ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/06/2005

הצעת חוק המועצות האזוריות (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים