ועדה של הכנסת ה-16

הצעת חוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים