ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/06/2005

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי קייטנות)(תיקון)התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי קייטנות) (תיקון)

12
ועדת החינוך, התרבות והספורט
1.6.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 450
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, כ"ג אייר התשס"ה, (1 ביוני 2005), שעה 09:00
סדר היום
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי קייטנות) (תיקון) התשס"ה – 2005.
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר
גאלב מג'אדלה
משולם נהרי
יולי תמיר
מוזמנים
אשר גרנר - ממונה רישוי עסקים, משרד הפנים
דבי סולו - לשכה משפטית, משרד הפנים
עו"ד אריאל כהאן – לשכה משפטית, משרד המשפטים
אילנה מישר - סגנית היועצת המשפטית, משרד הבריאות
שלום גולדברגר - מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
יקי גוב ארי - נציג הסתדרות המורים
ערן גלזר - רכז ביטחון ובטיחות, מועצת תנועות הנוער
יוני בן דוד - יו"ר ועדת המפעלים, מועצת תנועות הנוער
ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד
יוסי לוי - מנהל תחום נוער וקהילה, משרד החינוך, התרבות והספורט
שלמה דהן - מפקח ארצי על הקייטנות, משרד החינוך, התרבות והספורט
אפרים יפהר - סגן בכיר ליועצת המשפטית, משרד החינוך התרבות והספורט
צילה בר- לב - עוזר סמנכ"ל, מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס


צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי קייטנות) (תיקון) התשס"ה-2005
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה בנושא בקשתו של שר הפנים לקבל את אישורה של הוועדה לפטור מחובת קבלת רישיון עסק, קייטנות המנוהלות על ידי אירגונים או גופים ויש לנו פה את רשימת הגופים שמונחת בפניכם. מדובר בתנועות נוער שרוצות לקיים קייטנה עד כמה שאני מבין, ושתהיינה פטורות מחובת רישוי עסק להפעלת קייטנה. מי מטעם משרד הפנים פה? בבקשה?
אשר גרנר
שמי אשר גרנר ואני ממונה על רישוי עסקים מטעם משרד הפנים ומשמש כיושב ראש וועדה לפטורים בעקבות דרישות בעבר שביקשו גופים לפטור אותם מרישוי עסק. בעבר דנו בנושא, חלק מהבקשרות לא אישרנו, רוב הגופים הפרטיים, ומספר גופים, חמישה במספר, אישרנו . מדובר על רשות מקומית, מדובר על בתי ספר, מדובר על גני ילדים, מדובר על אקי"ם ומדובר על מתנ"סים עירוניים שיש להם זיקה לרשות המקומית. אלו חמש הגופים שיש להם פטורים מרישוי עסק. פנו אלינו במהלך השנים גופים נוספים לקבלת פטור ולא אישרנו. בעבר פנינו לוועדת החינוך, בזמנו ישב חבר הכנסת אורלב כיושב ראש, ביקשנו פטור לתנועות הנוער ושוב למתנ"סים הוועדה הזאת לא אישרה את הבקשה מסיבה פשוטה שיושב הראש לא שוכנע שמולאו כל היבטי הבטיחות מבחינת אותן תנועות הנוער, ואכן כפי שעלה באותו דיון למעשה משכנו את הבקשה ולמעשה לא דנו בה.
היו"ר אברהם פורז
אז מי מפקח היום על קייטנות?
אשר גרנר
אומר לך כיצד ההליך מתבצע. יש סמכות לשר הפנים באישור ועדת החינוך לפטור קייטנות אם שוכנעו שייתר הדברים אכן מולאו. מבחינת ההליך של הרישוי היום, אם מישהו מגיש בקשה, מגיע לרשות המקומית, הוא מצרף טפסים על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בהיבט של בטיחות וביטחון ומגיש טפסים לרישוי עסקים, מעבירים את זה לגורמים כמו כיבוי אש, כמו הנדסה כמו אישור חינוכי של משרד החינוך שבודק את היבטי הבטיחות והביטחון ואז הרשות המקומית, לאחר שהיא מקבלת את האישור את התוכניות החינוכיות,
היו"ר אברהם פורז
טוב, את זה אנחנו יודעים. אתם לא בנויים לפקח על קייטנות נכון? זה מה שאתה אומר לי.
אשר גרנר
לא, התשובה היא אחרת. ברגע ששוכנענו שיש מערך שהוא לא בירוקרטי בהליך רישוי עסקים והוא קיים וישנו ונותן את המענה, אז לכן אנחנו יכולים לבוא ולומר בלב שלם, לפטור אותם.
היו"ר אברהם פורז
מי מפקח על הקריטריונים למתן המענה?
אשר גרנר
המענה הוא כזה. יש גורמים של משרד החינוך אשר באים ומפקחים בהיבטי הבטיחות ויש גורמים שמשרד החינוך הכשיר בהיבטי הביטחון.
היו"ר אברהם פורז
אבל אז זה הופך לדבר וולונטרי, כי ברגע שאתה נותן פטור מהחוק, ירצו יפקחו, לא ירצו לא יפקחו. זאת אומרת, כל מטרת החוק שיהיה איזשהו פיקוח היא סטטוטורית,
אשר גרנר
כבוד יושב הראש, במהלך השנה, ואני חושב שפה יוסי לוי אחראי בתחומו בתחום הזה יוכל להוסיף, במהלך השנה אותן תנועות נוער עובדות כל השנה, על פני כל השנה יש להן את הפיקוח שלהן, כל השנה הן בשליטה. מה יום מיומיים? מה שונה במשך השנה כאשר כל המהלך הזה עובד לבין הקיץ?
היו"ר אברהם פורז
אתה אומר, מה ההבדל אם הוא מוציא את הילדים האלה לפעילות X או שזה קייטנה?
אשר גרנר
הפעילות היא באותו מקום ונערכת כל השנה, זה רק פעילות המשך. ואז אמרו, בקייטנה כן צריך רישוי. זה נשמע קצת מגוחך. במהלך כל השנה מתקיים המהלך ובסוף השנה לא מתקיים.
היו"ר אברהם פורז
מי המציא את הדבר הזה? את החוק הזה?
אשר גרנר
זה בא מתוך כך שבזמנו היו הקייטנות, אני חושב שעו"ד אפריים יפהר יכול להסביר יותר טוב.
היו"ר אברהם פורז
מי אדוני?
אפריים יפהר
שמי אפריים יפהר ואני סגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד החינוך. החוק הזה נוצר כהצעת חוק פרטית של חברת הכנסת דאז נאוה ארד כשהבסיס היה הנושא של קייטנות אש"ף מה שאז קראו, כלומר קייטנות בהן הייתה פעילות שהיה בה משום חוסר נאמנות למדינת ישראל. אז הייתה הצעת חוק פרטית שהתקבלה כחוק ב-1990 שבעצם באה לגרום לכך שתוכן התוכנית או הפעילויות של הקייטנה יהיו קודם כל נתונות לבדיקה ולפיקוח של משרד החינוך לפני שניתן רישיון לקייטנה לפעול. זה הבסיס המהותי. דבר שני, הייתה חובה כללית לגבי רישוי הקייטנה על פי חוק רישוי עסקים. זהו למעשה הבסיס.
היו"ר אברהם פורז
הבינותי. ועכשיו למשל יש פה כל מיני תנועות שכולם בטוחים שהם מה זה ציוניים לעלה. ראיתם את הרשימה? רבותי, אני רוצה לומר משהו. אני צריך לעשות הפסקה של כרבע שעה כי אני צריך להצביע בוועדת הכנסת, יש שם עניין של הסרת חסינות וזה דבר שאני לא יכול לבקש מחליף. אז אני אבקש את סליחתכם וניפגש בעוד מספר דקות, יש לנו זמן עד 11. תודה.
היו"ר אברהם פורז
שלום לכולכם, אנחנו מחדשים את הישיבה, מי לא קיבל רשות דיבור בתקנות, בבקשה יצחק קדמן.
יצחק קדמן
אני אנצל את ההזדמנות לברך את היושב ראש החדש של ועדת החינוך ולאחל לך בהצלחה. אני רוצה להקדים ולומר, אנחנו מאוד בעד תנועות הנוער והעבודה שהן עושות. הלוואי ויותר ילדים היו מאורגנים במסגרות האלה של תנועות הנוער, הן עושות עבודה נפלאה. יחד עם זה אני חושב שאסור להסכים לוותר על הכלי החוקי היחידי שיש בפיקוח על קייטנות היום.
היו"ר אברהם פורז
רק המפקח אין לו יכולת לפקח. רישוי עסקים זה לא אכסניה נכונה לדבר הזה. מה לעשות? זה פיקוח על נייר.
יצחק קדמן
אני מסכים אתך במאה אחוז. הפיקוח הזה היה צריך להיות בחוק נפרד. והחוק היחידי שיש שציטטת אותו קודם,
היו"ר אברהם פורז
נו, תיזמו חוק, אתם אנשים אנרגטיים, תיזמו חוק ראוי.
יצחק קדמן
אז אנחנו ניזום חוק אבל עד שיהיה חוק זה כרגע המכשיר היחידי שמשמש בפיקוח. אני רוצה להגיד לך אדוני היושב ראש. אנחנו בקיץ שעבר ביחד עם ועדת זכויות הילד של הכנסת עשינו סיור בקייטנות בירושלים ובהן גם בקייטנות של תנועות נוער, היינו בקייטנה של הנוער העובד בגילה וגם בקייטנות פרטיות וגם בקייטנות עירוניות של חברת המתנ"סים העירונית. מה שראינו שם היה קטסטרופה. בחלק מהמקרים היו בעיות בטיחות קשות מאוד. בכל הקייטנות, אלה שהועסקו שם הועסקו שלא כדין מפני שהיום יש חוק שאוסר העסקה לפני שאתה מקבל אישור שהאיש אין לו עבר פלילי בתחום עברות המין. החוק הזה מזכיר קייטנות במפורש, נמצאות ברשימה. בכל המקומות בהם ביקרנו הם לא ידעו אפילו מה אנחנו שואלים, הם לא ידעו על החוק. אני מאוד חושש שברגע שחלק מהקייטנות תהיינה פטורות מחוק רישוי עסקים זה אומר שהן פטורות לחלוטין מכל פיקוח שהוא כי אין חוק אחר.

גם אם יש חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, חוזר מנכ"ל אין לו תוקף של חוק, הוא בוודאי מאוד בעייתי כאשר לא מדובר בעובדי משרד החינוך ולכן, אם אין דרך שתחייב את ההקפדה על כל הדברים שמבטיחים את בריאותם, בטיחותם ושלומם של הילדים בקייטנות, וכפי שאמרת, זה עקום באמצעות חוק רישוי עסקים, אבל כל עוד אין תחליף אחר אני חושב שאסור להסיר את המגבלה האחרונה שיש.
היו"ר אברהם פורז
תודה, אדוני בבקשה.
יוני בן דור
שמי יוני בן דור, אני מהנוער העובד ואני מייצג פה את מועצת תנועות הנוער בעצם את כלל תנועות הנוער. ראשית לגבי ההערה של חוק הטרדה מינית, אני מזכיר לך שזה החל מגיל 18. ולעצם העניין. תנועות הנוער מפעילות במהלך כל השנה כרבע מיליון חניכים במדינת ישראל. אין שום הבדל בין הפעילות שאנחנו עושים בחנוכה, בסוכות, בסופי השבוע ובמהלך השנה לבין הקייטנה המדוברת. הסיפור הזה, הדרישה מאיתנו להציג רישיון עסק בקייטנות
היו"ר אברהם פורז
אז אל תקרא לזה קייטנה ויצאת ידי חובה, קרא לזה פעילות.
יוני בן דור
יש לנו בעייה עם הורי החניכים, אנחנו ניחשב אצלם עבריינים. מדובר פה בפעילות של כל השנה. מדובר במערך שבודק אותנו במהלך כל השנה, גם את התכנים החינוכיים שלנו, גם את מערך הביטחון שלנו וגם את מערך הבטיחות שלנו,
היו"ר אברהם פורז
מי בודק אתכם?
יוני בן דור
משרד החינוך עם כל אחד בתחומו באגפים השונים.
היו"ר אברהם פורז
משרד החינוך בודק אתכם גם בהיבטים הבטיחותיים?
יוני בן דור
בוודאי. יש לי פה רשימה שהוכנה
היו"ר אברהם פורז
מי פה ממשרד החינוך?
יוסי לוי
אני.
היו"ר אברהם פורז
זה נכון?
יוסי לוי
זה נכון.
היו"ר אברהם פורז
מה אתה אומר, איך אתם מפקחים?
יוסי לוי
אנחנו מפקחים באמצעות האגף לביטחון ובטיחות במשרד באמצעות אנשיו ברשויות המקומיות. הקב"טים והאחראים על הביטחון ובטיחות ברשות המקומית זה סוג אחד של בדיקה, והסוג השני של בדיקה הוא באמצעות יועצי בטיחות המוכרים ומאושרים על ידינו על ידי אגף הבטיחות ומחייבים את התנועות
היו"ר אברהם פורז
מה הסנקציה לגבי תנועת נוער שגיליתם בה ליקוי?
יוסי לוי
היא נסגרת.
היו"ר אברהם פורז
התנועה כולה?
יוסי לוי
אתה מדבר עכשיו על כל השנה?
היו"ר אברהם פורז
לא, אני שואל מה הסנקציה? למשל מחנות העולים, הלכתם וגיליתם שאחת הקייטנות לא בסדר, מה עושים?
יוסי לוי
הקייטנה נסגרת, מיידית ואני אגיד לך למה.
היו"ר אברהם פורז
איך אתם סוגרים?
יוסי לוי
אנחנו מבקשים מהם לסגור. אני אציג לך משהו שיפליא אותך. הרבה יותר קל לנו לבוא לתנועת נוער ולומר, הקייטנה שלכם לא תקינה, תסגרו אותה, מאשר לבוא לקייטנה אחרת שהיא לא של תנועות הנוער ולא נתמכת על ידי משרד החינוך ואנחנו באים לקייטנות ומבקשים סגירה.
היו"ר אברהם פורז
היו לכם מקרים שביקשתם לסגור?
יוסי לוי
היו לנו מקרים למשל ביפיע, ובכמה מקומות שדרשנו סגירה וזה לקח, אתה יודע, כל הקייטנה היא 18 יום, זה לקח לנו בשיניים 5 ימים עד שהקייטנה נסגרה, לפני שהייתה קייטנה של חוות סוסים שאני אישית הגעתי עד לשם
היו"ר אברהם פורז
מי הפעיל אותה ביפיע?
יוסי לוי
העירייה בעצם אחת העמותות.
היו"ר אברהם פורז
הרי כרגע לא מדובר על לבטל את החוק, מדובר על זה שרשימה של תנועות נוער מפעילה קייטנות, מה הסנקציה שיש לך אם בתנועה מסויימת הקייטנה לא תקינה?
יוסי לוי
אני אגיד לך. לי הרבה יותר קל, לכן גם בוועדה הבין משרדית נתתי את החבל הארוך הזה. לי יש את השליטה השנתית על תנועות הנוער, הרי הם נתמכים על ידי מדינת ישראל בתקציבים לפעילות שנתית לאורך כל השנה.
היו"ר אברהם פורז
אתה ראית את הרשימה? כל ה- 21 תנועות נוער אלו מקבלות כסף מכם?
יוסי לוי
אני אישרתי אותה. 18 תנועות לא 21. סך הכל יש 18 תנועות נוער שנתמכות על ידינו במשך כל השנה,
היו"ר אברהם פורז
הבנתי, אז הסנקציה היא שיש לך גם ברז כסף שאתה יכול לסגור להם.
יוסי לוי
יש לי ברז כסף וגם ברז היכרות, לא רק כסף.
היו"ר אברהם פורז
יוני בן דור מהנוער העובד והלומד, אתה יכול להמשיך, אבל אחרי מה שאמר איש משרד החינוך אתה רוצה להגיד משהו? אין צורך, נכון?
יוני בן דור
נכון.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, טלגרפית בבקשה.
אילנה מישר
אני אילנה מישר ממשרד הבריאות. אנחנו נמצאים בשיחות עכשיו עם נציגי המשרדים האחרים על העיקרון שזה קייטנת המשך בדיוק באותם התנאים שמתקיימים במשך השנה, אין לנו בעיה עם זה המצב הזה לא נותן ביטוי למה התנאים, ומבחינתנו התנאים הכי לקויים לא מעניינים אותנו, מה שמעניין אותנו כמשרד הבריאות זה התנאים הפיזיים שזה מקום מבנה,
היו"ר אברהם פורז
אז תבואו בדברים עם משרד החינוך ושהם ישגיחו גם על הבריאות.
אילנה מישר
אבל לדעתנו אנחנו חייבים לתת לזה ביטוי בצו עצמו וזה לא יהיה בהסכמות ג'נטלמניות שזה יהיה כפוף לצו שצריכים לשמור על אותם התנאים הפיזיים, וגם לגבי מזון,
היו"ר אברהם פורז
הם מסכימים לזה דרך אגב, אבל אין דבר משפטי כזה. או שהם צריכים לפי רישיון עסקים או שהם לא צריכים. אתם יכולים לבוא בדברים עם משרד החינוך ולהתנות שלפני שהם נותנים כסף שיקפידו על נושאי בריאות.
אשר גרנר
אפשר להכניס את זה בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
יוסי לוי
אנחנו מסכימים לזה.
היו"ר אברהם פורז
הגברת בבקשה.
צילה בר-לב
שמי צילה בר- לב ואני ממרכז השלטון המקומי. קודם כל אנחנו משתאים שלא הזמינו אותנו לדיוני הוועדה הבין משרדית לנושא כל כך מרכזי ואקוטי מבחינתנו. ולעצם העניין. אנחנו בהחלט בדקנו ומוכנים שיהיה שחרור מרישיון עסק, אבל יש שני תנאים שחסרים לנו מאוד שכן מחוייבות בהן קייטנות שכן צריכות רישיון עסק. מדובר על מהנדס העיר ועל כיבוי אש. אלו שני דברים שלא כתובים בצו העוסק בתנועות נוער ואלו שני נושאים שלא בטוח שהם מטופלים במשך השנה ולכן מבחינתנו מאוד חשוב לתת את הדעת,
היו"ר אברהם פורז
אבל אין חצי. או שזה חייב רישוי עסק לפי חוק רישוי עסקים או שזה לא חייב. אם זה לא חייב אז יש פיקוח מסוג אחר.
צילה בר-לב
יש פנייה ממילא למחלקת החינוך שצריכה להביא את האישורים ממשרד החינוך,
היו"ר אברהם פורז
אבל אם אתם אומרים שיש תנאים כאלה אז אי אפשר לבטל את חובת הרישוי עסק.
צילה בר-לב
אותם שני דברים לא כתובים, לכן אם זה עניין שהניהול מחייב
היו"ר אברהם פורז
הבינותי, מי עוד לא דיבר. כולכם תדברו אל תדאגו.
יקי גוב ארי
שמי יקי גוב ארי, אני כאן עם שני כובעים. בשביל הגילוי הנאות אני נציג הסתדרות המורים, אני איש חינוך ואני מנהל קייטנות 32 שנים. אני רוצה להתייחס לשני היבטים, אחד זה הפטור מרישוי עסקים עצמו שאני חושב שהוא מיותר, צריך להוריד את רישוי העסקים ולהשאיר את הפיקוח, שיהיה פיקוח אפילו צמוד יותר של משרד החינוך על הקייטנות של תנועות הנוער.
היו"ר אברהם פורז
בקיצור, אתה תומך בשחרור מרישיון העסק.
יקי גוב ארי
אני בעד שחרור, אבל אני רוצה בהזדמנות הזאת לטעון נגד הליך הרישוי של קייטנות בכלל.
היו"ר אברהם פורז
אל תטען כי זה לא ענייננו כרגע. יש פה רשימה של תנועות נוער שמבקשים לגביהן פטור מרישוי. זה הנושא העומד על סדר היום. אנחנו לא מרחיבים, אתה הבעת תמיכה בדבר הזה.
יקי גוב ארי
אני אסביר גם למה.
היו"ר אברהם פורז
אין צורך.
יקי גוב ארי
חשוב מאוד. ברשותך במשפט אחד. מחייבים לפעמים את הקייטנה לשלם פעמיים על אותו דבר שפשוט בלתי נסבל. לדוגמא,
היו"ר אברהם פורז
אבל גם זה לא ענייננו, מה אנחנו יכולים לעשות?
יקי גוב ארי
תהליך רישוי עסקים מקשה מבחינה כספית, מקשה מבחינת התהליכים הבירוקטיים וכו'.
היו"ר אברהם פורז
תודה רבה. כן אדוני.
אפריים יפהר
אני רוצה רק להביא לידיעת הוועדה שמשרד החינוך יזם גם תיקון בתקנות הקייטנות בקשר לרישוי ופיקוח, תברואה וכדומה, שהתקנות האלה מיועדות לכלול בתחומן גם את מוסדות נוספים. כרגע זה נמצא בטיפול בינינו לבין משרד המשפטים, אני מאוד מקווה שבזמן הקרוב נקיים דיון. ועוד נקודה אחת אם אפשר. הועדה הבין משרדית שקיימת, ההוראות שלה גם פורסמו בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך, קבעה בזמנו שתנאי מוקדם לקבלת פטור זה חתימה על ידי מי שמקבל את הפטור, על מסמך שבו הוא מקבל על עצמו את התנאים של הבטיחות, של התברואה והפיקוח של הגופים הרלוונטים כאילו שהוא היה בר רישיון.
היו"ר אברהם פורז
ברור. רבותי. אנחנו הגענו לסוף הדיון. אני רוצה לומר שאני חושב שאנחנו צריכים לקבל את בקשת הפטור והסיבה היא, לפחות לפי ההסבר שקיבלנו כאן, משרד החינוך מפקח על הקייטנות באמצעות הכלים שיש לו, ומדובר בקייטנות של תנועות נוער מוכרות ואין הבדל מהותי, נכון שקייטנה מוגדרת בחוק כמקום שבו מתקיימת פעילות יום יומית מאורגנת, אגב לדעתי אחת הפרשנויות היא שאם בשבת אין פעילות אז זו בכלל לא קייטנה כי זה בכלל לא יום יומי. וביום שישי אין פעילות, מספיק שעושים הפסקה.
אפריים יפהר
כתוב שם פעילות יום יומית במשך מספר ימים, זה שלושה ימים לפחות.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שאם תנועת נוער עושה פעילות כזאת נניח פעמיים בשבוע, ובתקופת החופשה חמישה ימים בשבוע , אין בזה דבר מהותי. דבר שני, הרשויות המקומיות במשרד הפנים אינן ערוכות לטפל בזה, זה נושא חינוכי מובהק שמשרד החינוך צריך לטפל בו ולכן אני חושב שבקשתו של שר הפנים לפטור את תנועות הנוער האלה שנמצאות פה ברשימה, כל תנועות הנוער המוכרות, היא דבר במקומו. מישהו מחברי הכנסת רוצה להעיר משהו?
אילנה מישר
לדעתנו כדי למזער את הנזק מבחינה בריאותית ולשמור על מינימום של תנאים, לדעתנו צריכים לפחות להגיד שלא יוגש באותן הקייטנות שמקבלות את הפטור מזון מוכן,
היו"ר אברהם פורז
יש לי בכלל סמכות כזאת?
מירב ישראלי
תראה, בעיקרון היום בצו רישוי העסקים שאנחנו מתקנים אותו, שהפטור, קייטנת המשך מוגדרת, לא כל קייטנה של הגופים האלה פטורה, רק קייטנת המשך פטורה. זאת אומרת, אם הגופים האלה מקיימים קייטנה שהיא לא קייטנת המשך, הם לא יהיו פטורים. זאת אומרת, הגדרה של קייטנת המשך היא קייטנה שמקיים אירגון או גוף מהמפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של האירגון או הגוף. מה שהם רוצים, אני פשוט מנסה להסביר מה משרד הבריאות מעוניין, הוא מעוניין להכניס לצו הגדרה של הקייטנה בצורה כזאת שתחריג פעילויות מסויימות, כדי שלפחות רק הקייטנות שלא נותנות נאמר, אוכל חם או משהו כזה, יהיו פטורות. כלומר התיקון יהיה בצו ואז הפטור יחול רק על קייטנות מסויימות. זה מה שמשרד הבריאות מבקש.
אשר גרנר
ולמה שהתיקון לא יהיה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך?
מירב ישראלי
אני אומרת את זה גם על דעת משרד המשפטים, פשוט הנציג שלהם היה צריך ללכת לישיבה אחרת.
היו"ר אברהם פורז
למה, משרד הבריאות חושב שכל הגופים המוכרים האלה לא יודעים להכין אוכל?
מירב ישראלי
לא, הבעיה היא שאין פיקוח, לא יהיה פיקוח על התברואה,
היו"ר אברהם פורז
אז שיילכו למשרד החינוך ויגידו שתנועת עזרא הרעילה את את החניכים ושלא ייתנו להם כסף ויסגרו אותה.
מירב ישראלי
אני רוצה לסיים את דברי, אני אומרת את זה גם על דעת משרד המשפטים שכרגע לא כאן, הוא היה צריך ללכת לדיון אחר.
היו"ר אברהם פורז
כל המשרד בדיון? כל הפרקליטים? כולם הלכו? לא נותרו פרקליטים במשרד המשפטים, את כולם נשא האור.
מירב ישראלי
ברגע שזה לא יהיה בצו הסנקציות לא יחולו. בחוזר מנכ"ל הן יחולו אבל אין שם סנקציה. לכן אני רק מזהירה שאם זה לא יהיה בצו לא תהיה סנקציה על פי חוק.
גאלב מג'אדלה
כמי שהדריך בתנועת נוער, יש פה אי הבנה אני חושב. הנושא של אוכל יש בזה היבטים אחרים לפי דעתי, לא רק של משרד הבריאות בגלל שיש פטור, אז כדאי שהנושא ייבדק.
היו"ר אברהם פורז
אני אומר רק דבר אחד. הרישוי עסקים לפי מה שנראה פה זה לא הכלי המתאים. משרד החינוך מתקצב את התנועות האלה, יש לו אפשרות לסגירת הברז של הכסף, זאת הטריטוריה, חוק רישוי עסקים זה לא הכלי הנכון. לכן אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד לאשר את הצו? מי נגד? אין נגד. אושר פה אחד. גאלב, אתה בעד שר הפנים אופיר פז פינס, הוא ממפלגתך, אני דווקא מהאופוזיציה אבל הפעם אני בעד. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים