ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים