ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לצער בעלי חיים

קוד המקור של הנתונים