ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/06/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס' 17) (הגבלת תקופת כהונה של מנהלי מחלקות בבתי חולים ציבוריים) , הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם) (תיקון מס' 17) (הגבלת תקופת כהונה שלמנהלי מחלקות בבתי חולים ציבוריים), התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים