ועדה של הכנסת ה-20

ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים