ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לבחינת הגורמים למחסור במזון בתקופת החגים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים