ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/06/2005

צו פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום)(החלת הזכאות למעון יום) (מס' 2), התשס"ה 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים