פרוטוקול

 
הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

24
ועדת החינוך, התרבות והספורט
28.06.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 466
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, כ"א בסיוון התשס"ה (28 ביוני 2005), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אברהם פורז
אריה אלדד
אורי אריאל
דניאל בנלולו
רוני בר-און
ענבל גבריאלי
משה גפני
אהוד יתום
משולם נהרי
גילה פינקלשטיין
איוב קרא
עמרי שרון
יוסי שריד
מוזמנים
רס"ן נעה אזולאי - ראש מדור מורשת, משרד הביטחון
אשר הלפרין - מתאם ארצי לאתרי הנצחה ואנדרטאות, משרד הביטחון
מיכה ינון - מנהל מינהל התרבות, משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד שנית פנחסי-הראל - לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד יעקב שפירא - לשכה משפטית, משרד המשפטים
יהושע פרוינדליך - מנהל תחום חשיפה והנצחה, גנזך המדינה
עדי עופר - חשב, יד בן-צבי
פרופ' אמנון כהן - יד בן-צבי
אורן מגנזי - משרד ראש הממשלה
ישראל גבע - עמותת מור"ג, מורשת גנדי
יועצת משפטית
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
שלומית כהן


הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-‏2005
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. חבר הכנסת אריה אלדד, המציע, בבקשה.
אריה אלדד
מאז הדיון שבו קיבלנו את החוק בקריאה ראשונה התקיימו דיונים עם נציגי משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומשרד האוצר. יש כמה נקודות צורניות שהשתנו וכמה נקודות מהותיות שהשתנו. בהיבט הצורני, ההצמדה הפורמלית לחוק רבין נעלמה. אנחנו לא עוקבים סעיף אחר סעיף אחר חוק רבין. הוא יותר דומה לחוק ז'בוטינסקי, למשל, או חוק הרצל, שהתקבלו כאן, ולא לחוק רבין. אני יודע שעצם ההקבלה עוררה נוגדנים אצל כמה חברי כנסת.

קיימים גם הבדלים אחרים. אנחנו לא מדברים על תאגיד סטטוטורי, אלא על מועצה ציבורית. מספר חברי המועצה השתנה מ-18 ל-11.
היו"ר אברהם פורז
מי הפרטנר שלך בממשלה?
אריה אלדד
אורן מגנזי.
אורן מגנזי
זה נעשה בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים ועם משרדים אחרים.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו נקרא את נוסח הצעת החוק. היה ולמישהו יהיו הערות על סעיף כלשהו, הוא ירים יד וידבר. ההנחה היא ששתיקה פירושה הסכמה.

גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
עו"ד מירב ישראלי
הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005.
פרק א'
מטרות החוק ויישומן.

מטרות
1. מטרתו של חוק זה להנציח את זכרו של רחבעם זאבי ולהנחיל לדורות את פועלו ומורשתו.

יישום המטרות
2. לשם יישום מטרת החוק, יקוימו אירועי זיכרון ופעילויות חינוכיות–ערכיות לזכרו של רחבעם זאבי.
פרק ב'
המועצה הציבורית

מועצה ציבורית
3. (א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (בחוק זה - המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת אחד עשר חברים, ואלה הם:
(1) שלושה חברים עובדי מדינה, שהם נציגי הממשלה, וביניהם עובד משרד ראש הממשלה; עובד משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון ועובד משרד החינוך התרבות והספורט על פי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(2) נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;
(3) ארבעה נציגים לפי המלצת עמותת מור"ג (מורשת גנדי).
היו"ר אברהם פורז
זה לגיטימי?
עו"ד מירב ישראלי
כן. יש נוסח כזה גם בחוק הרצל וגם בחוק ז'בוטינסקי.
היו"ר אברהם פורז
מה יקרה אם העמותה הזאת תתפרק?
אורן מגנזי
זה קיים גם בחוק רבין וגם בחוק בגין.
היו"ר אברהם פורז
לדעתי צריך להוסיף, שאם העמותה לא תתקיים, שתהיה דרך חלופית למינוי נציגים.
עו"ד מירב ישראלי
במקומות אחרים לא עשו כך.
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות מצב שרשם העמותות ימחק אותם משום שהם לא הגישו דוחות.
אורן מגנזי
לדעתי אז נוריד את מספר החברים לשבעה.
היו"ר אברהם פורז
צריך להוסיף את זה.
עו"ד מירב ישראלי
במקרים קודמים לא עשינו דבר כזה.
היו"ר אברהם פורז
הואיל והחוק הזה הוא חוק לדורות, ובסעיף 1 כתוב: "ולהנחיל לדורות את פועלו", אף אחד לא יודע אם בעוד כמה שנים לא יהיו שם אנשים שינהלו את העמותה כך שהיא תימחק. העמותה היא הרי לא דבר סטטוטורי.
אורן מגנזי
היושב-ראש אומר את זה מניסיון של היכרות עם עמותות שנמחקו. הרי היית שר הפנים.
היו"ר אברהם פורז
אני יודע שמי שלא משלם אגרה או לא מגיש דוחות, מוחקים אותו. היו דברים מעולם.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
אפשר להעלות את מספר נציגי הציבור.
עו"ד יעקב שפירא
דווקא ההצעה המקורית של משרד המשפטים היתה של מספר חברים נמוך יותר. היה לחץ של נציגי העמותה וקיבלנו את זה.
אריה אלדד
התחלנו מ-18 חברים, הצעתי לקצץ את זה לחצי והפשרה היתה 11 חברים.
יוסי שריד
אולי תוותר על כל החוק, אחרי שוויתרת כבר על מורשת הטרנספר?
היו"ר אברהם פורז
אדוני יוכל להצביע נגד החוק, גם פה וגם במליאה.
אריה אלדד
בכל מקרה לא הכנסנו סעיף כזה בחוקים האחרים – לא בחוק רבין, לא בחוק ז'בוטינסקי, לא בחוק הרצל.
היו"ר אברהם פורז
כאשר באופן סטטוטורי מכניסים לחוק של המדינה גוף שהוא פרטי, דהיינו הוא יכול להתקיים או לא להתקיים, צריך למצוא הסדר מה קורה אם הגוף הזה חדל מלהתקיים. מבחינתי יכול להיאמר, שגם אם מי מהגופים חדל מלהתקיים או לא שלח נציגים, המועצה תמשיך לפעול בהרכב חסר, ובלבד שמספר חבריה לא יפחת משלושה. אז זה יפתור את הבעיה.
אריה אלדד
יש סעיף כזה בהמשך.
עו"ד יעקב שפירא
אני לא מציע לכתוב את זה כך, כי פרט לעמותה אנחנו מקווים שכולם ימשיכו להתקיים – גם צה"ל, גם משרד הביטחון. אני מציע לכתוב את זה רק לגבי העמותה.
עו"ד מירב ישראלי
לגבי העמותה נכתוב, שאם היא חדלה להתקיים, יבואו במקומה ארבעה נציגי ציבור.
עו"ד יעקב שפירא
למה אנחנו צריכים את זה? אני מציע לכתוב שהמועצה יכולה לפעול גם בהיעדר ארבעה הנציגים חברי העמותה.
היו"ר אברהם פורז
"חדלה העמותה להתקיים או לא מינתה נציגים, הפעילות תימשך גם בלעדיהם".
עו"ד מירב ישראלי
(4) שלושה נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, בעלי רקע באחד או יותר מהתחומים הבאים: היסטוריה של עם ישראל, חינוך, וידיעת הארץ;
(ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(4).
יוסי שריד
אני מבקש תיקון אחד, לא מהותי באופן מיוחד, והוא לבטל את החוק.
היו"ר אברהם פורז
לפי התקנון, חוק שעבר קריאה ראשונה – חייבים להביא אותו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. כל חבר הכנסת שחושב שהחוק לא ראוי, צריך להצביע נגדו גם בקריאה השנייה וגם בקריאה השלישית, מתוך תקווה שיימצא רוב לעמדתו.
עו"ד מירב ישראלי
4. תפקידי המועצה הציבורית
תפקידי המועצה הציבורית הם -
(1) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;
(2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;
(3) לייעץ לראש הממשלה לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בחוק זה - חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בעניינים אלה:
(א) קיום פעולות חינוכיות–ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים בנושאי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, כולן בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי;
היו"ר אברהם פורז
האם אתם זקוקים לסעיף הזה – "כולן בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי"? האם זה לא מוגזם?
עו"ד יעקב שפירא
בהתחלה הנוסח היה בלי זה, אבל היתה מחשבה מגורמים שונים, שגם גופים שלגמרי לא קשורים להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, כמו מדרשה שמקיימת סיורים, תבקש. מה שקורה בדינמיקה כזאת הוא, שיש מבחן תמיכה שמטבע הדברים התקציב שבו הוא נמוך, גופים רבים מבקשים וכל גוף מקבל מעט.
היו"ר אברהם פורז
רחבעם זאבי היה איש רב-גוני מאוד, שחלק מהדברים שהוא עסק בהם כולם אהבו, כגון ידיעת הארץ, היסטוריה, הקמת מוזיאון ארץ-ישראל בתל-אביב וכדומה, ויש דברים שהיו שנויים במחלוקת קשה, כמו נושא הטרנספר.
ענבל גבריאלי
וזהו.
היו"ר אברהם פורז
האיש נרצח על רקע היותו שר במדינת ישראל, וזה גם דבר שצריך לזכור אותו. אם רוצים להפוך את זה לחוק בקונצנזוס, לא חוק שכל מי שלא היה שותף לעמדותיו המדיניות ירגיש שהוא לא רוצה לקחת בו חלק, אני מציע לא לומר "בזיקה לפועלו".
אריה אלדד
הדברים האלה היו מפורטים מאוד בהצעה המקורית, וביקשו להוריד אותם.
יוסי שריד
חברת הכנסת גבריאלי אמרה "וזהו". זה לא "וזהו". גנדי לא היה בא לעולם הפוליטי אלמלא רעיון הטרנספר. רעיון הטרנספר היה לב לבו של ה"אני מאמין" שלו, אחרת הוא לא היה פה בכלל.
אהוד יתום
בינתיים אימצו רק טרנספר ליהודים.
היו"ר אברהם פורז
אי-אפשר לדעת. האלופים היום נבחרים לתפקידים בכירים בכל מקרה.
יוסי שריד
עד 120, כשנדון בהצעת חוק אחרת נראה מה נעשה לזה שעושה טרנספר ליהודים.

זה היה לב לבו של ה"אני מאמין" שלו, ובלי הלב הזה – או לאותו לב, לב ערל – הוא לא היה בכלל בא לעולם הפוליטי כי לא היה לו מה להציע ולא היתה לו מרכולת פוליטית למכור.

אם זכרוני אינו מטעה אותי, חבר הכנסת אלדד, בישיבה הקודמת שדנה בחוק הזה, אמר שעניין הטרנספר לא יהיה חלק. כשכותבים "כולן בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי" מתבטלת מניה וביה הודעתו של חבר הכנסת אלדד מן הישיבה הקודמת, שעניין הטרנספר לא יהיה חלק. זה דבר מאוד משונה בעיני, כי אני לא יודע מי שם את חבר הכנסת אלדד להיות הצנזור של זאבי.
היו"ר אברהם פורז
הוא מציע החוק.
יוסי שריד
הייתי מאוד שמח לו היה נמצא לנו המשפט הזה, שעומד בסתירה גמורה למה שנמצא עכשיו.
אריה אלדד
החוק השתנה תכלית שינוי מאז אותו דיון שדנו בו, והוא כבר לא צמוד לחוק רבין. הוא חוק שונה לחלוטין.
יוסי שריד
במה הוא שונה?
אריה אלדד
גם צורנית וגם מבחינת הרכב והוא לא תאגיד והוא מועצה ציבורית ומספר החברים השתנה. אבל אני מבקש לעמוד ככתבו וכלשונו על הסעיף הזה, כי כתוב כאן השתלמויות למורים ועריכת סיורים בנושא ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל. לא כתובה כאן המלה "טרנספר". מכלל לאו או מכלל הן אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה. אנחנו לא מתכוונים ללמד שם את מושג הטרנספר או לחנך לאורו. אני אומר את זה בהצהרה. הדברים האלה לא יהיו כתובים בחוק. מה שיהיה כתוב בחוק הוא ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, בזיקה לפועלו של גנדי.
ענבל גבריאלי
יתרה מכך, על-פי אמות מידה של סבירות – חבר הכנסת שריד דיבר על האדם הסביר – אני מנתקת את עצמי מהקשר האישי שיש לי לאדם. אני קוראת את סעיף 4(3)(א) וברור לי לחלוטין שבזיקה לפועלו של רחבעם זאבי, הווה אומר בזיקה לפועלו סביב ידיעת הארץ, אהבת הארץ ולימודי הארץ.
אורן מגנזי
בפעילות שנעשית היום, גם על-ידי עמותת מור"ג שמחזיקה את רוב הפעילות, לא מוזכר נושא הטרנספר. עושים שם טיולים עם זיקה לארץ-ישראל, עם זיקה להיסטוריה של עם ישראל. הם לא מתעסקים בטרנספר בכלל. יש אלפי גופים שעושים בזיקה ללימודי ארץ-ישראל. לא רצינו שזה יפתח פתח רחב מדי לנושא הזה, אלא לדברים שיהיו בזיקה לפועלו.
היו"ר אברהם פורז
בנושא ארץ-ישראל, מה פועלו שונה מאחרים? אני מבין שרוצים להקים גוף בחסות, שעוסק בהיסטוריה של ארץ-ישראל. מה זאת אומרת "בזיקה לפועלו"?
אריה אלדד
אם יד בן-צבי, לצורך העניין, יקיים סיורים בנושא ארץ-ישראל, לא יהא בכך משום הנצחת פועלו של גנדי, משום שהחוק הזה בא להנציח את גנדי ולא את בן-צבי.
היו"ר אברהם פורז
אסור לשכוח את האכסניה. לחוק הזה יש מטרה. יש מועצה ציבורית שבה לעמותה הזאת יש אמירה, לכן הסיכוי שפה ייתנו לדברים שהם לחלוטין רחוקים הוא לא קיים.
אריה אלדד
הם לא רחוקים, אבל הם לא מנציחים את גנדי.
עו"ד מירב ישראלי
יש לזה פתרון בחוק. בפסקה 4(3) כתוב לייעץ לעניין תמיכות, לשם קידום מטרותיו של חוק זה. אם אנחנו חוזרים למטרות, מדובר בהנחלה של מורשת גנדי. גם בחוק הרצל, שהחוק הזה מנוסח על-פיו, כתוב קיום פעולות חינוכיות.
היו"ר אברהם פורז
האם אתם מסכימים שיהיה כתוב: "כולם בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי בנושאים אלה"?
אריה אלדד
בהחלט.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
הערנו גם לנוסח של החוק הקודם. יש לנו קושי עם הכנת תוכניות לימודים, כפי שכתוב בסעיף 4(3)(א). מפני שהכנת תוכניות לימודים זה משהו שנתון לסמכות הבלעדית של המזכירות הפדגוגית.
אריה אלדד
הצעת תוכניות לימודים זה בסדר?
עו"ד שנית פנחסי-הראל
לא.
אריה אלדד
הם יכולים להציע למשרד החינוך תוכנית לימודים. ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
אני מציעה להשאיר "קיום פעולות חינוכיות-ערכיות", זה מספיק רחב כדי לכלול גם תוכניות. ה"לרבות" הוא לא חיוני בעיני.
עו"ד יעקב שפירא
דרך אגב, לא כתוב שמדובר בתוכניות לימודים לבתי-ספר. אולי אלה תוכניות לימודים לחינוך בלתי פורמלי.
היו"ר אברהם פורז
במקום "לרבות הכנת" אני מציע לכתוב "לרבות בנושאי תוכניות לימודים".
עו"ד שנית פנחסי-הראל
עניין ה"לרבות" לא מזיז דבר, מפני שיש הרישא וזה יכול להטעות. אני מציעה להוריד, זה לא מהותי. "קיום פעולות חינוכיות-ערכיות" מספיק רחב.
היו"ר אברהם פורז
האם אתם מסכימים להוריד את המלים "הכנת תוכניות לימודים?"
אריה אלדד
אני חושש שאחר-כך יגידו שאם המועצה מכינה הצעה לתוכנית לימודים ומעבירה אותה למשרד החינוך, חרגנו מתפקידנו.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
זה ייעוץ לראש הממשלה, משרד החינוך אפילו לא מוזכר כאן. לכן הקישור הזה מוזר.
היו"ר אברהם פורז
נכתוב: "לרבות פעילות בנושא תוכניות לימודים".
עו"ד יעקב שפירא
בחוק ז'בוטינסקי גם כתוב "לרבות הכנת תוכניות לימודים".
עו"ד שנית פנחסי-הראל
אין צורך להנציח את הדבר.
היו"ר אברהם פורז
אם הייתי חושב שנתנו על ראש ז'בוטינסקי את הדעת באופן מעמיק, הייתי מתפעל.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
מה לראש הממשלה ולתוכניות לימודים?
אריה אלדד
ראש הממשלה בוודאי יטרח להעביר את זה לשרת החינוך. למה לא קמתם בחוק ז'בוטינסקי למחות?
עו"ד שנית פנחסי-הראל
אנחנו כרגע דנים בחוק אחר.
אריה אלדד
עדיין יש לנו מקבילה והסכמתי לנתק את החוק מחוק רבין ולהצמיד אותו לחוקים אחרים. אני מבקש לדבוק בזה.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע לכתוב "לרבות הצעה להכנת תוכניות לימודים".
עו"ד שנית פנחסי-הראל
אבל הם לא מציעים לנו. הצעת החוק הזאת לא מתייחסת בכלל למשרד החינוך.
היו"ר אברהם פורז
אני מבקש להוסיף את המלים "להצעה להכנת תוכניות לימודים".
יוסי שריד
חבר הכנסת אלדד אמר בישיבה הקודמת: "אני מצהיר שהמרכז לא יהיה פוליטי. כלומר, הוא לא יעסוק... בחינוך לטרנספר או בחינוך למורשת הפוליטית של מפלגת מולדת, אלא באותם אספקטים אשר לא היו שנויים במחלוקת במורשתו של גנדי... אם יבואו ויאמרו אנשים שאי-אפשר להפריד בין האיש למורשתו הפוליטית, אז יכול להיות שלפעמים אפשר". גם הוא לא כל כך בטוח.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת שריד, אתה חושב שאנשים שהתנגדנו לפעילותו הפוליטית של רבין, כי התנגדו להסכמי אוסלו ולכל מה שהוא עשה, לא יכולים לכבד את מורשתו בדברים אחרים?
יוסי שריד
מדיניותו של רבין היתה שנויה במחלוקת. המורשת הפוליטית של גנדי מוגדרת בהוויה הבין-לאומית כפשע נגד האנושות. לכן יש הבדל גדול מאוד.
היו"ר אברהם פורז
אבל האיש גם היה אלוף בצה"ל וגם היה מנהל מוזיאון ועשה הרבה פעילויות.
יוסי שריד
היו הרבה אלופים בצה"ל, ואין מרכזים לזכרם.
היו"ר אברהם פורז
אפשר להתרכז בזה, לא חייבים להתרכז בעניינים הפוליטיים. הוא נרצח כשר.
יוסי שריד
אני חושב שזאת הערה שהיא מאוד במקומה, ולכן אני רוצה לשאול שאלה כאיש חינוך. הרי באים לשם תלמידים. הם לא מכירים את הצעת החוק והם לא יודעים שאסור להם לשאול בעניין הטרנספר, והם שמעו שאותו אלוף, גנדי, היה איש פוליטי והיה לו רעיון של טרנספר. הם שואלים: שמענו שהאלוף המכובד הביא לעולם רעיון של טרנספר, אולי אנחנו יכולים לשמוע משהו על זה? אז יגידו להם: לא, במקום הזה הס מלהזכיר. אתה חושב שזה אקט חינוכי? אתה מעלה בדעתך מציאות שיבואו לשם אנשים ולא יתעניינו בזה, ולא ישאלו?
היו"ר אברהם פורז
ואם יבואו לבית הפלמ"ח וישאלו על הסכמי אוסלו, ששנויים במחלוקת?
יוסי שריד
אם אי-אפשר לדבר על זה, סימן שאי-אפשר להקים מרכז.
אריה אלדד
ואם יבואו לבית ה"הגנה" וישאלו על הסזון?
יוסי שריד
הסזון זה בסדר גמור. אני מצדיק את הסזון עד היום, מה רע בסזון? הרי מה שאנחנו רוצים מהרשות הפלסטינית הוא שהיא תעשה סזון, והיא לא עושה.
היו"ר אברהם פורז
רחבעם זאבי נרצח בהיותו בגיל למעלה מ-70.
יולי תמיר
כל שנה מתים הרבה אנשים מעל גיל 70.
היו"ר אברהם פורז
עד גיל 60 הוא היה אלוף בצה"ל, היה מנהל מוזיאון, וב-10 השנים האחרונות הוא עסק בנושאים פוליטיים.
אריה אלדד
חבר הכנסת שריד, אתה מתעלם מהעבודה שעשינו מאז הפגישה שאתה קורא את הפרוטוקול שלה. לא מוקם מרכז. חבל שאתה קורא פרוטוקולים ישנים. תקרא בסעיף 4(3)(ב): מכון מחקר, מוזיאון, ספרייה ואתר הנצחה.
יוסי שריד
מה זה משנה?
היו"ר אברהם פורז
ברור שהחוק הזה שנוי במחלוקת ויש הרוצים שלא יחוקק. זכותם להצביע נגדו בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, אני לא כופר בזה.
יולי תמיר
אני רואה את השינוי שחל בין הדיון הקודם לדיון הנוכחי, אבל נדמה לי שאנחנו לא דנים פה רק על שאלת המסגרת הארגונית, אנחנו דנים פה בשאלה של מהות ערכית ורעיונית, ובנושא הזה לא חל שינוי. כל ניסיון להחדיר את מורשתו של גנדי לבתי-הספר הוא ניסיון מגונה ביותר, וצריך לעצור אותו על הסף. אנחנו חיים במדינה שגם ככה נמצאת על גבולות השיח הסביר והדמוקרטי.

חברת הכנסת נעמי בלומנטל ואני בתהליך של הכנסת קטע שלם לספר החוקים, קטע שעוסק בגזענות, שעניין הטרנספר בכלל לא יעמוד בקריטריונים שלו.
יוסי שריד
היושב-ראש לא יודע מה ההבדל בין מורשתו של גנדי למורשתו של רבין, אז ניסיתי להסביר לו. זה לא עניין שנוי במחלוקת, הטרנספר הוא לא שנוי במחלוקת בשום מקום מהוגן בעולם.
יולי תמיר
אני חושבת שאז יכול להיווצר מצב, שהחוק ביד אחת יתיר וביד אחת יאסור לדבר על הנושאים שגנדי הטיף להם.
אריה אלדד
לא התרנו ולא אסרנו. תקראי את החוק.
יולי תמיר
אני לא חושבת שצריך לדבר בבתי-הספר על מורשת גנדי, נקודה. יש לאדם לפעמים תקלה בחייו, ובאחרית ימיו הוא מבייש את נעוריו והוא אומר דברים שגורמים לאנשים לא לאהוד את דמותו כדמות. אולי אם הוא לא היה נכנס לפוליטיקה, אולי אם הוא היה נשאר אלוף בצה"ל, אולי אם הוא היה הולך להיות מורה בבית-ספר לא היינו יושבים כאן היום ודנים בשאלה הזאת. אחריתו מביישת את נעוריו. דבריו לא ראויים להיכנס לבתי-הספר בשום אופן ובשום צורה. לא ייתכן דיון שיעצור בשאלה האידיאולוגית. אני בעד שיזכרו הרבה אנשים מהימין. אתה יודע שתמכתי בעניין של ז'בוטינסקי ותמכתי בעניין של אצ"ג, ואין לי שום בעיה עם דברים על ארץ-ישראל השלמה ואני רוצה שהדיון האידיאולוגי יתקיים בבתי-הספר. גנדי – לא.
היו"ר אברהם פורז
אני צמוד לתקנון הכנסת. הכנסת העבירה בקריאה ראשונה הצעת החוק, ועל סמך זה אנחנו מקיימים את הדיון היום. מי שלא נוח לו, יתנגד בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אין לנו סמכות היום להחליט שאנחנו לא מביאים את החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
יולי תמיר
אנחנו יכולים להמליץ שהוא לא יעבור.
יוסי שריד
הוועדה יכולה להמליץ לבטל את החוק. אתה לא יכול לפטור את עצמך בנימוקים טכניים, שכאילו דינא דמליאה דינא.
היו"ר אברהם פורז
הואיל ואני חושב שתקנון הכנסת הוא מאוד חשוב, ולא הייתי רוצה שיהיה מצב שבו יושב-ראש ועדה יכול למגר חוקים - - -
יוסי שריד
הוועדה ממליצה, אתה לא תברח מזה.
ענבל גבריאלי
נצביע על ההמלצה, אם הוועדה רוצה להמליץ לבטל את החוק.
יוסי שריד
הוועדה יכולה להמליץ לבטל את החוק, וזה עולה למליאה להצבעה.
היו"ר אברהם פורז
האם בשלב שהחוק עבר קריאה ראשונה רשאית ועדה לבוא למליאה ולהמליץ לבטל את החוק? מי יביא אותו למליאה?
יולי תמיר
עם המלצה של הוועדה לטפל.
יוסי שריד
הוועדה ישבה על המדוכה, והגיעה למסקנה שהחוק איננו ראוי.
ענבל גבריאלי
הוועדה היא לא חבר הכנסת שריד ולא חברת הכנסת יולי תמיר. הוועדה כוללת את כולם. אני מציעה להעלות את ההמלצה הזאת להצבעה.
היו"ר אברהם פורז
סעיף 123(1)(א) לתקנון אומר: "סיימה הוועדה את דיוניה בהצעת החוק, תחזירה לכנסת לקריאה שנייה בנוסח שאישרה או תציע לכנסת להסירה מסדר היום". על כן אנחנו נסיים להכין את הנוסח.
יוסי שריד
חברת הכנסת יולי תמיר ואני מציעים, שהוועדה תמליץ למליאה להסיר את החוק.
היו"ר אברהם פורז
חזקה עלי מצוות התקנון. עדיין לא סיימנו את הדיונים בהצעת החוק.
רוני בר-און
העניין של הסרה הוא מיניה וביה. אם הוועדה מצביעה להעביר את זה לקריאה הבאה, כאילו היא הסירה את הצעתכם להסיר. אם היא מצביעה נגד, כאילו היא קיבלה את הצעתכם להביא בפני המליאה הצעה להסיר.
יוסי שריד
הסעיף הזה עומד בפני עצמו, ותהיה הצבעה האם הוועדה ממליצה למליאה להסיר את החוק, בדיוק על-פי התקנון.
יולי תמיר
אנחנו רוצים באופן עקרוני הצבעה על הסרת החוק.
היו"ר אברהם פורז
היום נתקדם בניסוח, וברגע שנסיים את הדיון על הנוסח אני אודיע על מועד ההצבעה לפחות יומיים-שלושה מראש.
ענבל גבריאלי
למה דרושים יומיים-שלושה? אם עד תום הדיון נסיים לנסח את הצעת החוק, האם בגלל שנוח לחברי כנסת כאלה ואחרים שלא מעוניינים בקיומו של החוק נדחה את ההצבעה?
היו"ר אברהם פורז
אף פעם את לא יודעת אם את ברוב או מיעוט.
ענבל גבריאלי
אני מתחייבת בפניך, שבכל שלב שתביא את זה להצבעה אני אדאג לרוב ויהיה רוב להצעת החוק.
היו"ר אברהם פורז
החוק הזה שנוי במחלוקת. אני אתן לכל הגייסות ולכל המעוניינים לגייס כוחותיהם כמה ימים מראש, שתהיה הצבעה שיהיו בה כל 15 חברי הוועדה, ומי שאינו נוכח יבוא לו מחליף.
אורי אריאל
אם היושב-ראש צריך פעם אחת לרשום שנכחו 15 חברים, נארגן את זה עכשיו.
ענבל גבריאלי
אדוני היושב-ראש, התחלנו את הישיבה הזאת לפני כ-40 דקות. אנחנו מתקדמים עם ניסוח הצעת החוק, ויכול מאוד להיות שנסיים היום לעבור על כל הסעיפים, ועדיין כבוד היושב-ראש חושב שצריך להודיע לחברי כנסת יומיים-שלושה לפני ההצבעה, הגם שעד לפני חמש דקות היו כאן 6-7 חברי כנסת קבועים של הוועדה הזאת?
היו"ר אברהם פורז
בנושאים ששנויים במחלוקת, אני לא רוצה רוב מקרי. אני רוצה שיהיה ברור מראש לחברי הכנסת שיש הצבעה. אני לא רוצה מחטפים.
משולם נהרי
זה לא רוב מקרי, מפני שידעו מה הנושא.
היו"ר אברהם פורז
כל חבר הכנסת יכול לבקש התייעצות סיעתית, ואז ממילא ההצבעה נדחית.
משולם נהרי
התייעצות סיעתית יכולה להיות גם דקה אחת.
היו"ר אברהם פורז
אני לא עושה הצבעה באותו יום, אלא אם כן מישהו סתם רוצה לבלבל את המוח, ואז כעבור רבע שעה מתקיימת הצבעה נוספת.
ענבל גבריאלי
למעט שני חברי כנסת, שרון ורוני בר-און, גם מבין התומכים היו כולם חברים קבועים. לכן אני מצרה על כך שחבר הכנסת שריד, בגלל ההתנגדות הבלתי מתפשרת שלו לחוק, מוביל אותנו לכל מיני פינות כאלה. הנושא מופיע על סדר-היום, היו כאן החברים הקבועים, חברי הכנסת אריאל, גפני, נהרי, קרא, כבוד היושב-ראש ואנוכי, וגם חברי הכנסת שריד ותמיר. אני לא יודעת מדוע זה מחטף.
היו"ר אברהם פורז
יכול לבוא חבר כנסת ולבקש התייעצות סיעתית, ואז אני אדחה את ההצבעה ביום.
ענבל גבריאלי
אתה יכול לדחות לדקה, כמו שעושים בהרבה ועדות.
היו"ר אברהם פורז
אבל אז עושים פארסה מההתייעצות הסיעתית.
ענבל גבריאלי
אתה באמת חושב שהבקשה להתייעצות סיעתית היא משום שחבר הכנסת שריד רץ עכשיו לחברי הכנסת גלאון, רן כהן ואבשלום וילן ושואל מה עושים עם החוק של גנדי?
היו"ר אברהם פורז
אם לחוק הזה יש רוב, הרוב הזה יבוא לידי ביטוי שבוע יותר מאוחר. אם אין לו רוב, אז אין לו רוב. אגב, אני תומך בחוק.
ענבל גבריאלי
אני יודעת, ולכן אני מצרה על ההתנהלות הזאת.
אורי אריאל
היות שחבר הכנסת שריד יודע שהוא יפסיד בהצבעה, האם היושב-ראש מתעקש לעשות לו את זה בפרצופו בצורה בוטה? יואיל היושב-ראש לעשות את זה בנחת בהמשך הישיבה היום, ומי שיהיה יהיה.
היו"ר אברהם פורז
אחת ההנאות הקטנות שיש לי, היא שיש לי דרמה לקראת הצבעה. יש גיוס, כולם באים, ואז הכנסת מוכיחה את עוצמתה.

נמשיך בדיון על נוסח הצעת החוק, בבקשה.
עו"ד מירב ישראלי
(ב) פעילויות הנצחה לרבות הקמתם של מכון מחקר, מוזיאון, ספריה ואתר הנצחה;
פרופ' אמנון כהן
אני נמצא פה כאחד הפעילים ביד בן-צבי, וכמי שגם הכיר היטב מקרוב את גנדי ואהב אותו והיה פקוד שלו. יד בן-צבי הוא לא אחד מעשרות או מאות מוסדות, אלא הוא המוסד הבולט בארץ מזה 30-40 שנה. אז עוד לא היה כתוב "בזיקה למורשתה של רחל ינאית בן-צבי", שהיתה האם הרוחנית של תנועת ארץ-ישראל השלמה, אלא הדבר היה מורשת ארץ-ישראל וההיסטוריה של ירושלים וכל מה שקשור בכך. יד בן-צבי עושה את זה בתנופה עצומה, בפעילות ציבורית מבורכת כבר כמה עשרות שנים. לפני שבועיים היה מרתון של סיורים שהביא 10,000 מסיירים לירושלים, מחציתם מארץ-ישראל העובדת. הפעילות של יד בן-צבי היא בדיוק בתחומים האלה שנזכרים בחוק בסעיפים (א) ו-(ב).

אני מספר את כל זה לא רק למען הפרוטוקול ולא בגלל שאני חושב שבעקבות הדברים שלי פתאום חברים בוועדה ישנו את דעתם, אלא כדי לומר שאם ניקח את הדוגמה של הספרייה, ואני מכיר אישית את הספרייה הפרטית של גנדי, כי עזרתי לו לרכוש חלק מהספרים האלה בלונדון, הספרייה הזאת היא ספרייה חשובה בעיקרה. ביד בן-צבי יש לנו ספרייה גדולה מאוד, ועכשיו אנחנו עוברים למהלך של הרחבה גדולה של יד בן-צבי. יד בן-צבי רכשה את "בית החלוצות" בירושלים והיא עומדת להקים שם מפעל ענק, בסדר גודל של חמישה מיליון דולר. הספרייה תיספג שם לתוך שתי קומות. נדמה לי שהדבר הכי טבעי היה שהספרייה של גנדי כולה תיכנס לשם כספריית גנדי.
היו"ר אברהם פורז
לא נראה לי שהמציעים חושבים שזה רעיון טוב.
ענבל גבריאלי
ממש לא. ברור לנו למה הספרייה הזאת מוכנה לקלוט את הספרייה של גנדי. כמי שמכירה את הספרייה הזאת מקרוב, ברור לי למה כל ספרייה תרצה לקלוט לתוכה את הספרייה הזאת.
היו"ר אברהם פורז
אם תשנו את השם מ"יד בן-צבי" ל"יד זאבי" לא תהיה בעיה.
פרופ' אמנון כהן
אבל אז תהיה בעיה עם חוק אחר, כי יד בן-צבי הוא חוק של הכנסת.
היו"ר אברהם פורז
הכנסת יכולה לבטל חוקים. ההצעה הזאת לא מקובלת על המציעים, נכון?
אריה אלדד
לא. במקרה אני מעורב גם בחוק הספרייה הלאומית, ושמענו בספרייה הלאומית שבאו אנשים ואמרו שיש להם סוגים שונים של ספריות, והספרייה הלאומית הציעה להם למזג את הארכיונים אתם. איש אינו מנסה לפגוע בתפקיד האדיר שיש ליד בן-צבי, אבל החוק הזה הוא חוק אחר, ותפקידו הוא להנציח את גנדי. אני מציע שנתקדם במטרת החוק.
היו"ר אברהם פורז
נא להמשיך בקריאת נוסח הצעת החוק.
עו"ד מירב ישראלי
(4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 12(א), ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

סדרי עבודת המועצה הציבורית
5. (א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה וחברי המועצה הציבורית.
(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

הוצאות וגמול
6. חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.

תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה
7. (א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לא ליותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.
היו"ר אברהם פורז
בשביל מה צריך את ההפסקה הזאת? זה מיותר לגמרי. צריך לקבוע שכל שלוש שנים הוא יוכל לחדש את כהונתו. אם יש מישהו שיקדיש את חייו לדבר הזה, מדוע שלא יכהן?
עו"ד מירב ישראלי
אין בעיה, זאת החלטה של הוועדה. כך זה בחוק הרצל ובחוק ז'בוטינסקי.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שזה מיותר.
ענבל גבריאלי
אנחנו לא חייבים להנציח דברים לא הגיוניים מחוק הרצל ומחוק ז'בוטינסקי.
עו"ד מירב ישראלי
הרעיון היה שלא יהיה מישהו לנצח.
היו"ר אברהם פורז
למה לא? ייתכן שיש אדם שרואה בזה ייעוד. הרי לא חייבים למנות אותו.
עו"ד יעקב שפירא
אבל צריך לזכור שחלק מחברי המועצה הם לא חברי עמותה, הם עובדי מדינה.
היו"ר אברהם פורז
למה לי ליצור מכשול חוקי? האם הוא ישתלט על הדבר הזה? אני מבקש שתתקני בהתאם.
עו"ד מירב ישראלי
אני אמחק את הסיפא.
עו"ד יעקב שפירא
ההוראה היום גורמת לרענון. לפעמים יש מצב שממנים מישהו ושוכחים מזה.
היו"ר אברהם פורז
לפי זה, מזמן לא הייתי צריך להיות בכנסת, כי היו צריכים לרענן אותי.
עו"ד מירב ישראלי
בכל מקרה זה רק שלוש שנים.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שהוא ימונה לשלוש שנים, וניתן להאריך את תקופת כהונתו בכל פעם לשלוש שנים נוספות.
עו"ד מירב ישראלי
(ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;
(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
(ג) ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.
(ד) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

ניגוד עניינים
8. (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.
(ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו במועצה בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
היו"ר אברהם פורז
יש פה פירוט רב מדי, כגון ניגוד עניינים.
אריה אלדד
יש בזה טעם כלשהו. נניח שמישהו שם מחליט למכור את הספרייה יום אחד, והוא היורש.
היו"ר אברהם פורז
יש סעיפים כלליים של חובת נאמנות.
עו"ד מירב ישראלי
(ד) בסעיף זה -
"עניין אחר" - לרבות עניין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
"קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.

תוקף פעולות
9. קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
אורן מגנזי
האם זה לא משרת את מה שאמרת בהתחלה, במקרה שאין עוד עמותה?
אריה אלדד
עדיין אפשר לקיים את פעולותיה.
עו"ד מירב ישראלי
אפשר להוסיף פה סעיף (ב) ולכתוב את זה.
פרק ג'
יום זיכרון

10. (א) אחת לשנה, בל' בתשרי, יום הירצחו של רחבעם זאבי, יקוימו אירועי זיכרון להנצחת זכרו של רחבעם זאבי; ביום זה -
(1) יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בסמוך לקברו;
(2) במחנות צה"ל יוקדש זמן ללימוד פועלו;
(ב) חל ל' בתשרי ביום שישי, תוקדם פעילות ההנצחה ליום חמישי שלפניו.
אריה אלדד
מה קורה אם זה בשבת?
עו"ד יעקב שפירא
חישבנו ומצאנו שזה לא יכול לצאת בשבת.
עו"ד מירב ישראלי
פרק ד': פעולות חינוכיות–ערכיות ומלגות

מלגות
11. משרד החינוך התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ומורשתו של רחבעם זאבי בתחומי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, לפי כללים שיקבע שר החינוך התרבות והספורט.
רס"ן נעה אזולאי
אני מחיל החינוך, נציגת צה"ל. אני מבקשת להעיר לגבי סעיף 10, מחנות צה"ל. בדומה למה שדובר כאן קודם לגבי לימוד פועלו, כדאי אולי לציין באילו נושאים מדובר.
היו"ר אברהם פורז
אתם תקבעו.
אריה אלדד
קצין חינוך יקבע.
היו"ר אברהם פורז
תדברו על זה שהוא היה אלוף, על ההיסטוריה הצבאית שלו.
ענבל גבריאלי
כשם שעניין הטרנספר לא מוזכר בחוק ולא ייזכר במוסדות החינוך, כך גם בעניין מחנות צה"ל.
היו"ר אברהם פורז
גברתי היועצת המשפטית, אני מבקש שבנאום שאשא במליאה כשאציג את החוק ייאמר שלגבי מחנות צה"ל, הצבא יחליט בעצמו איך הוא מלמד את פועלו. זאת תהיה החלטה של הגופים הצבאיים.
אורן מגנזי
זה גם משתמע מהסעיף.
עו"ד מירב ישראלי
פרק ה': תקציב ותמיכות

תקציב
12. (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 11 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף
קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
(ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא תינתן תמיכה למוסד ציבורי אלא אם ליבת פעילותו היא הנצחת מורשתו וזכרו של רחבעם זאבי.
היו"ר אברהם פורז
זאת הוראה כללית?
עו"ד מירב ישראלי
זה כללי לגבי התמיכות.
היו"ר אברהם פורז
מי אומר שיש תמיכות?
עו"ד מירב ישראלי
בסעיף של הוצאה ציבורית יקבע ראש הממשלה על-פי מבחנים. זה הוויכוח שהיה לנו קודם בנושאים של הסיורים, מכון מחקר, מוזיאון, ספרייה ואתר הנצחה.
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע אם חובת הממשלה לתת תמיכה.
עו"ד מירב ישראלי
הרעיון בחוק הוא כן לעשות את זה.
אריה אלדד
בחוק לא כתוב, אבל יש הבנה שתהיה תמיכה.
אורן מגנזי
זאת הדרך שבה זה נעשה עד עכשיו. כשיש עמותות של ראשי ממשלה ונשיאים שהלכו לעולמם, הדרך היחידה של המדינה לתת להם איזשהו סוג של תמיכה להנצחתם היא באמצעות כספי תמיכה.
היו"ר אברהם פורז
אבל גוף כזה יכול לבקש תמיכה ללא כל קשר לחוק הזה.
עו"ד יעקב שפירא
בתנאי שיהיה מבחן תמיכה. החוק יוצר מחויבות ליצור מבחן תמיכה בנושא הזה. ללא החוק מבחן התמיכה – ברצותו נותן וברצותו מונע.
היו"ר אברהם פורז
איפה כתוב שחייב להיות סעיף תקציבי של תמיכה בעמותות?
עו"ד מירב ישראלי
בסעיף 12(א). אנחנו מפנים לסעיף 4(3), כי המועצה ממליצה לראש הממשלה, וראש הממשלה קובע את המבחנים.
אשר הלפרין
אבל העמותה בעצמה מקבלת תמיכה, אז היא יכולה להעביר תמיכות?
אריה אלדד
באופן תיאורטי ראש הממשלה יכול להחליט שתמיכת הממשלה היא שקל בשנה.
היו"ר אברהם פורז
בהנחה שהוא ייתן תמיכות לדברים דומים, כגון יד בן-צבי, תיטען טענת אפליה.
עו"ד יעקב שפירא
יד בן-צבי מקבל תקציב, זה היתרון שלו.
עו"ד שנית פנחסי-הראל
יד בן-צבי הוא תאגיד סטטוטורי.
אריה אלדד
ירדנו מהעניין של תאגיד סטטוטורי, אחרי דיונים ממושכים. אבל ההבנה היתה, שהתמיכה תיעשה באמצעות ראש הממשלה.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע, במקום לנסח בדרך הנגטיבית "על אף האמור לא תינתן תמיכה" לומר על דרך החיוב.
עו"ד מירב ישראלי
בסדר.
פרק ו'
שונות

ביצוע ותקנות
13. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
היו"ר אברהם פורז
מדוע צריך את הוועדה? מספיקה החלטה של ראש הממשלה.
ענבל גבריאלי
היום ראש הממשלה, לשמחתי, הוא בעד החוק הזה. בעתיד יכול להיות ראש ממשלה עם דעות אחרות.
היו"ר אברהם פורז
אם ראש הממשלה רוצה להתקין תקנות, הכנסת לא יכולה לעשות כלום.
אריה אלדד
ואם הוא לא רוצה לתקצב?
ענבל גבריאלי
לכן בכל מקרה זה יצטרך לעבור בוועדת החינוך, אם הוא לא ירצה לתקצב.
עו"ד מירב ישראלי
זה רק תקנות לצורך ביצוע החוק.
עו"ד יעקב שפירא
רק אם הוא מתקין תקנות הן מגיעות לאישור.
ענבל גבריאלי
זה אחרת כאשר זה מכוח חוק וזה טעון אישור של הוועדה.
היו"ר אברהם פורז
אלה סדרי עבודה ונהלים.
אורן מגנזי
סעיף התקנות קיים כמעט בכל חוק, שהשר הממונה רשאי להתקין תקנות. בשני חוקים שחוקקו עד עכשיו, ז'בוטינסקי והרצל, לא נזקקנו לדבר הזה. אני לא מעריך שנזדקק לזה גם כאן. זה בדרך-כלל אם ראש הממשלה רוצה לקבוע סדרי עבודה למועצה.
היו"ר אברהם פורז
הרי ייתכן שיושב-ראש ועדת החינוך הוא אדם שמתנגד לזאבי והוא יתקע את התקנות האלה עד אין קץ, מדוע אתם צריכים את זה?
אורן מגנזי
לנו אין התנגדות שזה יהיה בלי הוועדה.
היו"ר אברהם פורז
אם כך, אין צורך באישור הוועדה.
עו"ד מירב ישראלי
תחילה ותחולה
14. (א) תחילתו של חוק זה, למעט פרק ב', מיום פרסומו.
(ב) עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3 בפרק ב'.
(ג) תחילתם של סעיפים 4 עד 9 בפרק ב' מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) סעיף 12(א) יחול החל משנת הכספים 2006 ואילך.
היו"ר אברהם פורז
זה נוסח הצעת החוק. יש הצעות להסתייגויות. כל הצעה מובאת לוועדה, הוועדה מחליטה אם לקבל אותה. היה והיא לא מקבלת אותה, היא הופכת להסתייגות. כך התקנון קובע.
עו"ד מירב ישראלי
ההצעות הן של חברי הכנסת עזמי בשארה, ג'מאל זחאלקה וואסל טאהא. חלקן לא רלוונטיות, כי הן על הנוסח הכחול.

סעיף 1 הוא סעיף המטרה. הם רוצים במקום "מורשתו" שיבוא "מורשת הטרנספר".
היו"ר אברהם פורז
דחינו את ההצעה, ויש לרשום אותה כהסתייגות.
עו"ד מירב ישראלי
ההצעה לסעיף 5 להצעת החוק היא לא רלוונטית. הם מנסים לשנות את שם העמותה, עמותת מור"ג, מורשת גנדי, דבר שבכל מקרה אי-אפשר לעשות.

הסעיף היחידי שנשאר מהסעיפים שהם ביקשו להסתייג עליהם זה סעיף התקציב. הם רוצים לבטל את הסעיף של התקציב.
היו"ר אברהם פורז
על דעת כולם, אנחנו דוחים את ההצעה ורושמים אותה כהסתייגות.
עו"ד מירב ישראלי
סעיף 43 הוא כבר לא רלוונטי, כי זה נוגע למרכז.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו סיימנו את הכנת החוק. בשבוע הבא תקבלו הודעה באיזה יום ובאיזו שעה תתקיים ההצבעה. אז גם יהיה מונח הנוסח הסופי, וכל אחד יביא את תומכיו.
ענבל גבריאלי
האם אפשר לקיים הצבעה מחר?
היו"ר אברהם פורז
במהלך הישיבה אמרתי שאתן התרעה של יומיים-שלושה. תודה רבה.הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים