ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/06/2005

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - ניהול פרוטוקול על ידי ועדה מקומית), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים