ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מספר 27), התשע"ו-2016 (מ/1008)

קוד המקור של הנתונים