ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

קוד המקור של הנתונים