ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לדיון בהמלצות לשינויים בתנאי חברי הכנסת והיועצים הפרלמנטריים

קוד המקור של הנתונים