ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים