ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים