ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדה המיוחדת להתחדשות עירונית ולוועדת החוקה בהצעת חוק פינוי בינוי (פיצויים)(תיקון מס 4)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים