ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים