ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/05/2005

מעקב הועדה על יישום תקנות המים (מניעת זיהום מים) שימוש בבוצה וסילוקה, התשסג-2002

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים