ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים