ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/06/2005

חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים