ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

קוד המקור של הנתונים