ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/06/2005

קביעת זכאות והליך להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד לקשישים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים