ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/05/2005

כוונת המשרד להקים גני ילדים בבתי הכלא בתקופת התנתקות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים