ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לתכנון לאומי

קוד המקור של הנתונים