ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לעניין מעמד הקשיש

קוד המקור של הנתונים