ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

קוד המקור של הנתונים