ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לנושא קידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים