ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/06/2005

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס' 21), התשס"ה 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים