ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבינלאומית והפנים-ארצית בראשות ח"כ יצחק וקנין

קוד המקור של הנתונים