ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/06/2005

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 102), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים