ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים