ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/06/2005

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים)(תיקון), התשס"ה 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים