ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/05/2005

תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי תפקידים שהנציב רשאי לאצול להם סמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים