ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/06/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 32), התשס"ז-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים