ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים