ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/05/2005

תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב)

2
ועדת הכלכלה
24.05.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 409
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ט"ו באייר התשס"ה (24.05.2005), בשעה 09:30
סדר היום
תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן -היו"ר
דוד טל
מוזמנים
עו"ד עדה וייס -סגן היועמ"ש, משרד התחבורה
שאול מרידור -משרד האוצר
עו"ד עודד ברוק -סגן יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים
יעל נבון -יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים
פקד רוני לוינגר -קצין תביעות באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים
חיים מלאך -מנכ"ל איגוד המוסכים
יהודה צרפתי -איגוד המוסכים
מקסים אלאלוף -איגוד המוסכים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום

תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004
היו”ר אמנון כהן
שלום, אני פותח את הישיבה בנושא תקנות התעבורה. בבקשה תציגו את הנושא.
יעל נבון
ב-21 למאי 2004 נכנס לתוקף תיקון לפקודת התעבורה, שקבע שדוח תנועה שמקבל הנהג יכלול גם את מספר את הנקודות הנלוות לעבירה במידה והוא יורשע. החוק גם הסמיך את השר לביטחון פנים לקבוע תקנות בדבר דרכים נוספות ליידע את הנהג על הנקודות שנלוות לעבירה.
אתי בנדלר
זה חוקק בשנת 2002 ונכנס לתוקף בשנת 2004.
היו”ר אמנון כהן
כלומר, משנת 2004 ועד היום אנשים היו צריכים לקבל דוח עם דיווח על הניקוד בגין העבירה שאותה הוא עבר.
יעל נבון
כן. בפועל, משנת 2004 המשטרה התחילה להכניס בדוחות הפניה למענה קולי.
היו”ר אמנון כהן
החוק אומר שהאזרח יקבל דוח שבו יצוין כמה ניקוד הוא צבר בגין אותה עבירה. האם זה מבוצע משנת 2004?
יעל נבון
הניקוד עצמו לא מצוין על הדוח.
דוד טל
למה?
היו”ר אמנון כהן
למה?
דוד טל
למה המשרד לביטחון פנים שהוא אמון על קיום החוק אינו מקיים את החוק?
עודד ברוק
מסיבות מאוד טובות.
דוד טל
האם אתה תקבל תשובה כזו מאותו אזרח שעבר עבירה? אדוני הפקד, האם זו תשובה שתקבל מאזרח שעבר על החוק?
עודד ברוק
במקום זה המשטרה מציינת מספר טלפון של מענה קולי.
דוד טל
מי שמך? הבית הזה קבע חוק, ואתם צריכים לבצע את מה שהבית הזה החליט ולא את מה שאתם רוצים.
רוני לוינגר
כתוב בחוק שהשר יוסמך לקבוע דרכים אחרות.
דוד טל
באישור ועדת הכלכלה. בינתיים הוא לא קיבל את אישור ועדת הכלכלה. באין אישור של ועדת הכלכלה, הוא עובר על החוק. זה מה שעושה השר גדעון עזרא, וזה חמור מאוד.
היו”ר אמנון כהן
בואו נדבר קודם כל על העובדות. החוק קבע כי משנת 2004 יצוין על גבי הדוח הניקוד המתלווה לעבירה. זו עובדה. כך זה היה צריך להיות ולא עשיתם את זה. אם עכשיו תפסת מישהו נוסע באור אדום והוא אומר לך שהוא ממהר לקחת את אשתו לבית החולים, אתה אומר לו שהוא יכול היה למות עכשיו. אלה הנימוקים.
דוד טל
יש לי שאלה ליועצת המשפטית. האם אנחנו יכולים לומר שכל הדוחות הללו שניתנו לאזרחים מבוטלים, מפני שהחוק לא קוים כפי שהיה צריך להיות מקוים?
אתי בנדלר
לא. בשום פנים ואופן לא הייתי אומרת שזה פוגע בחוקיותם של הודעות תשלום הקנס שקיבלו האזרחים. יחד עם זאת, אני מוכרחה להביע את תמיהתי על כך שדווקא המשרד לביטחון הפנים לא מקיים את הוראות החוק.
עודד ברוק
אני רוצה להסביר מה בדיוק נעשה ולמה זה נעשה. מה שנעשה בפועל, הוא שאנחנו על הדוחות עצמם ציינו מספר טלפון שאפשר להתקשר אליו.
היו”ר אמנון כהן
אני רוצה לראות דוח כזה לדוגמא.
דוד טל
אני כרגע לא רוצה להתייחס לדרך הזו של ציון מספר טלפון. יכול להיות שזה טוב ויכול להיות שזה לא טוב, אבל אתם רושמים את זה בלי סמכות ובלי רשות. על זה אני מתקומם. האם אני מחויב בכסף ברגע שאני מחייג למספר הזה?
עודד ברוק
כן.
דוד טל
למה אתה רוצה להטיל עלי תשלום של עוד 30 או 40 אגורות, רק בגלל שיהיו לך חיים יותר קלים, רק בגלל שאתה לא מקיים את הוראות החוק?
עודד ברוק
זה כדי למנוע אפשרות של טעות בעת רישום החוק.
דוד טל
למה אתה לא רגיש גם לאפשרות ששוטר יטעה בסכום הקנס, ואתה רגיש רק למה שנוח לך?
אתי בנדלר
אדוני היו"ר, מנהלת הוועדה מנסה לארגן שיחת טלפון למספר הזה, ולכן לא שמעת את השאלה שנשאלה. נשאלה השאלה, מדוע הם לא פועלים בהתאם להוראות החוק, בדרך שנקבעה בחוק עצמו.
לאה ורון
אנחנו רואים כי המענה הקולי עונה מיד.
רוני לוינגר
הוא מבקש מאיתנו להקיש את מספר סמל העבירה ואז נותן את הניקוד שנקבע בחוק לצד אותה עבירה.
היו”ר אמנון כהן
אני לא מבין מה הבעיה לכתוב את זה ישירות על הדוח.
עודד ברוק
כאשר שוטר נמצא בשטח וצריך לרשום את זה, יכולות להתרחש טעויות.
אתי בנדלר
האם אין מערכת ממוחשבת? איך הוא יודע מה הקשר בין סמל העבירה שהוא כותב בדוח לבין העבירה עצמה?
רוני לוינגר
יש לו חוברת נוסחי אישום.
אתי בנדלר
אז למה באותה החוברת לא מופיע גם הניקוד? למה לא יכול להיות שהוא יעשה טעות בין הסמל שהאזרח מתבקש להקיש כדי לקבל את המידע, לבין העבירה? למה כאן אתם לא חוששים מטעות?
עודד ברוק
באותו מענה קולי נאמר לאותו אזרח גם באיזו עבירה מדובר. אם הוא יגלה כי ישנה טעות, הוא יידע שמשהו לא בסדר ויתקשר לברר מהו הסמל הנכון.
לאה ורון
כלומר, אתם חוששים מטעות רק ביחס לעבירות ולא ביחס לנקודות.
עודד ברוק
בוא נגיד שאני רושם לו 4 נקודות ומתברר שזה 8 נקודות. אחרי זה יתחילו ויכוחים לגבי מה נאמר ומה נכתב.
לאה ורון
בוא נניח שהשוטר רשם סימול אחר של עבירה. נניח שהוא רשם לי עבירה של אור אדום, בעוד שהעבירה היא על חניה.
עודד ברוק
כאשר האזרח מתקשר למענה הקולי, נאמר לו מהי העבירה ומה הניקוד בגינה.
דוד טל
האם אתה תדאג שכל אזרחי ישראל יסיימו אוניברסיטה כדי להבין את זה?
עודד ברוק
למה? כתוב לך בדוח את מספר הטלפון של המענה הקולי בצורה הכי ברורה שאפשר.
היו”ר אמנון כהן
אני עדיין לא הבנתי מהו הנימוק לא לרשום את זה בדוח עצמו.
דוד טל
טעויות של שוטרים.
לאה ורון
אפשר גם את הדוח להעביר בטלפון. השוטר יעצור את האזרח וגיד לו שהוא עשה עבירה ואת הפרטים הוא יקבל בטלפון.
דוד טל
זה רעיון מצוין. אני חושב שנכניס את זה לתקנות.
לאה ורון
גם את המעצרים נעשה דרך הטלפון.
רוני לוינגר
אנחנו פחדנו שזה יגביר את פניות הנהגים כיוון שממילא יש לחץ גדול מאוד על המשטרה בנושאים שקשורים לסמלי סעיף בדוחות עצמם.
דוד טל
האם אתה מתכוון לחץ פיזי או לחץ טלפוני?
רוני לוינגר
זה לא סוד שיש פיגור בכל הנוגע לטיפול פניות הנהגים במשטרה, עקב בעיות של כוח אדם. לחץ טלפוני נוסף, פניות בכתב נוספות, רק יעמיסו על המערכת. למעשה, זה דבר שהוא כלל לא בתחום המשטרה. מי שמופקד ואחראי על כל שיטת הניקוד, הוא משרד התחבורה. אנחנו מקבלים את זה שהאזרח אמור לדעת את מספר הנקודות, ולכן מצאנו את המנגנון הזה.
אתי בנדלר
אני לא הבנתי את הקשר בין העובדה שהמידע הזה יינתן טלפונית ולא על גבי הדוח, לבין מספר הפניות או הערעורים של מקבלי הודעות תשלום הקנס למשטרה.
רוני לוינגר
אם מספר הנקודות יירשם על הדוח, עלול להיות מצב שבו השוטר ישגה.
אתי בנדלר
הנימוק הראשון הוא נימוק של חשש מטעות. מהו הנימוק האחר?
רוני לוינגר
ישנן גם היום המון פניות של נהגים.
אתי בנדלר
אבל מה ההבדל? הרי גם אם יתקשרו למענה הקולי ויהיו להם שאלות, יהיה אותו מספר של פניות. מדוע העובדה שהמידע הזה יהיה טלפוני ולא בהודעה עצמה יגדיל את מספר התלונות?
רוני לוינגר
אם זה יהיה כתוב בדוח, זה יכול לעכב את תשלום הדוח, זה יגרור תשלום כפל קנס ופנייה לביטול כפל הקנס. אנחנו מדברים מניסיון.
אתי בנדלר
אין לכם שום ניסיון בהכללת המידע הספציפי הזה בדוחות.
רוני לוינגר
יש לנו ניסיון מדברים אחרים שכתובים בדוח. אם יש בעיה בחומר שכתוב בדוח, הם מעכבים את תשלום הקנס. למשל, האזרח מבקש לקבל תמונה של רכבו שביצע את התאונה, ועד שהוא לא מקבל את התמונה הוא לא משלם את הדוח. בינתיים ישנה ריבית פיגורים והוא שולח עוד מכתב ואומר שהוא לא שילם כי הוא לא קיבל כי הוא לא קיבל את התמונה. כך יש פניה ועוד פניה, וכל זה מסרבל מאוד את המערכת.
אתי בנדלר
כלומר, ההערכה שלכם היא שהכללת המידע הזה בדוח תביא להגדלה במספר הפניות של האזרחים.
רוני לוינגר
גם ככה אנחנו לא עומדים בעומס.
היו”ר אמנון כהן
אני חושב שהמצב יהיה הפוך. אם אתה מפרסם את הניקוד בדוח, אני כבר יודע את המידע הזה. אתה מאלץ אותי לבדוק את הניקוד שקיבלתי על ידי פנייה למערכת. הדרך הזו היא שתעמיס על המערכת.
עודד ברוק
המערכת היא מערכת ממוחשבת וזה לא יעמיס עליה.
היו”ר אמנון כהן
אז למה הוא אומר לי שיש עומס על המערכת?
רוני לוינגר
יש עוד נימוקים. אנחנו לא רוצים להכניס שיקול נוסף לתוך מערכת השיקולים של הנהג אם לשלם את הקנס או לא. אם הוא ביצע את העבירה וקיבל עונש, הוא צריך לשלם. העניין של מספר הנקודות שייך למנגנון אחר. זה לא מנגנון ענישה, אלא אמצעי מינהלי. בעבר היתה טענה, מדוע יש ענישה על ענישה. הנהג טען שהוא קיבל קנס ולכן הוא לא צריך לקבל גם נקודות. משרד התחבורה טען, שאין קשר בין הדברים. הקנס הוא אמצעי ענישה, ואילו הניקוד הוא אמצעי תיקון מינהלי לצורך כרטסת שמשרד התחבורה מנהל. אנחנו לא רצינו לכרוך את הקנס שמופיע לצד העבירה עם שיטת הניקוד, שהיא אמצעי תיקון מינהלי שמשרד התחבורה מנהל.
אתי בנדלר
הבעיה שלך, היא שהמחוקק כן ראה מקום לכרוך בין שני הדברים. על כך אני מתקוממת. אם הייתם באים עם התקנות האלה במועד, היה מתנהל כאן דיון והוועדה היתה מחליטה את אשר היא מחליטה. אתם החלטתם שאתם לא מקבלים את קביעת המחוקק.
עודד ברוק
המשרד לביטחון פנים פנה במועד לשר התחבורה בבקשה שיאשר את התקנות, אבל הדבר הזה נפל בין השרים שהתחלפו, ולכן לקח זמן עד שזה הונח בפני הוועדה. זה כבר מונח חודשיים וחצי בפני הוועדה.
היו”ר אמנון כהן
אתה היית צריך לבצע את החוק כבר משנת 2004. ועדת הכלכלה קובעת היום, כי היא דוחה את התקנות של השר, ואומרת כי המשרד לביטחון פנים צריך לשמור על חוקי מדינת ישראל. אם כתוב בחוק, בסעיף 69א(ד): "נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה, יצוין בטופס ההודעה מספר הנקודות שיירשמו לחובתו של אותו אדם אם יורשע בעבירה", היית צריך לקיים את זה. אותי לא מעניין אם זה תלוי במשרד לביטחון פנים או במשרד התחבורה. אני חושב, שהאזרח הפשוט שבבית שקיבל את הקנס צריך לדעת מהו הניקוד שקיבל, והוא זה שיחליט אם הוא רוצה להגיע עם זה לבית המשפט או לשלם את הקנס. אם השר לביטחון פנים רוצה להביא דברים אחרים, הוא צריך קודם כל לבוא לפה ולהסביר לעם ישראל מדוע עד היום הוא לא שמר על החוק.
עודד ברוק
כל מה שעשה השר לביטחון פנים, הוא במקום לרשום את מספר הניקוד על גבי הטופס, הוא הפנה למענה קולי.
דוד טל
בניגוד לחוק ובלי הרשאה ובלי הסמכה. אדוני היו"ר, אני תומך בדבריך, אבל יש לי עוד מה להוסיף. כידוע, יש לנו 3 רשויות: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. אנחנו רואים כי עכשיו החלה חקיקה שיפוטית ברשות השופטת, והיום אנו למדים כי יש גם חקיקה ביצועית. הרשות המבצעת מחוקקת לעצמה ומבצעת את מה שהיא רוצה, בעוד שמהחקיקה של בית המחוקקים, שזה התפקיד שלו, היא מתעלמת. אני רואה בחומרה רבה את העובדה, שהמשרד הזה שהוא אמון על שמירת החוק עושה שבת לעצמו. זה לא יעלה על הדעת. אני חושב שכדאי לידע את הציבור בעניין הזה, כיוון שמאוד יכול להיות שאדם לא הבחין כי מדובר ב-8 נקודות, ולכן לא שילם את זה מיד או פנה לבית משפט, ואז אנו יכולים להגיד שלא היה גילוי נאות לאזרח. כידוע לאדוני, אנחנו אמונים ונאמנים של האזרח בישראל.

אני חושב, שיותר קל למשרד לביטחון פנים לומר, כי הוא חטא ופשע, ולהודות שהוא לא היה בסדר, עבר על החוק ועשה דברים בלי רשות ובלי סמכות. מכאן תלכו לשר ותבוא אלינו עם דבר יותר מתוקן.
היו”ר אמנון כהן
בינתיים תקיימו את החוק.
עודד ברוק
אנחנו סך הכל פתחנו קו טלפוני שבו רשומים כל הפרטים.
דוד טל
ללא סמכות. החוק אומר כי אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך את הסמכות של הוועדה לשם כך.
היו”ר אמנון כהן
עו"ד ברוק, אתה תדאג שבטופס יצוין הניקוד, כי אנחנו לא נאשר תקנות אחרות. אנחנו רוצים שהניקוד יצוין על גבי הטופס. תוריד את מספר הטלפון מהדוח, כדי שלא יהיה עומס על הטלפונים. לשוטר צריכה להיות חוברת שבה מצוינות העבירות שבגינם מספר הנקודות. אם אתה לא יודע לעשות את זה, תבוא אלי ואני אתן לך שיעור איך לעשות את זה בתוך החוברת. כמו שהוא מעתיק את מספר העבירה מן החוברת, כך הוא יצין את מספק הניקוד בגין אותה עבירה. מבחינתי, הישיבה נעולה.
יעל נבון
אני רוצה לציין, שהכנסת החליטה את להכניס את המשפט שקובע כי לשר לביטחון פנים יש סמכות לקבוע דרכים אחרות בדיוק בגלל הנושא הזה. הטענות האלה כבר עלו.
דוד טל
באישור ועדת הכלכלה.
יעל נבון
יש שני דברים. יש את העניין הפרוצדורלי, ולפי מה שהוועדה אומרת המשרד לביטחון פנים פעל שלא כדין. ישנה שאלה מהותית, מה אנחנו עושים מכאן ואילך. הכנסת מצאה לנכון להוסיף כי השר לביטחון פנים יוכל לקבוע דרכים אחרות לעשות זאת,בדיוק מאותם הטיעונים שאנחנו העלינו כאן. המשטרה עמדה על הקושי שיהיה לה ביישום החוק כמו שהוא היום. הכניסו את הסעיף שנותן לשר סמכות, סעיף שלא היה בנוסח המקורי, על מנת לאפשר למשטרה לבצע את החוק בצורה טובה ונכונה.
דוד טל
ואמרו שזה יעבור לאישור ועדת כלכלה, כדי שזה יהיה חשוף לעין המחוקק.
רוני לוינגר
התחלפו 3 שרים וזה נפל בין הכיסאות. זה נעשה בתום לב.
היו”ר אמנון כהן
אבל בינתיים היה צריך לשמור על החוק.
רוני לוינגר
אבל החוק נתן אפשרות לבצע זאת גם בדרכים אחרות.
היו”ר אמנון כהן
כרגע החוק אומר כי מספר הניקוד יירשם על גבי הטופס. לגבי הדרכים האחרות, אתם צריכים לקבל אישור.
רוני לוינגר
אז באנו לקבל אישור.
היו”ר אמנון כהן
אתם הייתם צריכים לבוא לקבל אישור לפני 2004.
רוני לוינגר
אני מזכיר ליו"ר הוועדה, כי אנחנו פנינו אבל זה נפל בין הכיסאות כי התחלפו 3 שרים. תחילה ראש הממשלה היה השר האחראי, אבל הוא לא התפנה לטפל בדברים.
דוד טל
אדוני הפקד, יש רצף שלטוני במדינת ישראל, וזה לא משנה מי היה השר ומי היה ראש הממשלה. יש רצף שלטוני ותמיד יש יו"ר ועדה ויש שר.
עודד ברוק
אנחנו כאן כדי לדון מה יהיה מחר בבוקר.
דוד טל
אדוני היו"ר, היות ואתה סגרת את הישיבה, הישיבה סגורה. אני לא מתנגד שאדוני יפתח את הישיבה, אבל מבחינת התקנון אתה צריך לומר שאתה פותח שוב את הישיבה.
אתי בנדלר
אנשים עדיין לא התפזרו ואני לא הייתי רואה בזה נעילה פורמלית של הישיבה.
רוני לוינגר
יש גם עלויות תקציביות להדפסת הדוחות.
דוד טל
הוא יכול להדפיס את זה על אותו דוח.
עדה וייס
יש כאן בעיה, כי מדובר בסמכות של שני שרים יחד.
דוד טל
זה נכון. אנחנו תמיד בעד להעביר את הסמכות לאחד השרים בלבד. להתייעץ זו לא בעיה, אלא רק כאשר נדרש אישור של שני השרים.
עודד ברוק
לשר לביטחון פנים כבר היו תקנות מוכנות במועד תחולת החוק, אלא שזה הלך לראש הממשלה ונשאר שם תקופה ארוכה מאוד, אחר כך זה עבר לשר הנוכחי ורק אחרי זה הגיע לכנסת. עכשיו באים ואומרים לנו כי אנחנו מאחרים בשנה.
רוני לוינגר
אנחנו מתנצלים על התקלה הזו. אנחנו מוכנים לומר את זה.
עודד ברוק
אנחנו אומרים את זה, ואנחנו צריכים לחשוב מה קורה מחר בבוקר.
היו”ר אמנון כהן
מחר בבוקר אתה צריך לשבת עם צוות המחשוב, ולהוסיף רובריקה של מספר הנקודות על גבי טופס הדוחות.
עודד ברוק
גם זה הליך שלוקח חודשים. ניתן לך חודש ימים.
דוד טל
מחר בבוקר אדוני יקיים את החוק כפי שהוא היה צריך לקיים אותו לפני שנתיים. אתה עוד מתעלם ובורח מזה. האם אתה לא מבין איזו עבירה אתה עושה? משרד ממשלתי במדינת ישראל עובר על החוק בידיעה. יש לו את היסוד הנפשי אפילו. הוא יודע, והוא עובר על החוק. אם מסעודה מירוחם היתה עוברת על החוק ולא היה קיים היסוד הנפשי, הייתם מטרטרים אותה מבית המעצר במגרש הרוסים לבית המעצר אבו כביר. אתה מקל ראש בזה ואתה עוד מעז לטעון שבשצף קצף.
עודד ברוק
מה? אנחנו באנו לאשר.
דוד טל
מה באתם לאשר. היו"ר אמר, שקודם כל אתם צריכים לקיים את החוק מחר בבוקר ורק אחרי זה תשבו עם האנשים.
עודד ברוק
נניח שהייתי בא במאי אל הוועדה, האם היו אומרים לי שהתקנות לא ראויות?
דוד טל
אני לא יודע. אני לא יודע מי היה יושב פה. יכול להיות שהיו יושבים פה חברים אחרים שהדעה שלהם היתה שונה מדעתי.
רוני לוינגר
יש לנו נימוקים.
דוד טל
אני מוכן לשמוע נימוקים, אבל אני רוצה שנהיה ענייניים. אני לא מוכן לשמוע דברים כאלה, ועוד הוא חושב שהוא צודק. זה מקומם אותי.
רוני לוינגר
יש לנו נימוקים כבדי משקל.
דוד טל
אני מוכן לשמוע נימוקים ואף לתמוך בהם אם הם יהיו צודקים.
רוני לוינגר
אם יחייבו אותנו לשנות מערך של מיליוני דוחות ועוד 3 חודשים יקבלו את הנימוקים. זה גם לא פייר כלפי הציבור. ארעה תקלה ואנחנו מביעים את ההתנצלות שלנו. זה נעשה בתום לב. התחלפו שרים.
היו”ר אמנון כהן
אבל התקנה שאתם מציעים אותה היא לא מקובלת.
רוני לוינגר
אז בואו נקיים על כך דיון.
היו”ר אמנון כהן
אני חושב עדיין שהציבור צריך לקבל בתוך טופס הדוח מידע על מספר הנקודות שהוא צבר, בדיוק כפי שנאמר בחוק.
יעל נבון
בעת כתיבת החוק היו מודעים לקושי של המשטרה ליישם את החוק.
היו”ר אמנון כהן
תגידי לי מהו הקושי.
דוד טל
האם גברתי רוצה שנשנה את החוק?
יעל נבון
להפך. אני אומרת, כי המחוקק היה ער לקושי הזה. הרעיון הזה של מענה קולי כבר הוצג בזמנו, החוק היה ער לכך, ולכן נתן לשר לביטחון פנים את האפשרות לעשות את זה באמצעות מענה קולי.
היו”ר אמנון כהן
לא כתוב, מענה קולי. כתוב, דרך אחרת.
אתי בנדלר
או נוספת. כבר אז ועדת הכלכלה השאירה את זה כאפשרות, אבל אמרה בפירוש כי היא לא בטוחה שהיא תאשר את זה. לכן, נדרש שזה יהיה באישור הוועדה. הוועדה סברה, כי דרך המלך היא שהמידע הזה יופיע בהודעת תשלום הקנס.
רוני לוינגר
ברשות יו"ר הוועדה, אני רוצה להדגיש שמדובר בשתי מערכות שונות. יש מערכת ענישה שקבועה בצד עבירות הקנס, ויש מערכת אחרת של אמצעי תיקון מנהליים, וזו כרטסת שמנהל משרד הרישוי. אסור לנו לחפוף בין שתי המערכות. אנחנו לא רוצים שהשיקול של נהג אם לבקש להישפט או לשלם את הקנס, יהיה מספר הנקודות.
אתי בנדלר
מדוע לא?
היו”ר אמנון כהן
למה?
רוני לוינגר
זו לא היתה כוונת המחוקק.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה שזו היתה כוונת המחוקק. אני חולקת עליך לחלוטין.
היו”ר אמנון כהן
להפך. נניח שלאזרח יש עכשיו 4 נקודות והחוק קובע שאחרי מספר נקודות אתה צריך לעבור קורס נהיגה מונעת. אם הוא יודע שיש לו 2, וכתוב כי אם במהלך שנתיים הוא יגיע ל-8 נקודות הוא יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת, הוא יודע שאם הוא ישלם את זה הוא מודה. יכול להיות שיש לו נימוק די חזק וכדאי לו להישפט. לפעמים הוא משלם את הקנס מבלי לדעת ואז מקבל זימון לקורס נהיגה מונעת. אני חושב שאנחנו מטעים את הציבור אם אנחנו אומרים את זה בבת אחת.
דוד טל
נימוק יפה מאוד.
לאה ורון
העובדה שכל שיטת הניקוד השתנתה ואחרי 36 נקודות שוללים את הרשיון, לא הובאה לידיעת הציבור.
היו”ר אמנון כהן
אני מבקש גם, שבטופס הדוח יירשם מספר הנקודות שצבר האדם בגין העבירה האחרונה, ומספר הנקודות הכללי שהצטבר.
אתי בנדלר
זה בלתי אפשרי. זה מחייב תיקון של החוק.
היו”ר אמנון כהן
למה לא?
רוני לוינגר
יש גם דוחות פתוחים ואי אפשר לדעת.
היו”ר אמנון כהן
אז רק לגבי מה שסגור.
רוני לוינגר
אבל אי אפשר לדעת.
היו”ר אמנון כהן
אני לא מקשה עליך. לפחות את המינימום תעשו.
רוני לוינגר
הנימוק שמעלים כאן נותן אישוש לטענה של האזרחים, שמדובר בענישה על ענישה. אנחנו כל הזמן מתגוננים נגד הטענה הזו. אנחנו סבורים שלא מדובר בעונש על עונש.
היו”ר אמנון כהן
יכול להיות שזה ראוי שיהיה עונש על עונש על מנת שלא יבצעו עבירות. מי שיקבל עונש, ישלם.
אתי בנדלר
גם אם אני מקבלת את ההנחה שלא מדובר באמצעי ענישה נוסף אלא באמצעי תיקון, עדיין עומדת בעינה טענת היו"ר שאומרת, שכאשר אני מקבלת הודעת תשלום קנס אני רוצה לדעת מה אני אשלם בשל אותה עבירה, אם אני אכן אודה ואורשע בביצוע העבירה. תשלום הסכום הנקוב בהודעה משמעותו הודאה בעבירה והרשעה. אני רוצה לדעת גם איזה אמצעי תיקון יוטלו עלי, וזה בהחלט שיקול לגיטימי של אדם שהוא לא משוכנע שהוא אכן ביצע את העבירה, אבל שיקול של זמן יקר או שיקול אחר אומר לו כי לא שווה לא להתעמת עם העניין הזה והוא משלם. אם הוא ידע שיוטלו עליו גם אמצעי תיקון בשל כך, ייתכן וכן יהיה לו שווה להתעמת עם העניין.
עודד ברוק
הדוח אומר: "שילמת את הקנס, רואים אותך כמי שהודה באשמה בפני בית משפט. הורשע ונשא את עונשו, אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות, תחויב בהן". אחר כך מצוין מספר הטלפון למידע על נקודות חובה.
היו”ר אמנון כהן
אני מבין שמשרד התחבורה עושה את הרישום של הנקודות. גברת ויס, האם אתם עשיתם סקר, האם האזרחים יודעים כמה נקודות יש על כל עבירה?
עדה וייס
שולחים להם את המידע הזה.
אתי בנדלר
הם לא יודעים. אף אחד לא יודע.
דוד טל
תשאל אותי אם אני יודע.
היו”ר אמנון כהן
מה שולחים?
עדה וייס
שולחים הודעות על מספר הנקודות.
היו”ר אמנון כהן
אני בחיים לא קיבלתי את המידע הזה.
אתי בנדלר
נכנס היועץ המשפטי החדש של המשרד לביטחון פנים. תרשה לנו לברך אותך על המינוי.
לאה ורון
ברכות.
היו”ר אמנון כהן
בהצלחה.
לאה ורון
אנחנו צריכים לדרוש ממשרד התחבורה לצאת עם מסע הסברה ולהביא לידיעת הציבור את כל שיטת הניקוד החדשה, מהי המשמעות ואת העובדה שנהג עלול לאבד את רשיונו.
שאול מרידור
עשו את זה. היתה הסברה מאוד ענפה. טיבה של הסברה, היא שאחרי חודשיים שוכחים אותה, בטח כאשר מדובר בסדרה של 80 עבירות ו-80 סוגי ניקוד.
לאה ורון
אם היתה הסברה מאוד ענפה, הוועדה מבקשת לקבל דיווח ממשרד התחבורה על ההסברה המסיבית שנעשתה בעניין. אנו רוצים לדעת באילו אמצעים זה נעשה.
היו”ר אמנון כהן
האם יש עלות תקציבית לכך שהדברים יצוינו על גבי הטופס.
רוני לוינגר
בוודאי. מדובר בהדפסה של מיליון וחצי דוחות.
שאול מרידור
למשרד התחבורה לא תהיינה עלויות.
היו”ר אמנון כהן
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים