ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

קוד המקור של הנתונים