ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת העליה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מספר 6)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים