ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים