ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים