ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/06/2005

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים