ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/05/2005

תקנות האגודות השיתופיות (ניהול ובקרת חשבונות) (תיקון), התשס"ה - 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים