ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/06/2005

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים