש לך את זה בכתב, את ההבנות שיסוכמו.
היו"ר אמנון כהן
קיבלת, אבל אני חושב שהסיכום של הוועדה הוא יותר חזק.
דניאל בנלולו
אם אתה מרשה לי להביא לך את הסיכום.
היו"ר אמנון כהן
ידידי היקר. קיבלת מראש. אבל אני אומר, הסיכום שתקבל כרגע על ידי ועדה הוא הרבה יותר חזק ומחייב גם אם הם יביאו את הדברים בכתב, זה מחייב. מה שתשיג אתה זה עניין שלך, מה שתחליט, לי לא יהיה זמן לשבת עוד פעם.
אילן ליבוביץ
מה שאתה מחליט דניאל זו לא החלטה של ועדה.
נעמי בלומנטל
דני, היושב ראש בזה צודק ואני כמציעה רוצה לומר דבר כזה. כל הרעיון של הצעת החוק היה בעקבות הפגישה כפי שסיפרתי שהייתה לי, לנסות לשפר גם את מעמדם של מורי הנהיגה, גם למנוע תאונות דרכים ולהביא לכך שיותר אנשים ילמדו נהיגה בצורה הטובה ביותר. לי נראה שההבנות שהצלחנו להגיע אליהן במסגרת הדיונים בעזרתו הנדיבה של יושב ראש הוועדה ושאר חברי הוועדה ומורי הנהיגה, נראה לי שיש כאן הקלות לא רעות, אפשר ללכת עליהן בשלב הזה. עכשיו, מבקש האוצר מאיתנו, למעשה מאיתכם, אנחנו עכשיו יחד עם מורי הנהיגה, עד כאן, אל תבואו אלי מחר ותבקשו דבר נוסף. על כך אני רוצה לבוא ולומר - - -
היו"ר אמנון כהן
אבי, אם יש עוד נקודה שלא העליתי תעלה, אולי פספסתי משהו. אם יש לך נקודות שרצית להעלות אותן וכרגע הן לא ברשותך, אני באמת לא רוצה לפספס אותן.
דניאל בנלולו
הבעיה הכי קשה שרציתי להעלות במשא ומתן שלנו זה הנושא של מס הקניה, זה הדבר הכי חשוב בעצם והם לא מקבלים את זה ורציתי להתמקח איתם אבל אני מבין שהנושא סגור.
נעמי בלומנטל
לעניין זה רציתי לבוא ולומר. הלא כשאנחנו העלינו כאן, אנחנו רואים את ההגדרות של רכב עבודה וגם מהמשטרה, משרדי הממשלה התייחסו לכך. ועדת הכלכלה כוועדה יכולה לקחת על עצמה כאחד הנושאים, אתם אמונים על כך כוועדת הכלכלה, לבחון את כל הנושא של רכב עבודה. יתכן שכל השוק הישראלי, כמו שיש רפורמות שעושים במיסוי מכל הכיוונים, איך שהיום השוק פועל, שוק העבודה שקשור לרכב הוא לא נכון. צריך היה לשנות אותו מעיקרו בהתאם למה שקורה בעולם הרחב, בהתאם למה שנלמד בעולם. מזה, אני רוצה לבוא ולומר, אני לא הייתי רוצה לרדת. את הדבר הזה הייתי רוצה לבקש מיושב ראש הוועדה, באמת לנסות לקבוע, אולי איזו ועדת משנה לנושא הזה, אני לא יודעת, לפי מה שאתה מוצא לנכון, כדי לראות, אולי הכל מתנהל לא נכון, הכל עקום. ואני מקבלת את זה שהאוצר רוצה ללכת בכלל לקראת ביטול של מס הקנייה על רכבים, הוא אומר אין לי היום את האפשרות, זה מיליארד שקל.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה למציעה ולכולם, מי עוד רוצה לדבר בבקשה?
דפנה עין דור
שמי דפנה עין דור ואני נציגת משרד התחבורה. חשוב לנו באמת בגלל שכל הדיון פה הוא לשיפור מעמד הענף ולמניעת תאונות דרכים ולשיפור הכשרת הנהיגה שגם משרד התחבורה יהיה מעורב בכל המהלכים האלה, אמנם חלק מהם זה כסף אבל היינו מעוניינים להיות מעורבים באופן פעיל, אנחנו לא רוצים שמשרד התחבורה יהיה כאן צד לא בעניין.
נעמי בלומנטל
הלוואי שתהיו יותר מעורבים.
היו"ר אמנון כהן
דפנה, יש לך את הטלפון של בועז? אני אתן לך אם לא.
בועז סופר
היא הייתה שותפה בהבנות.
היו"ר אמנון כהן
לא יודע, בינתיים מבין שאין תקשורת.
דפנה עין דור
אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שזה רק האוצר.
היו"ר אמנון כהן
מר מרידור מהאוצר, אנחנו רוצים לשמוע אותך. טלפונים של כולם כאן יש לך גם? אתה רוצה להגיד כמה משפטים?
שאול מרידור
אני חייב להגיד שחבריי היום כנראה הגיעו עם מצב רוח טוב, אבל אני אגיד בכל זאת משפט אחד.
היו"ר אמנון כהן
בדרך כלל מרידור אומר משפטים טובים, בבקשה.
שאול מרידור
אני חושב שצריך שבסופו של דבר צריך לזכור שמדברים על ענף תחרותי שאין בו חסמי כניסה של ביקושים, שאין חובה על האזרחים לעשות את זה, אף אזרח לא מחוייב ללמוד נהיגה. מי שרוצה ללמוד נהיגה לומד - - -
היו"ר אמנון כהן
ואיפה שהוא רוצה ואצל מי שהוא רוצה.
שאול מרידור
אמת. אם אתה היום רוצה ללמוד בירושלים, אתה יודע כמה מורים אתה יכול לבחור? יש שוק ויש תחרות והתחרות לוקחת בחשבון את כל המרכיבים.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא לא גומר את החודש.
שאול מרידור
כל מה שאמרו, נניח שהכל נכון. אני מניח שכל המצגים נכונים ומורי הנהיגה לא גומרים את החודש. מה שונה הענף הזה מענף אחר של מכולות או של חנויות נעליים - - -
דוד טל
אני אגיד לך מה שונה. הענף הזה מחנך אנשים לבטיחות על הכביש, ללימוד נהיגה נכונה על הכביש, אי אפשר שהענף הזה יהיה פרוע כדברי נציג האוצר.
היו"ר אמנון כהן
תודה על ההערה אבל תן לו לסיים.
שאול מרידור
הדרך לא לפרוע את הענף הזה לטעמי, היא לא בנתינת הטבות, שכמו שאמר בועז בצדק, יגרמו לזה שעוד ועוד אנשים ירצו להיכנס אליו ויגבירו את התחרות בו, אלא לעשות פיקוח אמיתי של משרד התחבורה על התכנים שמלמדים בענף נקודה.
דוד טל
אין ויכוח על זה.
נעמי בלומנטל
גם אני סבורה שעל זה אין ויכוח.
אתי בנדלר
יפה אמרת.
עידו שמשון
שמי עידו שמשון ואני סגן יושב ראש ארגון מורי הנהיגה.
היו"ר אמנון כהן
מי היושב ראש?
אבי גולן
אני.
היו"ר אמנון כהן
למה לא היית פה בתחילת הדיון?
אבי גולן
הייתי בוועדת ביקורת, התחלקנו הפעם.
היו"ר אמנון כהן
ביקורת? פה יותר חשוב. פעם הייתי יושב ראש ועדת ביקורת.
עידו שמשון
כמו שאמר חבר הכנסת דוד טל. זה הענף שמכשיר את הנהגים בארץ.
היו"ר אמנון כהן
קיבלת הרבה הטבות היום. אני רוצה לדעת בתכנים, מה תתנו היום יותר?
עידו שמשון
אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו הרבה מעבר. זה שהענף הוא תחרותי וזה בסדר ומעודדים תחרות במדינה זה בסדר גמור. רק מה? אי אפשר להתמודד עם זה מקצועית היום כשכל אחד מוריד את המחירים. אם אני צריך היום לקנות רכב ב-140,000 או ב-150,000 שקל, ואני צריך ללמד את תלמידי הנהיגה ירידה ועלייה בשולי הדרך, שזה אחד הדברים שקשורים בתאונות הדרכים, אז אני לא רואה את אותו מורה שיורד עם רכב של 150,000 שקל לשוליים ומלמד את התלמיד שלו. אתה מדבר איתי על ללמד אותו מקצועית. הוא לא יהרוס את האוטו שלו ב-150,000 שקל כי הוא לא מסוגל לרכוש רכב שכזה עוד פעם. אז אם אתם רוצים שמקצועית נהיה יותר טובים ונלמד את מה שצריכים ללמד ונעבור על התכנים כמו שצריך, תנו לנו את האפשרות הכלכלית גם לעשות את זה.
שאול מרידור
חבריה, זו תחרות חופשית, מה שיקרה הוא שכל שווי ההנחות ירד, חד משמעית.
היו"ר אמנון כהן
תודה על כל ההערות. אני רוצה להודות למציעת החוק חברת הכנסת נעמי בלומנטל על כך שהעלתה את הצעת החוק לסדר היום ובעקבות כך הגענו אני חושב להישגים משמעותיים מבחינת ההפחתה במיסים. אנחנו מבקשים ממשרד האוצר, אגף המיסים המאוחד, תשבו ביחד ותנסחו את המסמך הזה. אנחנו מסכמים בהבנות שהגענו היום, בועז, תהיה קשוב, אם פספסנו משהו תוסיף, לא להוריד רק להוסיף. בנושא הרישוי סיכמנו שהנושא הזה מ-4000 שקלים ירד ל-1300 או 1500 שקלים בהתאם לקבוצה של הרכב. לוח הזמנים שקבענו הוא ינואר 2006. אני מבקש לא לנוח על זה. אתה צריך עד אז שזה יכנס לתוקף, לכן כל העבודה בדרך - - -
בועז סופר
זה יהיה בתוקף בינואר 2006.
היו"ר אמנון כהן
בעזרת השם. סומך עליך. עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד ביחד, נראה איך אתה, אמרו לי שדווקא יש לך מילה בוא נתקדם.
אבי קרמר
גם אני מעיד.
בועז סופר
יפטרו אותי בסוף.
היו"ר אמנון כהן
בנושא של קיזוז הוצאות שדיברנו שאתה מקבל על עצמך, למי שיש שני רכבים הקיזוז ממשיך.
דניאל בנלולו
הרכב השני ממשיך את הראשון.
דפנה עין דור
ואם יש יותר משני רכבים?
בועז סופר
אני מדבר על שניים. בגלל זה שאלתי את המידע. אני לא יודע על שלושה שיש.
אבי קרמר
שניים מספיק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר שניים. התקדמנו. נושא שלוש. הפחת, מעלים אותו מ-20 ל-25 אחוז. אם תגיד לנו 28 נשמח.
דוד טל
אני רוצה להיות הגון והוגן. אני הצעתי שיהיה 30 אבל יכול להיות שזה גבוה. אני רוצה להשאיר את זה לשיקול דעתו של בועז. בין 25 ל-30 שימצאו שם את נקודת האיזון.
היו"ר אמנון כהן
בועז בטוב ליבו ובהתייעצות כמובן עם משרד האוצר הוא כבר בא מוכן עם שיעורי בית, הוא אמר אני חייב לתת משהו, והא כבר בא על 25 אחוז. אנחנו רוצים הישג של הוועדה, תן עוד 3 אחוז, 28. הישג של הוועדה, אנחנו לא מבקשים עוד. הנה, סעיף 4 מחקתי.
בועז סופר
אתם צריכים להבין שכשעושים שינוי תמיד צריך להסתכל על השלכות הרוחב. ואני מה לעשות, צריך לטפל בהשלכות הרוחב. לכן כשאני אומר יש רכב מסחרי X והוא מקבל 15, ורכב לימוד נהיגה מקבל 20, בסדר, 25 אחוזים גם בסדר, אבל תבינו, לעלות ל-33 אחוזים לצורך העניין, מייד מחר בבוקר יבוא דני בנלולו בצדק, עם המוניות ועם המסחריות ויגיד לי, הלו.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, הבנו. בוא נתקדם.
עידו שמשון
תן לנו את ההטבות שלהם ואנחנו לא רוצים כלום.
היו"ר אמנון כהן
בועז, אז מה אתה נותן הטבה אחרת?
בועז סופר
מחיר המינימום.
היו"ר אמנון כהן
מחיר המינימום אני חוזר בי. אני חושב שזה מסוכן לצרכן. אנחנו פוחדים. עם כל הכבוד אני גם צריך לשמור על הצרכן. צריך לשמור גם על הסטודנטים, על התלמידים בני 18, 17, הנושא של מחיר מינימום, אני חוזר בי. אם אתם רוצים לשקול את זה אני כמגן הצרכנים פוחד שמחיר המינימום פתאום יהיה 100 שקלים ומזה תתחילו לרדת עכשיו. גם ככה יש גזרות קשות על עם ישראל, לא גומרים את החודש בחלב, ולילדים אי אפשר להגיד לא, תגיד לו לא והוא ייקח לך את הרכב בלי רישיון וינהג.
שאול מרידור
אנחנו מכבדים את דעתך.
היו"ר אמנון כהן
אבי, קודם כל כוועדה אנחנו לא נותנים לכם את זה, אם אתם רוצים במסגרות שלכם, ביניכם, לא מפריע לי אבל אני חושב שאני לא יכול להסכים לזה כי המחיר לצרכן בסופו של דבר יעלה ואת זה אני לא יכול להרשות. כל עוד זה על חשבון האוצר, מפחית לך מיסים זה בסדר. את רוצה להוסיף משפט לסיכום?
נעמי בלומנטל
לא, רק שאני מודה לכם מאוד.
היו"ר אמנון כהן
תוך חודש נביא את הסיכום שלנו. אנחנו רוצים בוועדה לקבל תוך חודש סיכום.
דניאל בנלולו
אתה לא תהיה פה, אנחנו הולכים לפגרה.
היו"ר אמנון כהן
מה, אנחנו לא עושים דיונים בפגרה? אני לא מתפטר עדיין, עוד לא קיבלתי שר.
דניאל בנלולו
טוב, אם אתה עושה ועדות בפגרה, בבקשה.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני לא עושה את הוועדה בפגרה, רק את המסמך.
לאה ורון
שמר סופר יעביר לוועדה בתוך חודש ימים את המסמך עם ההתחייבות.
היו"ר אמנון כהן
ובבקשה תפיצי בין חברי הוועדה שיהיו רגועים שאנחנו נעשה את העבודה, וגם למציעה כמובן. אני מודה לכם על ההשתתפות, אני מזכיר שבשעה 11 חברי הוועדה, אנחנו עולים למעלה למנחת עושים ניסויים ברכבים, תודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים