ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/06/2005

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים